Projektový den, Beskydy - místo, kde žiji

Publikováno: 14.10.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Beskydy – místo, kde žiji

Dne 12.10.2020 se žáci 7.A zúčastnili projektového dne zaměřeného na rozšíření slovní zásoby v angličtině a přírodní dědictví Beskyd. Vzdělávací program Looking for the Beskydy Grail seznámil žáky s faunou a florou našich Beskyd, důležitostí ochrany životního prostředí a významem vody pro krajinu.

Kluci a holky svědomitě a dobře plnili zadané úkoly, zahráli si anglické didaktické hry (například interaktivní pexeso) a užili si školní den netradičním způsobem. Pozorovali experiment s mechem a jeho schopností zadržet vodu, ohmatali si přírodniny a pojmenovali je, vytvořili si model přísně chráněného modráska bahenního a vymodelovali typické zástupce fauny a flóry. Shrnutím celého dne bylo vytvoření „mapy lesa“ ve skvělých týmech.

Všem ze 7.A děkuji za svědomitost a zapálení a věřím, že budeme brzy moci vyjet na druhou část projektu do přírody.

Mgr. Anna Boková