6. třída

Mgr. Anna Boková Třídní učitel učitel

Angličtina 5.třída, skupina A.Bokové

Publikováno: 4.5.2021 Autor(ka): Anna Boková
Angličtina 5.třída, skupina A.Bokové

3.5. - 7.5.

 

Hello boys and girls :)

tento týden projdeme přítomný prostý čas - podívejte se na soubor č. 8 (prezentace) a pročtěte si ji znovu. 

Popřemýšlejte, jak tvoříme zápor, otázku a co se přidává ke slovesu ve 3.osobě jednotného čísla v kladné větě. 

 

Úkol:

WB p. 41 - udělejte si poseldní cvičení I can.... odpovězte podle sebe!

1. tabulka - doplňujte podle obrázků a správný čas

2. tabulka - doplňte podle vzoru

3. tabulka - zápor (3. osoba jedn. čísla - doesn't)

4. tabulka - otázka (vytvořte správně otázku)

 

Ve čtvrtek bude UNIT TEST a začneme novou kapitolu (5)

 

Naučte se PŘEDLOŽKY (máte mít vlepené v sešitě z min. týdne). 

 

Have a great time, 

 

Anna Boková

 

22.4. - nezapomeňte příští týden v pondělí na domácí úkol! - přineste napsané v sešitě do školy. Sešity si vyberu. Projděte si přes víkend, jestli máte všechny zápisy za toto pololetí!

19. -23.4. 

Hello boys and girls!

Again, we have online lessons :)...

 

Here are your tasks: 

1)Zopakujte si přídavná jména: 

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-pridavna-predmety-1-uroven?source=explicitExercise

2) procvičte přítomný čas prostý: 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-questions-negatives-1/4267

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/1682

 

V hodinách budeme opakovat přítomný čas prostý a příští týden ve škole si napíšete UNIT test. 

 

Have a wonderful week!

 

A.B.

 

 

 

6.-9.4.

Hello children :) 

 

Tento týden prosím vypracujte cvičení 3 a 4 na straně 39 ve workbooku. Tyto dvě cvičení oznámkuji. 

 

V hodinách budeme pracovat s učebnicí - chapter 4D.

 

Have a great time and see you today at 9:50!

 

Anna Boková

 

 

 

29.3. -31.3.

 

Hello children!

 

Blíží se Velikonoce-EASTER [ístr], naučíme se pár nových slovíček :-). Tento týden to proto bude spíše "odpočinkové", uděláte si online cvičení a napíšete si nová slovíčka do sešitu. 

1) EASTER WORDSEARCH  

Klikni na obrázek, poslechni si výslovnost slovíčka. Do sešitu si napiš nadpis Easter-Velikonoce a přepiš 15 slovíček z pracovního listu, napiš si k nim i překlad př. Spring-Jaro (odkaz na překladač zde )

V druhé části listu najdi a vyznač slova ve čtyřsměrce.

Na konec zvolte FINISH- zvolte možnost Email my answers to my teacher

2) EASTER CRYPTOGRAM 

Vylušti obrázkové rébusy a vzniklá slova spoj s obrázkem. Na konec zvolte FINISH- zvolte možnost check my answers.

3)EASTER PREPOSITIONS

Do sešitu si k nadpisu Easter napiš další 4 slovíčka a přelož je: nest, bench, sweets, flowers.

Do sešitu si napiš další nadpis PREPOSITIONS OF PLACE- Předložky místa a nakresli si 4 obrázky s krabicí, napiš si slovíčka s překladem. in=v , on=na, under=pod, next to=vedle.

cv2. Pracuj s obrázkem. Odpověz na otázky.

Př. 1. Look in the nest. How many eggs are there?

Podívej se do košíku. Kolik vajíček je tam? vyberte správnou odpověď(počet)

Na konec zvolte FINISH- zvolte možnost Email my answers to my teacher.

 

Pošlete mi fotku zápisu v sešitu :). To je vše a užijte si sváteční týden!

 

Anna Boková

22. - 26.3.

