U Veverky

Vánoční výtvarná soutěž

Publikováno: 13.12.2021 Autor(ka): Ivona Kufová

 Vánoční betlém 

Vánoční výtvarná soutěž

 

Zúčastnili jsme se s dětmi ze třídy u Veverky, a ze třídy u Krtečka  Vánoční výtvarné soutěže - Vánoční betlém v DDM Jablunkov.
V kategorii MŠ se Antonín Klus z naší školky umístil na 2. místě.
Ostatní děti, které se snažily vytvořit VÁNOČNÍ BETLÉM, byly také odměněny.
Byl to náš úspěch zúčastnilo se 20 dětí.
Práce svých dětí, i dětí jiných MŠ a ZŠ můžete vidět  v prostorách
Jablunkovského centra kultury a informací do 31. 12. 2021.