6. A

Matematika 6

Publikováno: 9.4.2021 Autor(ka): Pavel Kantor

20. týden 5. 4. - 9. 4. 2021

Milí žáci,

po velikonočních prázdninách navážeme na učivo z minulého týdne a budeme se bavit o společných dělitelích a největším společném děliteli.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Státní svátek

 

Úterý

Na on-line hodinu si připravte pracovní sešit na straně 61. Budeme se zabývat společnými děliteli dvou a více čísel a vyřešíme úlohy 1 a 2.

 

Středa

Dnes si procvičte učivo o společných dělitelích na dvou on-line cvičeních. V prvním cvičení rozhodněte, zda jsou čísla soudělná či nesoudělná. Ve druhém cvičení si zahrejte pexeso a hledejte dvojice největších společných dělitelů. Odkazy na cvičení jsou uvedeny níže:

Čísla soudělná a nesoudělná  (zde si vyberte cvičení s názvem Čísla soudělná a nesoudělná)

Pexeso - největší společný dělitel

 

Čtvrtek

Na on-line hodinu si přichystejte školní sešity a pracovní sešity. Nejdříve si zkontrolujeme řešení úlohy 2 na straně 61 v pracovním sešitě, kterou jste měli dokončit. Dále si ukážeme další metodu, jak najít největšího společného dělitele dvou či více čísel, a budeme řešit úlohy 3 až 5 v pracovním sešitu na straně 61

 

Pátek

V minulých hodinách jsme se zabývali společnými děliteli. Nyní si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 37 - Společní dělitelé, dobře si ho prostudujte a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

 

19. týden 29. 3. - 31. 3. 2021

Milí žáci,

v tomto zkráceném týdnu se budeme věnovat stále prvočíslům a číslům složeným a rozkladu složených čísel na prvočinitele.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Rozklad složeného čísla na součin prvočinitelů jsme si vyzkoušeli na on-line hodině. Nyní si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 35 - Rozklad na součin prvočísel a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Úterý

Na on-line hodině si procvičíme rozklad složeného čísla na prvočinitele. Vyřešíme si v pracovním sešitě úlohu 8 na straně 60. Dále si nachystejte školní sešit, budeme počítat v něm. Mějte po ruce i pracovní list 34 Prvočísla a čísla složená.

 

Středa

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků. Při této příležitosti si vypočítejte "Velikonoční úlohy" uložené v souboru 36 - Velikonoční počítání. Počítejte sami a řešení odešlete na e-mail Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz do neděle 4. 4. 2021.  

 

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny

 

Pátek

Státní svátek

 

 

18. týden 22. 3. - 26. 3. 2021

Milí žáci,

v minulém týdnu jsme dokončili téma Znaky dělitelnosti a nyní již budeme znalosti využívat pro další vzdělávání. V tomto týdnu se seznámíme s pojmy prvočíslo a číslo složené a budeme rozkládat složené číslo na součin prvočísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si učivo o dělitelnosti čísly 4, 6, 8, 12 a 15 na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 24. 3. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Znaky dělitelnosti 4, 6, 8, 12 a 15

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na on-line hodině si vysvětlíme, co to jsou prvočísla a čísla složená. Budeme pracovat s pracovním sešitem na straně 59, kde budeme řešit úlohy 1-3.

 

Středa

Na včerejší on-line hodině jsme se seznámili s pojmy prvočísla a čísla složená. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 34 - Prvočísla a čísla složená a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Seznamte se s metodou Eratosthenova síta a naučte se rozlišovat prvočísla a čísla složená. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině si ukážeme, jakým způsobem se dá rozložit složené číslo na součin prvočísel. Mějte připravenou tabulku prvočísel z pracovního listu 34. Budeme pracovat s pracovním sešitem na straně 59 a 60, kde budeme řešit úlohy 4-7.

 

Pátek

Procvičte si učivo o prvočíslech a číslech složených na online cvičeních. Druhé cvičení bude mít úzkou vazbu na učivo, kterému se zrovna věnujeme v informatice.

