3. třída

Mgr. Monika Klusová Třídní učitel učitel

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud

Publikováno: 12.2.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci,

ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. 

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčním způsobem. Ostatní žáci 3. až 9. ročníku se vzdělávají distančním způsobem.

Žáci malotřídní školy za Hrčavě se vzdělávají prezenčním způsobem.

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Vždy po dohodě s pedagogickým pracovníkem.

Informace MŠMT zde

                                                                                                                 Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                  ředitel školy