1. B

Mgr. Monika Klusová Třídní učitel učitel

Karnevalové vyučování

Publikováno: 11.2.2021 Autor(ka): Monika Klusová

Dne 11. 2.  jsme měli v naší třídě karnevalové vyučování. Všichni jsme se ráno sešli v maskách a celé dopoledne jsme ve skupinách plnili úkoly z českého jazyka, matematiky a pracovních činností. Prvňáčci se vesele učili, soutěžili a tančili. Zábava byla výborná a karnevalové vyučování mělo u dětí velký úspěch.

Velký dík patří rodičům, za nachystání úžasných masek.