6. třída

Mgr. Anna Boková Třídní učitel učitel

Oznámení pro rodiče - Karanténa 6. třídy

Publikováno: 15.11.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Vážení rodiče,

od úterý 16. 11. 2021 nastupuje do karantény 6. třída z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Zákonné zástupce těchto žáků bude kontaktovat Krajská hygienická stanice (KHS), která je bude informovat o dalším postupu.

Žáci 6. třídy od 16. 11. 2021 se budou vzdělávat distančně. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu v době distanční výuky (webové stránky školy v sekci Třídy a rozvrhy).

Pokud vaše dítě bude mít výsledek PCR testu negativní, ihned nastoupí následující den do školy:

1/ s písemným potvrzením o negativním výsledku PCR testu (sms, email, Bakaláři) nebo stažený certifikát z www.ocko.uzis.cz

2/ musí se přihlásit na obědy

Do školy nastoupí také žáci, kteří:

  • nebyli v kontaktu s pozitivně testovaným dne 10. - 12. listopadu (byli v té době nemocní)
  • žáci, kteří jsou očkováni
  • žáci, kteří prodělali COVID - 19 v posledních 180 dnech.

Pokud bude ve škole nadpoloviční většina žáků, končí distanční výuka, a třída se opět učí prezenčně.

Karanténu nařizuje KHS.

1/ Krajská hygienická stanice:

  1. kontaktuje zákonné zástupce žáků dané třídy, kteří byli s pozitivně testovaným žákem ve styku
  2. vypisuje žádanky na testování žáků v odběrném místě

2/ Škola:

  1. oznámí rodičům žáků dané třídy vyhlášení karantény
  2. zajistí distanční výuku pro třídu v karanténě 
  3. výuka probíhá dle platného rozvrhu v době distanční výuky

3/ Rodič:

  1. potvrdí přečtení zprávy v Bakaláři
  2. navštíví se žákem odběrné místo na pokyn KHS

Sourozenci žáků ze třídy v karanténě nezůstávají doma, žádné omezení se na ně nevztahuje. Čeká se na 1. testování sourozence v karanténě. Až pokud by byl test pozitivní, musí do karantény i druhý sourozenec.


                                                                                         Mgr. Kamil Bula, ředitel školy