Úřední deska

Oznámení o přerušení provozu školní družiny 2020

Publikováno: 12.6.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

Oznámení přerušení provozu školní družiny

 

            Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po dohodě se zřizovatelem přerušen v období od 29.6.2020 do 31.8.2020.

 

Informace o provozu školní družiny, platbě za školní družinu, a informace o jiných skutečnostech týkající se školní družiny budou zveřejněny včas na dveřích, webových stránkách, nebo je podají vychovatelky školní družiny.

 

V Mostech u Jablunkova dne 9.6.2020

                                                                                                         Mgr. Ondřej Polakovič
                                                                                                                 ředitel školy