5. třída

Mgr. Eva Jouklová Třídní učitel učitel, speciální pedagog

Český jazyk

Publikováno: 8.11.2020 Autor(ka): Eva Jouklová
Český jazyk

Datum: 3.5.2021

Dobrý den,

tento týden budeme opakovat všechny slovní druhy.

 

Vypracujte:

1) Pracovní list s názvem:

3.5. Rozcvičky se slovními druhy

- cv. 4 a 5 uděláme společně v on line hodině

- cv. 6 u kontroly práce smíš použít kalkulačku :-) ještě před tím, ale přemýšlej, zda příklad zvládneš sám vypočítat-pomůže ti malá násobilka, práce s nulou, sčítání 180:45=? 45+45+45+45= ... už znáš výsledek?

 

Pokud si s některými slovy nebudeš vědět rady, nevadí, doplníš si ve škole.

 

Termín odevzdání: pondělí 10. května 2021 ve škole

Eva Jouklová

 

 

Datum: 19.4.2021

Dobrý den,

tento týden dokončíme zbývající neohebné slovní druhy- Spojky, částice, citoslovce.

Úkol vypracujte až po druhé on-line hodině!

 

1. Zopakujte si informace o  částicích, citoslovcích.

Přečti a připomeň si informace o částicích

Přečti a připomeň si informace o citoslovcích

 

2. On line cvičení

Na webu www.gramar.in procvičte vyhledávání částic a citoslovcí, přihlaste se svým jménem a příjmením.

Když v textu daný slovní druh není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

 

Termín odevzdání: pátek 23.4.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 6.4.2021

Dobrý den,

tento týden dokončíme Předložky a začneme pracovat s dalšími neohebnými slovními druhy.

 

1. Zopakujte si informace o předložkách

Přečti a připomeň si informace o předložkách

 

2. On line cvičení

Na webu www.gramar.in procvičte vyhledávání předložek, přihlaste se svým jménem a příjmením.

Když v textu předložka není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo!

 

3. Vlastní četba

Nezapomeňte na vlastní četbu a zapisujte čas strávený nad svou knihou do svých záznamů.

 

Termín odevzdání: pátek 9.4.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 29.3.2021

Dobrý den,

tento týden si budeme povídat o velikonočních zvycích, symbolech a také třeba o velikonočních koledách.

 

1. Pracovní list

V příloze s názvem 29.3. Velikonoce

Odevzdání úkolu: Vyfoťte mi do mailu pouze cv. 6 a 7, které si oznámkuji. Netřeba fotit všechny vypracované listy :-)

 

Termín odevzdání: středa 31.3.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 22.3.2021

Dobrý den,

tento týden dokončíme Příslovce a začneme pracovat s dalšími neohebnými slovními druhy.

 

1.Zopakujte si informace o příslovcích

Přečti a připomeň si informace o příslovcích

2. On line cvičení

Na webu www.gramar.in procvičte vyhledávání příslovcí, přihlaste se svým jménem a příjmením.

3. Vlastní četba

Nezapomeňte na vlastní četbu a zapisujte čas strávený nad svou knihou do svých záznamů.

 

Termín odevzdání: pátek 26.3.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 15.3.2021

Dobrý den,

tento týden dokončíme Slovesa a začneme pracovat s neohebnými slovními druhy.

 

1. On line cvičení

Urči u sloves osoby - úkol je kompletní, až když dosáhneš 4. štítu (příloha 15.3. štít 4 dosažen)

Obrazovku vyfoť jako já a zašli mi na email.

2. Pracovní list

V příloze nalezneš pracovní list s názvem 15.3. Příslovce, tento úkol vypracuj až po on-line hodině češtiny.

 

Termín odevzdání: pátek 19.3.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 8.3.2021

Dobrý den,

tento týden budeme pokračovat v tématu Slovesa. 

 

1. DÚ - Pracovní list

Stáhni si a vytiskni pracovní list s názvem 8.3. Slovesa

 

Termín odevzdání: pátek 12.3.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 22.2.2021

Dobrý den,

v on-line hodinách budeme probírat časování Sloves.

1) Na webu www.gramar.in procvičte vyhledávání sloves, přihlaste se svým jménem a příjmením.

2) Pracvoní list s názvem 22.2. Slovesa - vypracujte až po druhé on-line hodině ČJ

Děkuji

 

Vložila jsem slíbenou tabulku- příloha s názvem 25.2. Určování osoby a čísla u sloves, nalepte si do sešitu a naučte se.

Vložila jsem slíbenou Květinu-záznam - 6 hodinové četby- příloha s názvem 26.2. Četba květiny

 

Termín odevzdání: pátek 26.2.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 15.2.2021

Dobrý den,

v on-line hodinách budeme probírat Slovesa.

V domácích úkolech procvičíte slovní druhy z minulých hodin: podstatná jména, přídavná jména a číslovky na webu www.gramar.in

U každé úlohy je rozepsaný postup - Jak řešit úlohu- využijte a přečtěte si!

Zaregistrovala jsem Vás, přihlaste se svým jménem a příjmením podle návodu, který je v příloze s názvem 15.2. Návod k přihlášení 

 

Termín odevzdání: pátek 19.2.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 8.2.2021

Dobrý den,

tento týden nás čeká téma: Číslovky a slovesa

Prosím, pracovní list s názvem 8.2. Číslovky vypracujte až po úterní on-line hodině.

 

Termín odevzdání: pátek 12.2.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 1.2.2021

Dobrý den,

tento týden nás čeká téma: Zájmena 

Prosím, pracovní list s názvem 1.2. Zájmena vypracujte až po úterní on-line hodině.