 

Hello boys and girls :)

V online hodinách se budeme věnovat zejména OTÁZKÁM. Před hodinou se zamyslete, JAK se otázka v přít. čase tvoří (nápověda: potřebujeme "pomocné" sloveso).

Tento týden si opět procvičíte online: 

Přítomný čas prostý - kladná věta: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

záporná věta: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

 

a zopakujte si PŘEDLOŽKY, ty se vám celkem pletou!

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

 

That's all, see you on Wednesday :)

 

A.B.

 

15. - 19.3.

 

Zdravím děti :)

 

Omlouvám se za zpoždění, tento týden si hlavně procvičte online přítomný prostý čas a slovíčka: 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/3183

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-time_months-1-uroven?source=explicitKC

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-time_other-1-uroven?source=explicitKC

 

Zbytek probereme v hodinách, ve středu Vám zadám úkol. 

 

Anna Boková

 

11.3. 

- dnes přiložen soubor - prezentace, opište si slidy 5 a 6 => do sešitu, poté pošlete fotku. Vyznačte si barevně  (jako v prezentaci).

 

Nadpis: Přítomný čas prostý

- termín: pondělí 15.3.

 

7.3. - 12. 3.

Hello boys and girls :)

 

Doufám, že jste si pořádně odpočali a o prázdninách nabrali nové síly :). Tento týden zopakujeme určování času a začneme (doufejme) přítomný čas prostý.

 

Here are your tasks: 

1. online cvičení: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_xt177763ga

zadejte: send my answers to my teacher

2. online hra: 

https://kahoot.it/challenge/06073233?challenge-id=bb0b012c-0621-41e2-92a5-2420a3cece34_1615192398834

=> zahrajte si, máte na to čas do čtvrtka :)

 

3. učte se slovíčka z kapitoly 4B (jsou ve workbooku, strana 84)

 

 

To je vše - zbytek si necháme na online hodiny. 

Zdravím Vás, 

 

A.B.

 

22.2. - 26.2.

 

Hello children :)

 

Tento týden začneme novou lekci č. 4. Čeká nás určování času (hodin) v angličtině. 

 

Úkoly pro tento týden: 

1) projděte si slovíčka ve WB na straně 75/4A

2) do sešitu si nakreslete/vlepte obrázek v příloze (soubor 8)

tato slovíčka si pod obrázek napište: 

quarter = čtvrt

half = půl

o'clock = hodin/hodina

past = po

to = do

What's the time please? => Kolik je hodin prosím? 

What time is it?  => Kolik je? 

3) AŽ PO středeční hodině si zkuste pro sebe tato online cvičení:

 Time

Přiřaď k hodinám správné časy.

 What's the time?

cv. Listen and repeat-Poslechni a zopakuj -trénuj správnou výslovnost.

cv. Join!-Přiřaď digitální budík ke správné větě

 

4) Do přílohy přikládám také "zápis", který si vlepte do sešitu - soubor č. 7. Vytiskněte si jej - je tam hodně textu. Kdo nemá možnost tisku, ozvěte se mi a já vám připravím kopie ve škole a domluvíme se na vyzvednutí.

 

To je pro tento týde vše, uvidíme se ve středu na online hodině :)

 

Anna Boková

 

15.2. - 19.2.2021

Hello boys and girls :)

Omlouvám se, že zadání na tento týden přidávám až teď.

 

1. St. Valentine's Day

Možná si někteří z vás všimli, že v neděli byl svátek Sv. Valentýna. V anglicky mluvících zemích je to celkem velká událost, lidé si navzájem posílají přáníčka, v nichž si vyznávají lásku. 

Zkuste si tedy tento týden procvičit slovní zásobu spojenou s tímto dnem. Neznámá slovíčka si vyhledej (postačí ti třeba slovnik.cz nebo google translate :) a vyplň křížovku. 

křížovka je na tomto odkaze

Do zprávy mi pošli TAJENKU křížovky. 