Prvočísla a čísla složená

Prvočísla a čísla složená 2

 

 

 

18. týden 15. 3. - 19. 3. 2021

Milí žáci,

i v tomto týdnu se budeme ještě zabývat znaky dělitelnosti určitých čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si učivo o dělitelnosti čísly 2, 3, 5, 9 a 10 na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 17. 3. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Znaky dělitelnosti - 2, 3, 5, 9, 10

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na úterní on-line hodině se budeme zabývat dělitelností čísly 4 a 8. Vytiskněte si (nebo přepište do sešitu) pracovní list 32 - Dělitelnost čtyřmi a osmi. Na hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy.

 

Středa

Procvičte si dosavadní získané znalosti o znacích dělitelnosti na on-line cvičeních.

V prvním cvičení prokážete znalost pravidla pro dělitelnost číslem 4. Na uvedeném odkaze si vyberte úlohu Dělitelnost čtyřmi (A).

Dělitelnost čtyřmi

Ve druhém cvičení doplňujete čísla do kruhů podle zadané vlastnosti. V případě, že je číslo dělitelné více čísly z těch, které jsou v nabídce, musí být zařazeno do všech kruhů, kde splňuje podmínku. 

Dělitelnost a Vennův diagram

 

Čtvrtek

Poslední čísla, kterým budeme věnovat pozornost a zabývat se dělitelností těmito čísly, jsou čísla 6, 12 a 15. Vytiskněte si (nebo přepište do sešitu) pracovní list 33 - Dělitelnost šesti, dvanácti a patnácti. Na hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy.

 

Pátek

Procvičte si učivo o znacích dělitelnosti na online cvičeních:

Kvíz

Ciferný součet

Pravidla dělitelnosti

Sudá a lichá čísla

Dělitelnost 2, 5 a 10

 

 

17. týden 8. 3. - 12. 3. 2021

Milí žáci,

máme po jarních prázdninách a nadále budeme pokračovat v distanční výuce. Doufám, že jste si během prázdnin odpočali a načerpali nové síly. V tomto týdnu se v matematice budeme nadále věnovat vlastnostem dělitelnosti.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pondělí se budeme zabývat čísly, která jsou dělitelná dvěma. Vytiskněte si (nebo přepište do sešitu) pracovní list 30 - Dělitelnost dvěma a vyřešte úlohy v tomto listu. V zadání máte i bonusovou úlohu. Kdo tento bonus splní do dnešních 18:00 a zašle na moji e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz získá jedničku.

Řešení úloh v pracovním listu vložím večer na webové stránky školy.

Nezapomeňte dnes popřát všem maminkám, babičkám, tetám, .... k Mezinárodnímu dni žen.

 

Úterý

Na dnešní hodině budeme procvičovat dělitelnost číslem dva a zabývat se součtem sudých a lichých čísel. Na hodinu si připravte školní sešit a pracovní sešit, případně pokud doma máte, můžete mít připraveny kostičky stejné délky (kostky, Lego, Cheva či jiné stavebnice). V pracovním sešitě budeme řešit úlohy na straně 57 cvičení 1-6.

 

Středa

Procvičte si dělitelnost dvěma na online cvičeních. Po vyplnění cvičení si sami můžete zkontrolovat svoji úspěšnost.

Na stránce Online cvičení - dělitelnost dvěma si zvolte jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost dvěma (A), jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost dvěma (C) a jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost dvěma (D). Dobrovolně můžete řešit více cvičení.

 

Čtvrtek

Na dnešní hodinu si vytiskněte (případně přepište do sešitu) pracovní list 31 Dělitelnost třemi a devíti. Na online hodině se seznámíme s pravidlem, jak jednoduše určit, zda je číslo dělitelné třemi (devíti) či není, a budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu. Řešení úloh vložím rovněž večer na webové stránky školy.

 

Pátek

V pracovním sešitě vyřešte úlohy 1-6 z kapitoly Dělitelnost třemi a devíti na straně 58. Své řešení můžete konzultovat na dobrovolné online hodině matematiky. Řešení úloh vložím o víkendu na webové stránky školy, abyste si své výsledky mohli zkontrolovat.

 

 

16. týden 22. 2. - 26. 2. 2021

Milí žáci,

i nadále se budeme zabývat dělitelností přirozených čísel. Konkrétně se zaměříme na dělitelnost některými vybranými čísly.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si učivo o násobcích na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 24. 2. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Násobek

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní hodinu si připravte (vytiskněte nebo přepište) pracovní list 28 - Dělitelnost deseti. Seznámíme se s tím, jak poznáme, která čísla jsou dělitelná deseti, a budeme řešit úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh vložím večer na webové strany školy.

