Kontakty

ředitelství

ZŠ Mosty

Mgr. Kamil Bula učitel na 2. stupni, školní metodik prevence kamil.bula@zsmostyujablunkova.cz Třídní v: 9. třída
Jiřina Kufová uklízečka

ŠD Mosty

ŠJ ZŠ Mosty

ZŠ a MŠ Hrčava

MŠ Dolní

MŠ Střed

MŠ Šance

ŠJ Dolní

ŠJ Střed

ŠJ Šance