Úřední deska

Informace k harmonogramu uvolňování ve školách a možné přítomnosti žáků a dětí ve školách

Publikováno: 4.5.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič
Informace k harmonogramu uvolňování ve školách a možné přítomnosti žáků a dětí ve školách

Vážení rodiče, milí žáci.

Na této stránce Vás budeme informovat o postupném otevírání škol a školských zařízení v ČR, tedy i naší školy.

30. 4. 2020 vydalo MŠMT aktualizovaný harmonogram uvoňování v oblasti školství http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

2. 4. 2020 vydalo MŠMT Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

 • Do škol budou moci docházet od 11.5.2020 žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
  • V týdnu od 4.5. do 7.5. Vás rodiče bude oslovovat třídní učitel žáků 9. tříd s žádostí o informace, zda Vaše dítě - žák 9. ročníku - bude docházet do školy za účelem přípravy. Standardní výuka dle rozvrhu nebude. Po zjištění stavu a situace Vás pak budeme informovat o dalším postupu a upřesníme možnosti řešení.

 

 • Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 
  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.
  • V týdnu od 4.5. do 7.5. Vás rodiče bude oslovovat třídní učitel (nebo pověřený pracovník) s žádostí o informace, zda Vaše dítě - žák 1. - 5. ročníku - bude docházet do školy. Po zjištění stavu a situace Vás pak budeme informovat o dalším postupu a upřesníme možnosti řešení.

 

Přejeme Vám hodně zdraví, pevné nervy a brzký návrat "normálních všedních" dnů.