4. třída

Mgr. Kamila Szotkowská Třídní učitel učitel

S T R A V O V Á N Í    6/2021

Publikováno: 23.6.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová


  S T R A V O V Á N Í    6/2021

1)   OBĚDY SE ODHLAŠUJÍ – PŘIHLAŠUJÍ do pondělí 28. 6. 2021 do 7,45 hod. ráno! ! !
      Po tomto termínu již nebude možnost změnit Vaše stravováni, tj. odběr obědů.

2)   Dne 30. 06. 2021 ihned po rozdání vysvědčení se bude vydávat poslední oběd, tzn. kolem 9,00 hod. (bez polévky, koblihy, kakao, ovoce).

3)   Strávníci, kteří hradí stravné hotově, platí za 6/2021:

       od pondělí 28. 06. 2021 (po 8,00 hod.)
       do středy 30.6.2021 (poslední den vyúčtování stravného)

4)  Strávníci, kteří platí obědy bezhotovostně (tzn. bankou) budou mít vyúčtování stravného provedeno na běžné účty v 7/2021.

5)  Úhrada stravného za 6/2021 se vypočte porovnáním zálohy uhrazené v 9/2020 a skutečně odebraných obědů v 6/2021.
     Pokud jste v 9/2021 neuhradili zálohu, musíte zaplatit červen 2021 v plné výši dle počtu odebraných jídel.                                             

6)  Čip se na konci školního roku neodevzdává. Používá se po celou dobu základní školní docházky.                             

                                                                                  

       V Mostech u Jablunkova 22. 6. 2021                      Volná, ved. ŠJ, tel.:778 168 209