Vyhlášení ředitelského volna

Publikováno: 12.6.2020 Autor(ka): Ondřej Polakovič

Rozhodnutí ředitele školy o vyhlášení volných dnů

 

Podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji na

pondělí a úterý 29.-30.6.2020 volné dny ředitele školy,

a to pro základní školu v Mostech u Jablunkova 750 a základní školu v Hrčavě 85.

 

Rodiče budou informováni na webových stránkách školy, na vývěsce, případně osobně. Obědy budou odhlášeny automaticky.

 

Odůvodnění:

Ředitel školy, jakožto statutární zástupce, po projednání se zřizovatelem, z důvodu rekonstrukce podstatné části budovy školy na adrese Mosty u Jablunkova 750 a zároveň z technicko-organizačních důvodů a nezájmu dětí o docházku na Hrčavu, v souvislosti s epidemiologickou situací a pokynů MŠMT k přítomnosti dětí a žáků ve škole, podle ustanovení § 24 odst. 2 školského zákona vyhlašuje volné dny ředitele školy.

 

 

V Mostech u Jablunkova 9.6.2020

Mgr. Ondřej Polakovič
ředitel školy