Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Publikováno: 14.4.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Ondřejem Polakovičem, rozhodla v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Přijat/a k základnímu vzdělávání

Přerušení správního řízení

Odklad povinné školní docházky

R1

R21

 

 

R2

R22

 

 

 

R23 (Hrčava)

R3

 

R4 (Hrčava)

R24

 

 

R5 (Hrčava)

R25

 

 

R6

R26

 

 

R7

R27

 

 

R8

R28

 

 

R9

R29

 

 

R10

R30

 

 

R11

R31

 

 

R12

 

 

 

R13

 

 

 

 

 

R14

 

R15

 

 

 

R16

 

 

 

R17

 

 

 

R18

 

 

 

R19

 

 

 

R20

 

 

 

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb). O přerušení správního řízení a odkladu povinné školní docházky budou zákonní zástupci informování písemně.

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

 

Datum zveřejnění: 14.4.2020
Datum svěšení: 28.4.2020

Mgr. Ondřej Polakovič
        ředitel školy