3. A

Mgr. Marie Ruszová Třídní učitel učitel

Výuka žáků od 4. ledna 2021

Publikováno: 30.12.2020 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. ledna 2021 do školy nastoupí pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci 3. až 9. ročníku se vzdělávají distančním způsobem podle rozvrhu v době distančního vzdělávání (naleznete na webových stránkách školy v sekci rozvrhy). 

Pokud potřebujete zapůjčit školní notebook, zařízení půjčujeme zákonným zástupcům na základě podpisu dohody o zapůjčení majetku školy v pondělí 4. ledna 2021 7:30 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 nebo po předchozí telefonické domluvě.

Pro přihlášené děti pak bude do 16,00 hod k dispozici školní družina. Ranní družina bude taktéž otevřena od 6,30 hod.

Školní stravování bude v provozu (žáci vzdělávání prezenčním způsobem jsou automaticky přihlášeni ke stravování).

Žáci mají povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole a dodržovat zásady hygieny.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Vždy po dohodě s pedagogickým pracovníkem.

Informace MŠMT k provozu škol naleznete zde

                                                                                                                 Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                  ředitel školy