3. A

Mgr. Marie Ruszová Třídní učitel učitel

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Publikováno: 19.5.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

OD 24. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

informujeme Vás o provozu základní školy od 24. května 2021. Na základních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně i 2. stupně bez rotací (všichni žáci jsou ve škole). Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Prosím rodiče žáků, aby vrátili zapůjčený notebook na sekretariát školy v období 24. - 25. 5. 2021 od 7:30 do 14:00. 

Testování:

Testování bude probíhat jednou týdně. Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu (v pondělí). Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

1. třídy - testování proběhne ve školní jídelně (boční vchod)

2. třídy - testování proběhne ve třídách

3. třída - testování proběhne ve školní jídelně (boční vchod)

4. třída - 9. třída - testování proběhne ve třídách

Další informace:

  • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky přihlášené do družiny.

  • Školní stravování bude v provozu.

  • Sportovní činnosti (tělesná výchova) se v rámci provozu škol a školských zařízení mohou konat ve vnějších prostorech (venku).

  • Informace MŠMT naleznete v příloze.

                                                                                                                         Mgr. Kamil Bula 
                                                                                                                          ředitel školy