 

2. Učte se slovíčka z kapitoly 3D = školní předměty, uniforma - slovíčka si najděte vzadu ve workbooku. 

=> ve čtvrtek je prozkouším formou krátkého testu.

 

Tento týden budeme hlavně opakovat. 

 

Přeji krásný den, 

 

Anna Boková

 

 

8.2. - 12.2.2021

Hello everybody :)

Tento týden začneme novou lekci (3D) a napíšeme si test na přídavná jména (ve středu). Najděte si prezentaci z minulého týdne a učte se slovíčka :)

 

Úkoly na tento týden: 

PROJDĚTE SI NEJDŘÍVE SLOVÍČKA VE WORKBOOKU (str. 82, část D a School subjects)

1. online cvičení Listen School subjects

Klikni na ikonu reproduktoru a poslechni si slovíčko, označ obrázek předmětu, který si slyšel. 

Otevírete online cvičení v prohlížeči chrome, abyste mohli poslouchat. 

2. online cvičení Tom´s school timetable

Označ, zda jsou věty o rozvrhu Tomáše pravdivé (TRUE), nebo nepravdivé (FALSE).

 

3. Pracovní sešit str. 28/cv 1, 3

cv. 1 - Přiřaď k obrázku správný název předmětu.

cv. 3 - Podle obrázkových symbolů doplň slova do textu.

Mějte připraveno na čtvrtek - v hodině zkontrolujeme. 

4. přečtěte si článek na straně 35 v učebnici (u fotografií), připravte si ústně cvičení 2 na straně 34 (budeme společně mluvit o školních předmětech)

 

Mějte krásný týden :)

 

Enjoy the snow and be healthy! :)

 

 

Anna Boková

 

 

4.2. - nahrána prezentace s přídavnými jmény :) ADJECTIVES

 

1. - 5.2.2021

Hello boys and girls :) New school term is here (nové pololetí je tady)!

Doufám, že jste si užili den volna a že jste oslavili vysvědčení. 

Let's begin (začněme): 

 

1) udělejte si online cvičení na přídavná jména. Vaším úkolem je vybrat to správné, které se hodí k obrázku. 

vypište si nová slovíčka: 

weak=slabý, strong=silný, ugly=škaredý, handsome=pohledný

2) zde je ještě jedno cvičení na přídavná jména - vyluštěte osmisměrku

vypište si slovíčka do sešitu (ukážete mi jej ve středu) 

light, wet, rich, dirty, empty, expensive, difficult, fast, lazy 

=>najděte jejich překlad. Ve středu nová slovíčka budeme procvičovat a ve čtvrtek si na ně napíšeme test

 

That's all - to je vše!

 

Have a great week and I am looking forward to see you on Wednesday. (Mějte krásný týden a těším se na vás ve středu!

 

Anna Boková

 

 

25.1. -28.1.

Hello boys and girls :)

 

Tento týden budeme opět procvičovat. Připravte si na středu cvičení ve workbooku: 

 

1) workbook: p 25 ex. 5 and 6

=> mějte vyplněno, společně projdeme a zkontrolujeme. Hned v hodině mi cvičení vyfotíte a pošlete. 

2) poslechněte si krátké video: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/weve-got-two-legs

=> při poslechu můžete číst přepis textu (viz soubor č. 4 )

Vytiskněte si soubor č. 5 a vyplňte. Pokud nemáte možnostost tisku, můžete si odpovědi jen napsat do sešitu. 

 

To je vše, těším se na hodinu ve středu :)

 

 

Anna Boková

 

 

 

18.1. - 22.1.

 

Hello children :)

Tento týden nás čekají 2 online hodiny angličtiny - ve středu a ve čtvrtek! On Wednesday and on Thursday!!!

 

Minulý týden jsme trochu bojovali s procvičením slovesa have got/has got, zejména se zkrácenými tvary 's a 've.

Věřím, že tento týden nám to půjde lépe. 

1) Po zhodnocení domácího úkolu na známky jsem zjistila, že i v zájmenech u některých panují zmatky. 

