Úřední deska

Zájem o docházku žáků 1.stupně do základní školy

Publikováno: 5.5.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

Zájem o docházku žáků 1.stupně do základní školy

 

Vážení rodiče.

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření (viz harmonogram MŠMT na stránkách školy) Vás informujeme o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit žáků 1.stupně v základní škole od 25.5. 2020.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy* do 11.5.2020 na e-mailové adresy třídních učitelů. Po tomto termínu již není možné z organizačních důvodů dítě přihlásit.

Doporučujeme k pročtení Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Další pokyny a informace

  • Chce-li zákonný zástupce, aby jeho dítě nastoupilo dne 25. 5. 2020 do školy, musí podepsat čestné prohlášení a odevzdat ho ve škole v den nástupu. Dítě nemůže být ve škole, pokud nebude odevzdáno čestné prohlášení.
  • Žáci budou do školy docházet v určeném čase. Vstup do budovy bude povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám. 
  • Všichni žáci budou nosit ve společných prostorách roušky, každý žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Přesný harmonogram dne a provoz školy bude oznámen po zjištění zájmu o docházku. Informace budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději 20.5.2020.
  • Žáci budou ve škole přítomni po celou stanovenou dobu, která nemůže být z hygienických a organizačních důvodů změněna bez řádného důvodu a omluvy. Odchod žáka ze školy bude domluven individuálně (písemně v deníčku nebo žákovské knížce) první den výuky a nebude po celou dobu změněn. To znamená, že dítě bude ze školy odcházet každý den ve stejnou dobu.
  • Školní jídelna bude v provozu dle podmínek.
  • Ranní a odpolední družina není poskytována.
  • Vzdělávací aktivity žáků budou asi od 7:55 do 13:30.

 

*

Prohlášení rodiče o účasti dítěte ve škole od 25.5.2020

Jméno a příjmení žáka 1. stupně ZŠ:            ……………………………………….

Třída:                                                        ……………………………………….

Prohlašuji, že se mé dítě                  BUDE/NEBUDE                             

nehodící smažte nebo škrtněte

účastnit se vzdělávacích aktivit žáků 1.stupně v základní škole       od 25.5.2020.  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:         ……………………………………….

Podpis zákonného zástupce:                        ……………………………………….