Úřední deska

Oznámení pro rodiče žáků 9. ročníku

Publikováno: 5.5.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

Vážení rodiče.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření (viz harmonogram MŠMT na stránkách školy) Vás informujeme o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníku. Do škol budou moci docházet od 11.5.2020 žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Doporučujeme k pročtení Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Další pokyny a informace

  • Zákonný zástupce žáka 9. ročníku, který bude docházet do školy, musí do 7.5.2020 do 11.00 hod. podepsat čestné prohlášení a naskenované (ofocené) odeslat na e-mailovou adresu třídního učitele – kamil.bula@zsmostyujablunkova.cz, originál čestného prohlášení odevzdají žáci při nástupu do školy.
  • Žáci budou přicházet do školy v určeném čase dvakrát týdně.
  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků 9.ročníku.
  • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
  • Časový harmonogram a organizaci stanoví ředitel školy. Informace budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději 8.5.2020.
  • Obědy nebudou žákům 9. ročníku vydávány.