Exkurze žáků osmých tříd v Třinci

Publikováno: 16.3.2023 Autor(ka): Pavel Kantor

Ve čtvrtek 9. března navštívili žáci osmých tříd Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadu práce v Třinci a Muzeum Třineckých železáren a města Třince.

Po příjezdu do Třince jsme se rozdělili do dvou skupin, 8. A šla nejdříve na Úřad práce, 8. B do muzea a posléze se obě třídy vyměnily.

Na Úřadu práce se nám velmi líbilo. V Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání nás přivítala paní Míša, která na nás byla velmi milá. Beseda začala několika pravidly, překvapil nás zejména zákaz používání slova "nevím". Míša nám povídala o povoláních, která zanikla nebo pomalu zanikají, a jaké nové práce budou potřebné. Měli jsme za úkol vyjmenovat povolání, která jsou potřebná k tomu, abychom si mohli koupit rohlík. Byla jich spousta, a to jsme určitě ještě na všechna nepřišli. Míša nám zdůraznila, že každá práce je důležitá a že bychom měli dělat práci, která nás baví. Následně jsme ve dvojicích přemýšleli o společných zájmech a k těmto zájmům jsme vymýšleli povolání, ve kterých by se naše zájmy daly uplatnit. Povídali jsme si i o dalších věcech, které ovlivňují výběr povolání. Nakonec nám Míša ukázala panel se šanony, ve kterých byly složky s jednotlivými profesemi. Moc nás potěšilo, že jsme si mohli vybrat a vzít domů listy s informacemi o povoláních, která bychom v budoucnu chtěli vykonávat. Z besedy jsme byli velmi nadšeni, byla to pro nás dobrá zkušenost a velmi nám to pomohlo s výběrem budoucí školy. 

V Muzeu Třineckých železáren a města Třince jsme měli možnost zhlédnout výstavu fotografií okolní krajiny, jejichž autory byli zaměstnanci Třineckých železáren, výstavu keramických soch a reliéfů, výstavu ilustrací pohádek a stálou expozici Třinecka a Těšínska. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, ale nejvíce nás bavily pohádky. Mohli jsme si navléct korálky a převlékat do různých kostýmů. Že jsme si to užili můžete vidět na fotografii níže.

Na exkurzi bylo moc fajn a těšíme se na další společnou akci.

Žáci 8. tříd