Zopakujte si a procvičte sami: zájmena osobnÍ ZDE a zájmena přivlasťnovací ZDE

Tato cvičení mi nemusíte posílat, vyhodnoťte si je pro sebe, ať víte, v čem děláte nejvíce chyby. 

 

2) Ve středu budeme pracovat ve WORKBOOKU - měli jste si připravit cvičení 5 a 7 na straně 23

=> budeme společně kontrolovat. U cvičení sedm máte v první větě napsat, co daná osoba NEMÁ a ve druhé napsat, co na obrázku

 

3) Přeložte do sešitu tyto věty: 

Honza je šťastný. Honza počítač. Jeho počítač je šedý. Honza není z Anglie.

Anna a Maria jsou sestry. Ony mají 5 koček. Jejich kočky se jmenují Nina a Nela.Nina a Nela nemají černou srst. Jsou bílé. 

My jsme z Mostů u Jablunkova. Naše maminka se jmenuje Olga. Je jí 48 let. 

=> Pošlete mi fotografii do pátku

 

To je pro tento týden vše :)

 

Have a great week and see you on Wednesday......

Enjoy the winter weather!!! 

 

 

Anna Boková

 

11.1.-15.1. 2021

Hello everybody :)

Tento týden si zopakujeme zájmena a přivlastňovací přídavná jména, potom budeme procvičovat sloveso HAVE/HAS GOT

1. Opakování: WB p 20, ex 1 and 2 => cvičení na známky. Pošlete fotku do pátku. 

=>u cvičení 2 musíte vědět, jestli použít (my, your, his, her, our, their) nebo (I, you, he/she/it, we, they)

2. Procvičení slovesa have got/has got

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/To_have_bo43667cn

=> třetí část cvičení (short answers)

Yes, he/she has.

No, he/she hasn't.

Yes, they/we/I/you have.

No, they/we/I/you haven't.

Po vyplnění dejte možnost send my answers to my teacher. 

 

To je všechno, dejte si prosím záležet s úkolem na známky. 

 

Mějte se hezky :)

 

A.B.

 

4.1. -8.1.20/y21

Hello kids :)

Zdravím Vás všechny po vánocích, věřím, že jste si odpočinuli a užili si volna. 

Tento týden začneme novou lekci a hlavním tématem bude sloveso MÍT = HAVE GOT. 

 

1. přečtěte a učte se slovíčka z lekce 3A (workbook strana 82)

2. Opište si tabulky z učebnice (strana 29) cvičení 3a a 4a => pošlete mi fotku

3. Přečtěte si článek na straně 28, cvičení 2

- poslech je ZDE

- připravte si na čtvrtek odpovědi na otázky z tohoto cvičení

4. WB strana 22, cvičení 1 a 2 (procvičte si slovíčka), vyplňte cvičení. 

 

That's all - to je vše :)

 

Těším se na hodinu ve čtvrtek. 

Enjoy and see you soon!

 

Anna Boková

 

 

 

23.11. - 27.11.2020

Hello everybody! :) 

 

Minulá lekce byla super, jsem ráda, že Vám jde procvičování slovesa být. :) Tento týden budou dva úkoly, jeden online, druhý ústní

So, here are the tasks: 

 

1. Procvičte si online: 

Zápor: click here

Všechny formy: click here

=> v tomto cvičení doplňujete tvary slovesa být + píšete krátké odpovědi

=> u tohoto cvičení pošlete jako vždy: send my answers to my teacher :)

Možná nebudete znát tato slovíčka: married (ženatý/vdaná), chef (šéfkuchař), cold (zima), tired (unavený)

 

2. Připravte si speaking - tedy mluvení - na známky

=> představit sebe (Hello, my name is ...., I am..... years old, I am from Mosty/the Czech Republic). 

=> říct o svých koníčcích (I like playing football/drawing/riding a horse...... My hobbies are ......)

=> říct, v čem jste dobří (I am good at......)

