5. třída

Mgr. Eva Jouklová Třídní učitel učitel, speciální pedagog

Anglický jazyk - 4. ročník

Publikováno: 23.11.2020 Autor(ka): Marketa Labajová

3. - 6.5.

Anglický jazyk - 4. ročník

Ahoj děti,

tento týden budeme procvičovat přivlastňovací zájmena. Budeme procvičovat online:

1) Possessive pronouns English as a Second Language (ESL) exercise (liveworksheets.com)

2) Possessive pronouns - Quiz (wordwall.net)

3) Possessive pronouns - Quiz (wordwall.net)

Nezapomeň si na výuku kartičky se zájmeny, budeme hrát hru.

Těším se na vás ve škole

 

Ahoj děti,

tento týden si zopakujeme Countries a otázku Where are you from pomocí písničky:

Where Are You From? | Learn Countries of the World - YouTube

a pracovního sešitu (str. 48 /7,8)

Dále se naučíme základní osobní a přivlastňovací zájmena (učebnice str. 46 - tabulka)

 

6.-9.4.

Dobrý den,

Tento týden si zopakujeme slovní zásobu, téma Jaro.

 

1. Doplň správná slova do vět

I love spring

2. Najdi slova

Spring Wordsearch

3. Věci, které mohu dělat na jaře

Things I can do in spring

 

4. Zopakujte si slovíčka-zapište si do sešitu:

spring - (spring) - jaro

butterfly / butterflies - (batrflaj, batrflais)- motýl / motýli

sun- (san) - slunce

rain - (rejn)- déšť

rainbow - (rejnbou)- duha

grass - (gras)- tráva

bird - (birt) - pták

flower- (flaur) - květina

 

29.-31.3.

Ahoj žáci,

Tento týden se naučíme říct, odkud pocházíme. Naučíme se také názvy některých zemí.

Na online hodinu si připrav předměty, které jsou typické, pro zemi, kde jsi byl/a. Můžou to být suvenýry, mušle, obrázky, fotky z dovolené – fantazii se meze nekladou.

Po online hodině si procvič národnosti a země v pracovních listech 29.3. -nationalities a 29.3. -countries. Také si můžeš zahrát i hru: https://www.bilgeceingilizce.net/unit-2-nationality.html

EASTER VOCABULARY - Połącz w pary (wordwall.net)

EASTER VOCABULARY - Połącz w pary (wordwall.net)

 

22.- 26.3.

Ahoj děti,

Tento týden se budeme na online hodině bavit o Velikonocích.

Nová slovíčka si procvič v pracovním listu tady:

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/easterPT1.pdf

Poslouchej, ukaž a zopakuj – předložky:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/Easter_yt94791yc

Easter game – Vyluštíš šifru?

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo

Můžeš si zazpívat Spring song - TADY

Úkol pro chytré hlavičky:

Klikni TADY https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/P-CZ-MAG-2021-03.pdf

Podaří se ti podle obrázků na str. 9 vytvořit kačenku? Pošli fotku a můžeš dostat známku i do pracovních činností.

 

15. - 19.3.

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat s otázkou Where is...?  (Kde je...?) a také v procvičování místních předložek in, on, under.

Naučíme se i další předložky-zapište si do sešitu:

next to - (next tu)- vedle

opposite - (opozit) - naproti

between - (bitvín) -mezi

behind - (bihajnd) - za 

in front of (in front of)-před

 

Procvičujte v živých pracovních listech:

1. In, on, under

2. Map of the town

3. Bed room     (We can´t see the door - My nevidíme okno)

4. House        instrukce k pracovními listu House - 1) označ jen předměty, které jsou v místnosti. 2) Označ, zda je věta pravdivá (true), nebo nepravdivá (false). 3) Vyber správnou odpověď a přiřaď ji k otázce.

Termín odevzdání - do pátku 19.3.

 

8. - 12.3.

Ahoj děti,

Tento týden si v online hodině přečteme  a natrénujeme text na str. 37. Následující týden budeme číst na známky.

Nové učivo budeme procvičovat ve workbooku na str. 40 / 1,2

Najdeš 7 chyb ve cvičení 3 na str. 41?

