Oznámení Rozhodnutí o přijetí MŠ Hrčava

Publikováno: 29.5.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

Oznámení

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020
v Základní škole a mateřské škole Mosty u Jablunkova 750,
příspěvková organizace, odloučené pracoviště Hrčava

 

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Mgr. Ondřejem Polakovičem, v souladu s ustanovením §34, §165 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

002/2020

Přijat(a)

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Datum zveřejnění od 28. května 2020 do 11. června 2020 na veřejně přístupném místě školy a na webových stránkách školy.

 

V Mostech u Jablunkova 28.5.2020

Mgr. Ondřej Polakovič
         ředitel školy