=> představit nejlepšího kamaráda/kamarádku (My best friend is...., She/he is.... years old. He/she is from Mosty.... 

Doporučuji si to napsat :), ale naučte se to, nebudete se moci dívat do sešitu. 

Vyberu si 4-5 lidí, budou mluvit na známky. Určitě to bude super, protože vám mluvení jde!

 

 

I am looking forward to seeing you (Těším se, až se uvidíme)!!

 

Have a great week!

 

Anna Boková

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.-20.11.2020

Hello boys and girls:) 

Děkuji za zaslání úkolů za minulý týden :) Jde Vám to moc dobře, pokračujte v procvičování a hlavně v mluvení na hodinách! Jsem ráda, že se všichni pěkně zapojujete.

Here are the tasks for this week (tady jsou úkoly pro tento týden)

1) Procvičíme sloveso být ve workbooku - celá strana 16, (řešení máte DOLE v souborech, soubor č. 3, nemusíte mi tento týden posílat fotky :) 

WB p. 16, ex.1 - doplňte is nebo are

WB p. 16, ex. 2  - dejte slova do správného pořadí=> tvoříte otázky!

WB p. 16, ex. 3 - odpovězte krátkou formou o sobě (Yes, I am nebo No, I'm not.)

WB p. 16, ex. 4 - napište odpovědi (podle obrázků)

2) pro dobrovolníky - podívej se na video - jak si udělat organizér (na tužky, nůžky apod.) 

- zkuste si poslechnout, jestli porozumíte :). Zeptám se ve čtvrtek, jak Vám to šlo. Není to ale povinné. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-desk-organiser

 

Užijte si den volna :) 

 

Have a great time!

 

A.B.

 

 

 

9.11.-13.11.2020

Hello boys and girls :) 

 

děkuji Vám za zasílání úkolů :) Prosím ty, co mi neposlali rodokmen, aby tak učinili nejpozději zítra. 

 

Minulý týden jsme si zopakovali přivlastňovací přídavná jména. Tento týden se zaměříme na sloveso být - otázky a krátké odpovědi. :)

Here are the tasks (tady jsou úkoly):

1) WB p 14 a 15 (prac. sešit), cv. 1,3 a 4. Vypracujte si sami a poté si v souborech otevřete řešení (soubor č.1) (musíš srolovat úplně dolů, kde se ti objeví seznam souborů/příloh). Sami si zkontrolujte, jak jste byli šikovní, a opravte :)

 

2) Opište si do sešitu zápis (soubor č.2)

 

3) procvičte si online, nemusíte posílat e-mailem, po finish dejte CHECK MY ANSWERS,tato online cvičení jsou dobrovolná! 

ZÁJMENA

OTÁZKY

 

4) online cvičení na známky 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be_-_questions/Verb_to_be_Questions_px194405ej

zde zadejte send my answers to my teacher :)

 

To je pro tento týden všechno. 

 

Have a great week!! :) and see you on Thursday. 

 

Anna Boková

 

 

Čtvrtek 5.11.2020

POZOR ZMĚNA

Online lekce ve čtvrtek 10:00-10:30 - Dle online rozvrhu

Pondělí 2.11.2020 - pátek 6.11.2020

Hello :) Zdravím všechny v prvním týdnu online výuky. 

 

Věřím, že jste si o prázdninách odpočali. 

Tento týden se rozjíždí online výuka, vy jste si to už před prázdninami vyzkoušeli. 

 

Pravidla práce: 

1. úkoly odevzdat vždy do pátku. Později zaslané práce bez předchozí omluvy budou známkovány. 

2. online hodiny jsou povinné - je nutné se z nich omlouvat třídnímu učiteli. Během online hodin mějte připraveny sešity, učebnice i pracovní sešity a psací potřeby. Budu vyžadovat, abyste se při odpovídání vždy zapli i na kameře, případně ukázali, co jste napsali. 

3. online testy - pravděpodobně budu využívat platformu live worksheets. Link na test vám zveřejním vždy v daný čas a také jej v daný čas smažu. Prosím buďte při psaní testu poctiví. 

