3. A

Mgr. Marie Ruszová Třídní učitel učitel

Informace pro strávníky   -   školní rok 2021/2022

Publikováno: 17.8.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

I  N  F O  R  M  A  C  E        P  R  O      S  T  R  Á  V  N  Í  K Y   -   školní rok 2021/2022

 1. Školní jídelna začne pro žáky vařit od 2. září (čtvrtek) 2021.

 2. Kdo má zájem o stravování ve školní jídelně (žáci) musí se přihlásit k odběru obědů u vedoucí školní jídelny.
  Zároveň je nutné odevzdat „Přihlášku ke stravování“. Bez vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky není stravování možné. Přihlášku odevzdejte ved. ŠJ.  Případně můžete vyplněnou a podepsanou přihlášku kdykoliv poslat na emailovou adresu ved. ŠJ: bozena.volna@zsmostyujablunkova.cz

 3. Ke stravování se musí všichni strávnici opětovně přihlásit odevzdat vyplněnou přihlášku i ti strávníci kteří se v minulém školním roce už stravovali!

 4. Přihlásit se a odhlásit je možné den předem, výjimečně v případě nemoci  v daný den do 7,45 hod a to:
  • u vedoucí školní jídelny osobně
  • telefonicky na tel.: 778 168 209
  • na webových stránkách školy – jídelna on-line (http://zsmostyujablunkova.cz).
  • v době nepřítomnosti ved. ŠJ u kuchařek

          PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ JE POVAŽOVÁNO ZA PŘIHLÁŠKU NA CELÝ ŠKOLNÍ   ROK
          Ukončení stravování musí potvrdit zákonný zástupce /rodič/.

 1. Také je možnost se stravovat NEPRAVIDELNĚ tzn. dle vašeho rozvrhů, kroužků a vašich potřeb.

 2. PLACENÍ – v září zaplatíte zálohu-jistinu ve výší 22 obědů (odpovídá počtu dnů stravování v červnu 2022). V říjnu 2021 až květnu 2022  zaplatíte skutečné odebrané obědy za uplynulý /minulý/ měsíc. V červnu na konci školního roku bude provedeno vyúčtování, tzn. porovnání zálohy se skutečně odebranými obědy za červen 2022.      

 3. Pro kontrolu odběru stravy musí mít strávník (žák) zakoupený bezkontaktní čip.

  

  V Mostech u Jablunkova 18. 8. 2021                                                                                         B. Volná, ved. ŠJ, tel.:  778 168 209