Základní informace

Základní informace

Základní škola a mateřská škola Hrčava je od 1. ledna 2015 odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750.

Škola zajišťuje v jedné budově předškolní vzdělávání v jednotřídní mateřské škole se sociálním zařízením a umyvárnou, povinné základní vzdělávání od 1. do 5. ročníku v jednotřídní základní škole rodinného typu s 15 žáky, zájmové vzdělávání ve školní družině, školní stravování ve vlastní jídelně.

Žákům ZŠ slouží dvě třídy. Jedna třída slouží zároveň i jako počítačová učebna, která je vybavena počítači napojenými na internet. Třídy jsou vybaveny polohovacími lavicemi i židlemi. Žáci, kteří školu navštěvují, jsou většinou místní, ale zároveň k nám žáci dojíždějí z osad, které patří okolním vesnicím. Do šestého ročníku přecházejí do školy v Mostech u Jablunkova.

V přízemí budovy se nachází jedna herna pro MŠ, ZŠ a ŠD, školní jídelna, kuchyň, sociální zařízení se sprchou. Jako doplňkovou činnost poskytujeme možnost stravování cizím strávníkům z řad občanů (např. důchodcům, místním živnostníkům, zaměstnancům firem, maminkám na mateřské dovolené apod.)

Naše vesnická málotřídní škola se nachází v malebné kopcovité krajině sousedící s Polskem a Slovenskem, s pestrou faunou a florou, v těsné blízkosti obecního úřadu, kostela a autobusové zastávky, takže v centru obce Hrčavy. Pod školou  se nachází Oranžové hřiště z roku 2014, které žáci využívají v rámci tělesné výchovy, školní družiny, ale i ve volném čase. Od roku 2019 mohou děti MŠ, ZŠ, ŠD využívat velkou zahradu s herními prvky, která je pod obecním úřadem. Poloha školy nám dává možnost často navštěvovat a pozorovat nedaleký les, potůček a soustřeďovat výuku v přírodě.

V rámci vzdělávání v ZŠ klademe důraz na bezpečné prostředí, dobré klima, individuální přístup. Respektujeme individualitu dítěte.

Zřizovatelem školy je obec Mosty u Jablunkova.