 

Středa

V dnešní hodině se seznámíme s kritériem dělitelnosti pro číslo 5. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 29 - Dělitelnost pěti a splňte úkoly v tomto pracovním listu. Řešení úloh z pracovního listu vložím večer na webové stránky školy. Zároveň si zkontrolujte úkoly ze včerejší hodiny v řešení pracovního listu, který máte k dispozici na webových stránkách školy.

 

Čtvrtek

Na čtvrteční hodině si zopakujeme a procvičíme učivo o dělitelnosti pěti a deseti. Budeme řešit úlohy v pracovním sešitě na straně 56 cvičení 1-5.

 

Pátek

Procvičte si dělitelnost deseti a pěti na online cvičeních. Po vyplnění cvičení si sami můžete zkontrolovat svoji úspěšnost.

Na stránce Online cvičení - dělitelnost si zvolte jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost deseti (A), jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost deseti (C), jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost pěti (B) a jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost pěti (D). Dobrovolně můžete řešit více cvičení.

 

 

15. týden 15. 2. - 19. 2. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu budeme pokračovat v učivu o dělitelnosti přirozených čísel. Dozvíte se informace, jak je to s dělitelností součtu, rozdílu a součinu, seznámíme se s pojmem násobek čísla.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pondělí si procvičte učivo z minulého týdne na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Zopakujte si pojmy dělitel, všichni dělitelé daného čísla, samozřejmí dělitelé. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 17. 2. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace.

Dělitel

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na on-line hodině se budeme zabývat dělitelností součtu, rozdílu a součinu dvou čísel. Připravte si pracovní list 26 - Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu, budeme pracovat s tímto pracovním listem a řešit úlohy v něm.

 

Středa

Dnes se seznámíme s pojmem násobek. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 27 - Násobek a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy.

 

Čtvrtek

Včera jste se seznámili s pojmem násobek, dnes budeme toto téma procvičovat. V pracovním sešitě budeme řešit úlohy 1-5 na stranách 54-55.

 

Pátek

V poslední hodině tohoto týdne vypracujte v pracovním sešitě úlohy 6-9 na straně 55.

Pro zábavu a procvičení logického myšlení si můžete vyzkoušet logickou hru Skákačka (úkolem je dostat se do cíle, číslo na políčku prozrazuje, o kolik polí se můžete pohybovat doleva, doprava, nahoru nebo dolů). Odkaz na hru uvádím níže:

Skákačka

 

 

14. týden 8. 2. - 12. 2. 2021

Milí žáci,

i nadále pokračujeme v distančním režimu. Plňte úkoly a pilně procvičujte, abyste co nejlépe učivo zvládli. V tomto týdnu se budeme věnovat novému tématu - dělitelnosti přirozených čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si dělení desetiných čísel na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 10. 2. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace.

Dělení desetinných čísel

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si prozradíme, co jsou to dělitelé, samozřejmí dělitelé a jak najdeme všechny dělitele daného čísla. Budeme rovněž pracovat s pracovním sešitem na straně 52 - cvičení 1-3.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 25 - Dělitelnost - Dělitel a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině budeme procvičovat učivo o dělitelích. V pracovním sešitě vyřešíme cvičení 4-11 na stranách 52 a 53.

 

Pátek

Procvičte si učivo o dělitelnosti dvou čísel na internetových stránkách onlinecviceni.cz. Vyřešte dvě sady úloh, odkaz uvádím níže.

Dělitelnost dvou čísel

 

 

 

13. týden 1. 2. - 5. 2. 2021

Milí žáci,

první týden druhého pololetí dokončíme učivo o desetinných číslech. Procvičíme si ještě dělení a dozvíte se, jak se dělí desetinná čísla se zbytkem.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Dnes si procvičte dělení desetinných čísel. V pracovním sešitě vypracujte úlohy na straně 46 cvičení 4, na straně 47 cvičení 8 a 9 a vyberte si dvě slovní úlohy z úloh 13-16 na straně 48 a 49. Dobrovolně si můžete vyzkoušet cvičení 17 a 18 na straně 49.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si zkontrolujeme úlohy z pracovního sešitu a dále si vysvětlíme, jak se dělí desetinná čísla se zbytkem. Nachystejte si pracovní sešit s vyřešenými úlohami. Dále si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 23 - Desetinná čísla - dělení desetinných čísel se zbytkem. Budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu.