 

22. - 26.2

Dobrý den,

tento týden uzavřeme téma Colours

Vypracujte prosím ve workbooku:

str. 35: cv. 5 nakresli obrázky, cv. 6 Doplň do vět vhodná přídavná jména, cv. 7 Napiš alespoň 3 anglická slovíčka začínájící na písmeno O, R, A.....

str. 36: cv. 8 Odpověz na otázku What´s colour is your...?  U každého předmětu odpověz kladnou větou.

cv. 9 Zeptej se doma a kamarádů : "What´s your favourite colour?" ( What´s jor fejvrit kalr?) "Jaká je tvá oblíbená barva?" Odpovědi zapiš do tabulky.

 

15. - 19.2.

Ahoj žáci,

Tento týden procvičíme barvičky. Tvým úkolem bude nakreslit obrázek tak, aby obsahoval:

Five flowers (red, blue, yellow, orange, purple)

Brown chocolate

Red love letter

Eight red hearts

Black present

Za bonusové body: Blue and white cupid

Slovíčka si přeložíme a procvičíme na online hodině.

Najdeš všechna slovíčka v osmisměrce? 15.2. St Valentine

Barvičky procvič tadytady

 

8. - 12.2.

Dobrý den,

tento týden nás čeká téma: What colour is it?  

Vypracujte prosím ve workbooku

str. 33: cv. 1 přepis slovíček, cv. 2 Vybarvi balónky a napiš dle vzoru

str. 34: cv. 3 Nakresli věci dle zadání a vybarvi je. U každého předmětu napiš kladnou větu a otázku dle vzoru.

cv. 4 Vybarvi duhu a slunce. Přečti si překlad písničky- soubor s názvem 8.2. Song Rainbow, v příští on line hodině s ní budeme pracovat.

 

1. - 5.2.

Dobrý den,

Tento týden budeme na online hodině číst článek v pracovním listu (budu ho promítat). Poté si pracovní list společně vypracujeme.

Po online hodině bude pracovní list ke stažení (english - text - house). Natrénujte si doma čtení, v příští online hodině budeme číst na známky.

 

25.1.-30.1.

Dobrý den,

tento týden pokračujeme v lekci - Animals (zvířata)

1) Vypracujte list, se kterým jsme se seznámili v dnešní on-line hodině. Naleznete ho v příloze s názvem 25.1.Plan a trip (Plán výletu)

A) Complete Jim´s list (Dokonči Jimův seznam), doplň názvy zvířat

B) Mark the way he wants to go ( Zaznač cestu, po které Jim šel)

C)Practice reading the article ( Trénuj čtení článku) - popis zvířat 1-7

 

18.1. - 22.1.

Ahoj žáci,

Tento týden si procvičíme it is / it isn’t a slovíčka
1) V příloze máte pracovní list 18.1. – It is, ten vyplňte a na online hodině si ho po čtení společně opravíme

2) Dále si učivo procvičte v online cvičení: Wild animals- Yes, it is. No, it isn't. worksheet (liveworksheets.com)

3) Uhádneš správné zvířátko? Animal riddles worksheet (liveworksheets.com)
Nápověda (can = umět)

 

11.-15.1.

Dobrý den,

tento týden nás čeká pohádka O smutné žábě (Fairytale Sad frog), se kterou jsme pracovali v on-line hodině.

Zadání je v příloze s názvem 4.1. Fairytale Sad frog

 

4.-7.1.

Ahoj žáci,

tento týden začneme novou lekci - Animals (zvířata)
- Naučte se prosím slovíčka 5. lekce (učebnice str. 68 - lesson 5) 
- Workbook str. 29 - cv. 1 - opiš (úkol na hvězdičky)
- Workbook str. 29, cv 2 - přepiš podle příkladu a pošli fotku str. 29 z workbooku emailem
- Workbook str. 30, cv 3 - dobrovolné (známka navíc)

Přeji hezký týden,

Markéta Labajová

 

23. - 27.11.

Ahoj žáci, tento týden se naučíme říct v čem jsme dobří.

Jsem dobrý v = I’m good at (čti: Ajm gud et)

Větu pak vytvoříme tak, že za at (et) doplníme sloveso nebo název činnosti. Věta bude vypadat takto:
I’m good at football ( Ajm gud et futbol) – Jsem dobrý ve fotbale.

