Práce pro žáky během uzavření školy

Publikováno: 13.3.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič
Vážení rodiče, mílí žáci.
 
Vzhledem k nutnému rychlému zavření škol mohlo dojít k tomu, že někteří žáci zapomněli učebnice a další výukové materiály ve škole. Ty však budou potřebovat pro zadané školní domácí práce. Žáci či jejich rodiče si mohou vyzvednout učebnice ve škole v úterý 17.3.2020 od 8.00 do 10.00 hodin.
 
Na nových webových stránkách školy v aktualitách svých tříd nebo skrze systém Bakaláři najdete zadání učiva a další pokyny vyučujících. Žáci plní zadané úkoly v předepsaných termínech a podávají jednotlivým vyučujícím zpětnou vazbu dle pokynů. Zároveň Vás tímto prosím v této věci o spolupráci.
 
S pozdravem
Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel školy