Projekt dotkni se vesmíru

Publikováno: 13.5.2022 Autor(ka): Martin Janik
Projekt dotkni se vesmíru

Mgr. Petr Curko se obrátil na naši školu a širokou veřejnost s prosbou o finanční podporu projektu Dotkni se vesmíru .

Pro boj s gravitací potřebujeme Vaši podporu

Hlavním cílem žáků ve věku od 12 do 15 let bude sestavit vesmírnou sondu, kterou následně vypustí do stratosféry. Pokud vše půjde podle našich představ, získáme fotografie dokazující zakřivení planety Země. Tím nejdůležitějším ale budou zážitky, z nichž budou žáci čerpat možná i po celý svůj život. Jelikož jsme ale menší školou s omezenými prostředky, rozhodli jsme se obrátit na širokou veřejnost s žádostí o finanční podporu.

Pokud nás budete chtít podpořit, mějte prosím na paměti, že náš projekt je nevýdělečný, čemuž odpovídají nabízené odměny.

A jak vlastně bude celý projekt vypadat?

Vzdělávací projekt je organizován panem učitelem Petrem Curkem, který již šestým rokem učí na ZŠ Blatenská v Horažďovicích předměty přírodopis a chemii. Pan učitel je popularizátor vědy a ve své výuce se snaží využívat moderní didaktické postupy, za což si vysloužil titul Zlatý Ámos Chemikář nebo dokonce i medaili od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jak se říká - kdo chce v žácích zapalovat touhu po poznání, musí sám planout.

Dalším strhujícím dobrodružstvím žáků na ZŠ Blatenská bude účast v projektu Dotkni se vesmíru, jehož cílem je sestavit sondu, kterou následně vypustíme do stratosféry. Sonda nám nafotí zakřivení Země a z projektu vznikne i spousta videomateriálu. Pokud se nám podaří vybrat dostatek financí, můžeme základ sondy modifikovat různými senzory (např. měření úrovně radioaktivity), pořídit kvalitnější komponenty (např. kamera GoPro) nebo pozměnit konstrukci sondy díky 3D tisku. Hlavním smyslem projektu je strhnout žáky, umožnit jim zorganizování poměrně náročného projektu a pocítit opojný pocit úspěchu po několikaměsíční náročné práci. Celé snažení je odborně dozorováno organizací Steam Academy.

Princip sondy a náklady na projekt

Sonda je modulární stavebnicí OpenSTRATOkit, kterou si žáci poskládají dle svých možností. Jejím srdcem je základní deska s baterií schopnou napájet sondu po dobu asi 12 hodin. K základní desce se připojí kamera a různé typy senzorů - dokážeme změřit teplotu, tlak, vlhkost, polohu (GPS) či hodnotu radioaktivního záření v různých výškách atmosféry. Sonda bude vysílat v ISM pásmu 433 MHz svůj radiový signál přijímacím stanicím. Jádro sondy bude připevněno do vložky z 3D tiskárny a ukryto do polystyrenové koule. Ta se umístí na stratosférický balon a vypustí do atmosféry Země. Po dvou hodinách začne sonda padat volným pádem, který bude zbrzděn záložním padáčkem. Následně bude naším úkolem sondu vyhledat a vyextrahovat naměřená data a získané fotografie.

Primární náklady:

  • základní sonda: 37 999 Kč (v ceně je základní vybavení sondy, helium jako nosný plyn pro stratosférický balon a povinné pojištění pro případ hmotné škody)
  • GoPro kamera pro krásnější fotografie: přibližně 10 000 Kč
  • set vysílaček pro komunikaci při hledání sondy: přibližně 5 000 Kč
  • náklady na výjezd žáků k vypuštění a nalezení sondy: přibližně 7 000 Kč.

 

 

Naše škola sice nepatří mezi týmy, které se projektu účastní, ale můžeme svým finančním příspěvkem pomoci k uskutečnění tohoto projektu a získat přístup k digitálním materiálům, výstupům a naměřeným hodnotám, jež mohou být využity ve výuce na naší škole. A možná i my se v budoucnu staneme samotným týmem…

 

 

Přispět můžete zde :

 

https://www.hithit.com/cs/project/10970/umoznete-zakum-zs-blatenska-dotknout-se-vesmiru