4. B

Mgr. Markéta Maroszová, PhD. Třídní učitel učitel

Plavidla

Publikováno: 9.12.2021 Autor(ka): Lenka Szotkowská

Za chvíli jsme doma, jen si odskočíme do Afriky. To je název knihy, kterou společně čteme v rámci čtenářských dílen. Dva sourozenci doprovázejí slona Abua na jeho cestě zpět do Afriky. Na ní zažívají různá dobrodružství. Jedním z nich bylo vyrobit vor a přeplout na něm společně se slonem širokou řeku. Po přečtení dostaly děti stejný úkol. Pomocí špejlí a provázku vyrobit ve dvojicích vor. Některým se práce povedla, jiní byli jen pozorovatelé. Jako dobrovolný úkol si děti mohly doma vyrobit plavidlo z libovolného materiálu. Ve škole proběhla zatěžkávací zkouška, zda vyrobený vor, loď poplují na vodní hladině. Byli jsme překvapeni. Všechna plavidla v náročné zkoušce obstála. Touto cestou bych chtěla poděkovat dětem i jejich rodičům za spolupráci.