 

Když budeme chtít říct, že v něčem nejsme dobří, řekneme I’m not good at. Věta pak bude vypadat takto:

I’m not good at swimming (Ajm not gud et swiming)

Učivo si vysvětlíme a procvičíme v online hodině. V příloze máte pracovní list – 23.11 – I’m good at. Pracovní list budu kontrolovat ve škole. Nezapomeňte si celou složku s pracovními listy.

Přeji hezký týden,

Markéta Labajová

 

 

16.11.-20.11.

Ahoj děti,

tento týden si ještě procvičíme otázku Who is this? (čti. Hů is dis?) = Kdo to je?

Na tuto otázku odpovídáme This is.. (dis is..) a doplníme jméno.

 

1. Pracovní list naleznete dole v příloze s názvem 16.11. Who is this

2. Workbook str. 18/3  - Otázka : Is this Ann? Je to Anička?  Odpověď: Yes, this is Ann./ No, this is Lucy.

Přeji krásný týden,

Markéta Labajová

 

9. -13.11.

Ahoj děti,

V záložce ROZVRH najdete hned pod rozvrhem odkaz AJ M.Labajová. Klikněte na link, tím se připojíte na online hodinu. Budeme mít Halloweenskou hodinu. Těšte se :)

Tento týden si procvičíme otázku Who is this (čti. Hů is dis) = Kdo to je?

Na tuto otázku odpovídáme This is.. (dis is..) a doplníme jméno.

Příklad:

Who is this? This is Petra

Kdo to je? To je Petra

1) Who is this? (Kdo to je?) This is (to je…) si procvičíte tady: KLIKNI ZDE

 

Dále si procvičíme  He is (on je)  a She is (ona je)

He is nebo She is používáme když chceme říct, že on nebo ona je (vysoký, malý, tlustý), nebo (je moje máma, bratr sestra) nebo (je mu 10 let).

Např. 
He is my brother (on je můj bratr)

He is tall (on je vysoký)

He is 10 (je mu 10)

She is my mother (ona je moje matka)

She is nice (ona je milá, hodná)

She is 5 (je jí 5)

 

2) Přelož následující věty a pošli mi fotku emailem na ukolniceklab@gmail.com

Kdo je to?

Ona je moje sestra.

Tohle je Jan.

Je mu 8 let.

Tohle je Pavlína.

Je jí 12 let.

Přeji krásný týden,

Markéta Labajová

 

 

2.-6.11

Ahoj děti,

děkuji vám za krásné úkoly, moc se vám povedly. Známky jsem vám zapsala na bakaláře.

Tento týden budeme mít online hodinu. Na online hodinu se přihlásíte tady: https://meet.google.com/juv-prdu-dgg

V příloze najdete úkol na téma moje (my /máj/), tvoje (your /jour/) a jeden speciální Halloweenský úkol.

Fotku úkolu mi pošlete mailem na (ukolniceklab@gmail.com)do pátku (můžete i dříve)

Přeji vám krásný týden,

Markéta Labajová

 

Ahoj děti,

tento týden si procvičíme his (jeho) a her (její) z minulého týdne.

1) Do sešitu si nalepte celkem 5 různých postaviček (mužů i žen)

např. Superman, Avengers, herci, herečky...

2) Ke kažné postavičce napište 1 větu, kde použijete her nebo his.

např. Her t-shirt is blue. His name is Paul...

3) Ke každé postavičce napište větu This is.... (a doplňte jméno postavy).

Fotku vypracovaného úkolu mi pošlete emailem. Vypracování úkolu ocením známkou.

Přeji hezký týden,

Markéta Labajová

 

12. - 16.10.

Vážení rodiče,

vzhledem nařízení vlády související se situací Covid-19, budeme zadávat úkoly pro žáky přes bakaláře.

Tento týden budou žáci obou skupin procvičovat učivo v workbooku na str. 11

Cvičení č. 8. - přečíst a opsat

Cvičení č. 11. - přeložit

Úkoly na příští týden budu zadávat vždy v pondělí přes zprávy Komens v systému bakalář.

Přeji hezký den,

Mgr. Markéta Labajová, Ph.D