4. třída

Mgr. Kamila Szotkowská Třídní učitel učitel

Vlastivěda

Publikováno: 17.11.2021 Autor(ka): Kamila Szotkowská
Vlastivěda

23.11.2021

Milé děti,

po minulé online hodině byste měli mít v sešitě nadpis VODSTVO ĆESKÉ REPUBLIKY a přepsánu ze str. 28 zelenou tabulku VODA V KRAJINĚ. 

Dnes jsme si ve výuce s dětmi přečetli a vysvětlili text ze strany 28 (přečtěte si) VODNÍ TOKY - ŘEKY A POTOKY. Napište a doplňte si do sešitu tento text:

Řeka začíná jako ................... . Horní tok má (užší - širší) koryto. Místo, kde se spojují dvě řeky se nazývá .................... . Do řeky se vlévají zprava a zleva její ......................... . Místo, kde se dolní tok řeky vlévá do moře, se nyzývá ...................... .

Měli byste dokázat ústně odpovědět na otázky: 1) Jak poznáte pravý a levý břeh řeky? 2) Jak se nazývá potok v naší vesnici?

Na mapě vyhledejte řeky ze strany 29.

S pozdravem K. Szotkowská