Bližší informace k testování uchazečů o střední vzdělávání v základních školách

Publikováno: 27.4.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci, 
podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách na stření školy je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19

Základní škola, kterou daný žák navštěvuje, je povinna zajistit testování pro uchazeče o střední vzdělávání. 

Testování žáků proběhne ve dnech 30. 4. 2021 a 5. 5. 2021 v 7:30 v tělocvičně školy.

Další informace:

  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • Žáci obdrží potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
  • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie. Pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

                                                                                                                                                Vedení školy