Skupinové konzultace pro žáky deváté třídy

Publikováno: 10.4.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci,

po zjištěném zájmu žáků deváté třídy budou každý pátek do přijímacích zkoušek skupinové konzultace jako příprava na přijímací zkoušky na střední školy.

Harmonogram:

  1. skupina (přihlásili se pouze na matematiku)

7:30 příchod do školy.  Žáci vstupují hlavním vchodem do školy, přecházejí do tělocvičny, kde proběhne testování (průběh testování viz. níže)

7:55 začíná dvouhodinový blok matematiky (1. a 2. vyučovací hodina).

  1. skupina (přihlásili se na matematiku a český jazyk)

9:30 příchod do školy. Žáci vstupují hlavním vchodem do školy, přecházejí do tělocvičny, kde proběhne testování (průběh testování viz. níže)

9:55 začíná čtyřhodinový blok českého jazyka a matematiky (3. až 6. vyučovací hodina).

Testování:

  • Žáci si budou odběry provádět sami. Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché. Naše škola bude využívat Singclean testy.U testování bude vždy přítomen zaměstnanec školy, který dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.
  • Jestliže vyjde test pozitivně, škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si své dítě vyzvedli. Povinností zákonného zástupce je poté spojit se s praktickým lékařem a požádat ho o vystavení elektronické žádanky k provedení potvrzovacího PCR testu v některém z odběrových míst.
  • Testování je povinné pro účast na skupinových konzultacích.
  • Z testování ve škole jsou omluveni žáci s negativním PCR testem nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Zároveň nesmějí mít příznaky nemoci covid-19. Testovat se nemusí ani děti, které nemoc prodělaly a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře musejí předložit před vstupem do školy.

Odkaz na video k testování naleznete zde.

Příloze naleznete letáky k testování a návod k test.

Ruší se nepovinná hodina matematiky a povinná hodina českého jazyka, z online hodiny ruského a německého jazyka budou omluveni do doby než budou konzultace probíhat.