 

A nyní už zadání úkolů: 

1) Přečtěte si slovíčka z kapitoly 2B (ve workbooku)

 

2) Zopakujte si přivlastňovací přídavná jména (moje, tvoje, její atd.)

=> udělejte si cvičení 3 v učebnici na straně 18 => napište do sešitu, budou tam 2 sloupečky, např.:

You (ty)    -      Your (tvoje) 

 

3) Vyzkoušejte si to také v živém pracovním listu: Pracovní list

Už to znáte. Vypíšete, potom Finish. Dále zmáčkněte: Email my answers to my teacher (poslat učiteli)

Napiš své jméno

Level: 5.A

School subject: AJ

email učitelky: anna.bokova@zsmostyujablunkova.cz

 

4) vytvořte do sešitu: 

rodokmen (podobně jako na straně 18 v učebnici) => 3 generace(babičky, rodiče a vy + sourozenci)

pokud můžete, vlepte si do sešitu fotku vaší rodiny nebo členy namalujte. Ke každému členu napište např.:

This is my dad. His name is ....

Tento úkol mějte prosím připravený na povinnou lekci. Budete o své rodině povídat. 

Po hodině mi obrázky vyfotíte a pošlete. Oznámkuji vám prezentaci a to, co jste nakreslili a napsali do sešitu. 

 

5) Online lekce ve čtvrtek 10:00-10:30 - Dle online rozvrhu

Budeme pracovat s učebnicí a pracovním sešitem. Mějte je připravené. 

Odkaz je tady: https://meet.google.com/jes-wcbr-eav

 

6) Připomeňte si přivlastňovací 's : Kat's T- shirt. (Katčino tričko.) Napište do sešitu cv. 7/str.19 (v učebnici). Prosím, vyfoťte mi a pošlete.

Přeji vám, ať se vám tento týden daří :) a těším se na online lekci.

 

Anna Boková

 

 

 

 

 

 

DĚTI - DNEŠNÍ LEKCE SE BOHUŽEL RUŠÍ ,přesouvají se na ZÍTRA

=> stránka po technické stránce nefunguje. 

Omlouvám se za nepříjemnosti!

Proto Vás moc prosím: vytvořte si dnes (sami nebo s rodiči) adresu na googlu. 

Použijeme pro online lekce stránku google meet. Je ale nutné mít email u googlu. Paní třídní učitelka Szotkowská mi sdělila, že minulý rok jste adresy už měli. Kdo stihne - přihlaste se ve 12:30 na odkaz níže. 

Všem Vám to pošlu i do e-mailu. 

 

https://meet.google.com/xjd-qcrx-yaj

 

 

Lekce s Tonym  

Skupiny:

Úterý: 9:30 1. Tobias, Daniel, Matouš, Michaela, Denis, Jakub, Marek

Úterý: 8:30 2. Lenka, Tomáš, Vít, Adéla, Michal, Dominik, Kamila.

=> níže máte zadány úkoly na další týden

Připravte si na zítra medailonek (viz níže, úkol č. 2) 

 

pondělí 19.10.2020 - pátek 23.10.2020

Zdravím děti. 

Děkuji za zaslání úkolů z minulého týdne. Někteří mi ještě neposlali (zejména dívky), proto prosím o co nejdřívější dodání. 

Ale teď už pojďme na další zadání: 

 

1. Opište si do sešitu zápis 

Verb BE  - negative (Sloveso být – zápor)

 

Dlouhý tvar                                                    zkrácený (stažený) tvar

I am not twelve.                                           I’m not twelve.

John is not home.                                         John isn’t home.

We are not friends.                                     We’re not friends.

 

  • V angličtině máme zkrácené tvary, je to běžné v mluvě i v písmu

 

2. Vytvořte o sobě krátký medailonek - Introduce yourself

- představíte se, napíšete odkud jste, kolik vám je let

- představíte 1 kamaráda (může být vymyšlený), který pochází z jiné země (také napíšete, odkud je, kolik mu je). 

