3. A

Mgr. Marie Ruszová Třídní učitel učitel

Projektový den - Jíme zdravě

Publikováno: 15.2.2021 Autor(ka): Marie Ruszová

V rámci projektového dne se žáci seznámili se zásadami zdravé výživy. V prvouce a výtvarné výchově si vytvořili potravinovou pyramidu. V pracovních činnostech připravili chutnou teplou svačinku a v českém jazyce sestavili její pracovní postup. Nezapomněli jsme ani na počítání, kdy děti řešily cenu nákupu surovin. Společně jsme si tento den báječně užili.