 

Termín odevzdání: pátek 5.2.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 25.1.2021

Dobrý den,

tento týden nás čeká úvod do Podstatných a přídavných jmen. 

Prosím, pracovní list s názvem 25.1. Podstatná a přídavná jména vypracujte až po úterní hodině.

 

Termín odevzdání: pátek 29.1.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 18.1.2021

Dobrý den,

tento týden nás čekají vyjmenovaná slova po Z a také opakování všech dosud probraných vyjmenovaných slov. Prosím, cvičení č. 25 a 26 z pracovního listu vypracujte až po úterní hodině.

Zadání je v příloze s názvem 18.1. Vyjemnovaná slova po Z+shrnutí

 

Termín odevzdání: pátek 22.1.2021

Eva Jouklová

 

 

Datum: 11.1.2021

Dobrý den,

tento týden nás čekají vyjmenovaná slova po V. Prosím pracovní list vypracujte až po úterní hodině.

Zadání je v příloze s názvem 11.1. Vyjemnovaná slova po V

 

Termín odevzdání: pátek 15.1.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 4.1.2021

Dobrý den,

tento týden nás čekají vyjmenovaná slova po . Prosím pracovní list mějte připravený na úterní hodinu ČJ (5.1.2021). Pokud stihnete, udělejte si do úterní hodiny cv. 1 Osmisměrku. Další cvičení prosím nedělejte, budeme s nimi pracovat společně.

Zadání je v příloze s názvem 4.1. Vyjemnovaná slova po S

 

Termín odevzdání: pátek 8.1.2021

Eva Jouklová

 

Datum: 23.11.2020

 

Dobrý den, 

zadávám úkoly do českého jazyka, téma Zdvojené souhlásky

Zadání úkolů v příloze s názvem 23.11. Zdvojené souhlásky

 

Termín odevzdání: pondělí 30.11.2020 ve škole 

Eva Jouklová

 

 

 

Datum: 16.11.2020

 

Dobrý den, 

zadání úkolů do českého jazyka:

1. Mluvnice - téma Zdvojené souhlásky

Zadání úkolů v příloze s názvem 16.11. Zdvojené souhlásky

 

2. Čtenářské BINGO (termín průběžné kontroly 20.11.2020)

Děti, věřím, že doma poctivě čtete a plníte úkoly ze čtenářského BINGA. Prosím vyfoťte mi BINGO do pátku 20.11.2020, věřím, že barevných, splněných okének Vám přibývá. Zaměřte se na nesplněná pole a hledejte způsoby, jak BINGO úspěšně dokončit a získat za něj Koumáka.

 

3. Sloh - Pracovní postup - uč. str.16 ( termín odevzdání do 27.11.2020)

a) Nejprve udělej DÚ z výtvarné výchovy, poté napiš pracovní postup tvého tvoření.

b) Pracovní popis je stručný, práci popisuj po jednotlivých krocích ve správném pořadí. Napiš 5-6 vět.

c) Napiš seznam potřebných pomůcek (nůžky, lepidlo, výkres A4 apod.)

 

Veškeré práce i ty v sešitě před vyfocením podepište!! Potom vyfoťte na mobil, nebo naskenujte a zašlete mi na email eva.jouklova@zsmostyujablunkova.cz

 

Děkuji

Eva Jouklová

 

 

Datum: 9. 11.2020

Dobrý den,

v příloze najdete zadání DÚ pro tento týden, téma: Předložky a předpony-procvičování.

Pracovní list lze vytisknout a vyplnit, nebo vypsat cvičení do sešitu.

 

Po vypracování, prosím, vyfoťte, nebo naskenujte a zašlete mi na email eva.jouklova@zsmostyujablunkova.cz

Termín odevzdání: pátek 13.11.2020

Eva Jouklová

 

Datum: 2. 11.2020

Dobrý den,

v příloze najdete zadání DÚ pro tento týden, téma: Předložky a předpony.

Pracovní list lze vytisknout a vyplnit, nebo vypsat cvičení do sešitu.

Vypracujte prosím až po úterní on-line výuce, ve které se tomuto tématu budeme věnovat.

 

Po vypracování, prosím, vyfoťte, nebo naskenujte a zašlete mi na email eva.jouklova@zsmostyujablunkova.cz

Termín odevzdání: pátek 6.11.2020

Eva Jouklová

___________________________________________________

 

V úterý  3.11.2020 v 9 hod vysíláme ČJ s 1. skupinou 

Český jazyk 1. skupina
Úterý, 3. listopadu9:00–9:45AM
Týdně v úterý
meet.google.com/qbw-trtj-bcj
 
 
Popis:Mějte prosím nachystanou učebnici ČJ, mazací tabulku a fix. Těším se Eva Jouklová
 
___________________________________________________
 
 
V úterý  3.11.2020 v 11 hod vysíláme ČJ s 2. skupinou
 
Český jazyk 2. skupina
Úterý, 3. listopadu11:00–11:45AM
Týdně v úterý
meet.google.com/vqm-fxih-rmg
 
 
Popis:Popis:Mějte prosím nachystanou učebnici ČJ, mazací tabulku a fix. Těším se Eva Jouklová
 
 
 

Datum: 19.10.2020

Dobrý den,v příloze najdete DÚ do českého jazyka, téma: Kořen, předpona, přípona .
Po vypracování do sešitu, prosím, vyfoťte na mobil, nebo naskenujte a zašlete mi na email eva.jouklova@zsmostyujablunkova.cz, nebo přes Komens.

Termín odevzdání: pátek 23.10.2020

Děkuji Eva Jouklová