=> napište do sešitu, vyfoťte a pošlete. 

=> můžete sebe a kamaráda nakreslit

 

3. WB str. 12 a 13, - cvičení 1,3, 4, 5=> Send me the pictures (pošlete mi fotografie).

 

4. online cvičení

sloveso být - klikni

sloveso být - opět odešli cvičení formou "email my answers to my teacher"

 

 

 

15.10.2020 - 16.10.2020

Zdravím děti :) 

 

Během následujícího týdne budeme pracovat s učebnicemi, živými pracovními listy (online) a taky budeme mít lekci angličtiny s Tonym!

Můj e-mail: anna.bokova@zsmostyujablunkova.cz

 

1) MNOŽNÉ ČÍSLO vypracujte tento úkol online - vpisujte odpovědi přímo do rámečků (klikněte na slovo online)

=> 1. skupina: pravidelné mn. číslo - přidáváme -s

=> 2. skupina: podstatná jména končící na: ch, sh, s, x, and z - přidáváme - es, watch => watches

=> 3. skupina: podstatná jména končící na: y - přidáváme -ies: bunny - bunnies

Pozor na: boy, day, toy, monkey, turkey. Tady platí, že pokud je před y další samohláska (o, e, a), přidáváme pouze -s

boys, turkeys. 

Jakmile skončíte se cvičením, klikněte na finish a potom vyberte "email my answers to my teacher

Objeví se vám tato tabulka (v obrázku). Vyplníte jméno, příjmení, třídu a můj e-mail. Vaše odpovědi mi přijdou, jakmile  zmáčknete send

2) projděte si ve workbooku slovíčka ke kapitole 2A

3) poslechněte si cvičení 1 (v knize) na straně 16, udělejte cvičení 2a a pro kontrolu si jej poslechněte: 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=cz&selLanguage=cs

4) Přečtěte si cvičení 3 (v knize) na straně 16, poté doplňte i tabulku 5a na straně 17 (doplňte zkrácené tvary 'm, 's, 're) TUTO TABULKU si přepište do sešitu :) - pošlete mi fotografii sešitu

 

LEKCE S TONYM

Příští týden budou probíhat online lekce. V pátek Vám TADY na stránky napíšu, kdy bude lekce.
 Výuka bude probíhat následovně:
 
   > zašlu Vám do bakalářů odkaz na videokonferenci (nejspíše přes platformu jitsi, nemusíte se nikam hlásit přes e-mail)
=> na odkaz kliknete a zobrazí se Vám "tabulka" join meeting => napíšete jen své jméno a kliknete na join meeting.
 
=> měli bychom se pak vidět na obrazovce.
 
=> online lekce budou s Tonym + budeme rozděleni na 2 skupiny, menší skupina se lépe uslyší.
 
=> technické záležitosti - zvuk, obraz - vyřešíme na začátku lekce, funguje to i přes chytrý telefon (vyzkoušeno). Kdo nemá na počítači kameru nebo mikrofon a nemá možnost se připojit třeba přes mobil, mi napíše zprávu!
 
=> lekce nebude 45 min, spíše kratší, předpokládám tak kolem 20 min.
=> Berte to jako příležitost vyzkoušet si něco nového a zároveň se trochu procvičit v konverzaci
 
=> účast je povinná! Kdo nebude moci mi dopředu napíše (+ odůvodnění).
 
Skupiny (na příští týden):
1. Tobias, Daniel, Matouš, Michaela, Denis, Jakub, Marek
2. Lenka, Tomáš, Vít, Adéla, Michal, Dominik, Kamila.
 
 
Můžeme si připojení vyzkoušet, kdo si toto dnes přečte, zkuste se přihlásit v 11 hodin, budu vás tam čekat: https://meet.jit.si/FreeInvestorsAimAside
 
 
Máme tady hodně informací, ale věřím, že vše zvládnete a bude to fungovat :). 
 
 
Přeji krásný den, 
 
Anna