Informace a pokyny k zahájení vzdělávacích aktivit žáků 9. ročníku

Publikováno: 14.5.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

Vážení rodiče, milí deváťáci.

Překvapil nás Váš zájem o přípravu na přijímací zkoušky. Jsme rádi a vynasnažíme se Vám připravit co nejlepší podmínky. Níže uvádíme důležité informace o podmínkách Vašeho vzdělávání. Zároveň platí, že prvotní a povinné zůstává distanční - domácí vzdělávání pro všechny žáky.

 1. Organizace vzdělávacích aktivit
 • Škola vytvořila dvě skupiny žáků v počtu 9 a 10. Tyto skupiny budou po celou dobu vzdělávacích aktivit neměnné.
 • Pro přihlášené žáky je účast na aktivitách povinná. Nepřítomnost je nutné omluvit třídnímu učiteli do 3 pracovních dnů. Absence na vzdělávacích aktivitách se nezapočítává do absence na vysvědčení.
 • Zahájení vzdělávacích aktivit bude 13. 5. 2020 v 8:45 hod.
 • Konec vzdělávacích aktivit bude dne 13. 5. 2020 ve 12:00 hod.
 • Rozvrh obou skupin bude upřesněn na prvním setkání 13. 5. 2020.
 • Ukončení vzdělávacích aktivit bude termínem konání PZ na střední školy (8. 6. 2020).
 • Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na přípravu žáků na PZ z předmětů matematika a český jazyk a budou organizovány v 90 min blocích.
 • Vzdělávací aktivity jsou bezplatné.
 1. Ochrana zdraví během pobytu ve škole
 1. Provoz školy a hygienická opatření
 • Provoz školy pro žáky účastnící se vzdělávacích aktivit bude vymezen na prvním setkání „Harmonogramem vzdělávacích aktivit 9. ročníku“. Hygienická opatření se budou řídit zásadami metodického pokynu MŠMT ČR „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.
 • Žáci účastnící se vzdělávacích aktivit budou před zahájením přípravy k PZ poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a hygienických pravidel během pobytu ve škole a mimo ní.
 1. Co musím splnit jako žák, abych se mohl zúčastnit vzdělávacích aktivit?
 • být zdravý a odevzdat originál čestného prohlášení o bezinfekčnosti podepsané rodičem před zahájením vzdělávacích aktivit,
 • docházet včas do školy dle harmonogramu mé skupiny ve škole,
 • ve venkovních prostorách (prostor před budovou školy, balkón) a ve společných prostorách školy (šatny, chodby, sociální zařízení, …) musím používat roušku,
 • ve své třídě, když dodržuji odstup od další osoby min. 2 metry, po dohodě s pedagogem roušku mohu odložit do vlastního připraveného sáčku,
 • vždy mám u sebe náhradní roušku, potřebuji tedy na každý den vzdělávacích aktivit minimálně 2 čisté roušky a sáček k jejich odložení,
 • budu si mýt ruce mýdlem a vodou a použiju dezinfekční gel na ruce podle potřeby i
  na pokyn pedagoga,
 • budu se pohybovat ve škole nebo ve školním areálu pouze ve vymezených prostorách a budu dodržovat pravidla stanovená ve školním řádu,
 • nemohu se setkávat s žáky jiných skupin vzdělávacích aktivit v prostorách školy a školního areálu,
 • po skončení aktivit urychleně opouštím školu a školní areál pod vedením pedagoga,
 • v případě, že poruším výše uvedená pravidla, mohu být ze vzdělávacích aktivit vyloučen.

 

V Mostech u Jablunkova 7. 5. 2020

Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel školy

Soubory ke stažení