4. třída

Mgr. Eva Jouklová Třídní učitel učitel, speciální pedagog

Náboženství

Publikováno: 10.11.2020 Autor(ka): Janika Bartečková

9. - 23. 11.

Náboženství

Milí rodiče a milé děti,

 

děkuji všem, kteří jste si našli čas, abyste svým ratolestem převyprávěli příběh o sv. Hedvice, dětem děkuji za krásné obrázky.

Tentokrát už se zaměřím více jednotlivě na každou třídu, i když měli jsme svátek Všech svatých a ten byl pro všechny opět

společný, takže část úkolu bude společná. :-)

Rodiče žáků 1. a 2. třídy najdou v příloze pokyny pro práci s pracovním listem. Budu moc ráda, když dětem opět pomůžete i s

tímto úkolem, vím, že toho máte hodně, ale můžete si o všem popovídat třeba v neděli v rámci Bohoslužby Slova.

1. třída v příloze naleznete PL s názvem Moje ruce se umí modlit

2. třída v příloze mají děti PL s názvem Člověk je Božím obrazem

4. a 5. třída najde v příloze PL pod názvem Jména našich národních světců

Pro jistotu zde přidávám nápovědu, měli by to být: sv. Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Jan Nepomucký a sv. Jan Sarkander více se dočtete v příloze O svatých pro 4. a 5. tř.

SPOLEČNĚ PRO VŠECHNY JE  PL Modlitba za zemřelé
a zhlédnutí tohoto videa: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2298-dusicky

Děti mají rovněž možnost katecheze v televizi Noe https://www.tvnoe.cz/porad/29075-ovecky-slavnost-vsech-svatych

Do e-mailu uvedeného již níže mi prosím zašlete jako minule sken hotového úkolu.

Těším se na spolupráci s Vámi. Janika Bartečková

 

 

 

Milí rodiče a milé děti,

 

opět nastal čas, kdy jsme bohužel odloučeni a nezbývá než se učit i náboženství dálkově.

A protože v tomto čase obvykle slavíme ve farnosti pouť sv. Hedviky, prosím, převyprávějte dětem něco 

o této patronce nejen mostecké farnosti, ale i naší diecéze a celého Slezska. V příloze naleznete potřebné informace.

Svatá Hedvika žila v době dávno minulé, a mnohé z jejího života je pro nás dnes těžko pochopitelné,

přesto zůstává naším vzorem ve víře a oddanosti Bohu. Je naší patronkou a přímluvkyní. 

 

Děti pak ať nakreslí sv. Hedvice obrázek, společnou modlitbou v rodině poproste o přímluvu za nás za všechny

a za naši největší starost a obavy.

Podepsané obrázky mi pošlete na adresu janika.barteckova@zsmostyujablunkova.cz nejpozději do pátku 23. října, budou vystaveny po ukončení karantény.

 

S přáním Božího ochrany a lepších dnů Janika Bartečková