 

Středa

Procvičujte si dále dělení desetinných čísel. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 24 - Desetinná čísla - dělení desetinných čísel - procvičování a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Ke konzultacím můžete navštívit dobrovolnou on-line hodinu.

 

Čtvrtek

V závěrečných dvou hodinách tohoto týdne si zopakujeme učivo o desetinných číslech. Na on-line hodinu si nachystejte pracovní sešit na straně 50. Budeme řešit úlohy 1-5.

 

Pátek

Pokračujte v opakování učiva o desetinných číslech. V pracovním sešitu vyřešte úlohy 6-9 na straně 51.

 

 

13. týden 25. 1. - 28. 1. 2021

Milí žáci,

tento týden budeme věnovat procvičování dělení desetinných čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pracovním sešitě na str. 43 vyřešte úlohy 1 - 4 a na str. 44 úlohy 7 a 8. Řešení úloh si zkontrolujeme na úterní on-line hodině.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si zkontrolujeme úlohy z pracovního sešitu, které jste měli vypracovat v pondělí a dále budeme řešit úlohy z pracovního sešitu na straně 44 cvičení 5 a 6 a na straně 45 cvičení 9 a 11.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 22 - Desetinná čísla - dělení desetinných čísel a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úkolů v pracovním listu vložím večer na webové stránky, abyste si mohli úkoly zkontrolovat.

Pro pochopení učiva můžete zhlédnout video: Dělení desetinných čísel

 

Čtvrtek

Na on-line hodině budeme procvičovat dělení desetinných čísel. V pracovním sešitě budeme řešit úlohy na straně 48 cvičení 10 a 11 a na straně 47 cvičení 5-7.

 

Pátek 

Pololetní prázdniny

 

 

12. týden 18. 1. - 22. 1. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu dokončíme učivo o násobení desetinných čísel a začneme se věnovat dělení. V tomto týdnu se rovněž uzavírají známky za 1. pololetí, proto si zkontrolujte, zda máte odevzdány všechny úkoly, splněny všechny práce, aby vaše hodnocení bylo co nejlepší.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 20 - Desetinná čísla - násobení desetinných čísel a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úkolů v pracovním listu vložím večer na webové stránky, abyste si mohli úkoly zkontrolovat.

Pro své učení můžete využít i následující video: Násobení desetinných čísel

 

Úterý

Na on-line hodině si vysvětlíme, jak se násobí desetinná čísla, a budeme řešit úlohy z pracovního sešitu, proto jej mějte na on-line hodinu přichystaný. Vyřešte cvičení 1, 2, 3 na str. 39 a cvičení 4, 5 na str. 40.

 

Středa

Vypracujte živý pracovní list, jehož odkaz je níže, a odevzdejte jej dle pokynů do středy 20. 1. 2021 do 20:00. Tento pracovní list bude ještě součástí hodnocení za první pololetí. Dále se věnujte dokončení a odevzdání úkolů, které jste prozatím nesplnili. Informace o nesplněných úkolech jsem zaslal žákům, kteří neměli všechny úkoly splněny, na jejich e-mail.

Násobení desetinných čísel

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině budeme procvičovat násobení desetinných čísel. V pracovním sešitě budeme řešit úlohy na str. 40 cvičení 6, na str. 41 cvičení 8, 9, 11 a 12 a na str. 42 cvičení 13 a 14. Na hodinu proto mějte připraveny pracovní sešity.

 

Pátek

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 21 - Desetinná čísla - dělení desetinného čísla přirozeným číslem a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úkolů v pracovním listu vložím v neděli 24. 1. na webové stránky, abyste si mohli úkoly zkontrolovat.

Pro své učení můžete využít i následující video: Dělení desetinného čísla přirozeným číslem

 

 

11. týden 11. 1. - 15. 1. 2021

Milí žáci,

tento týden budeme věnovat pozornost převodům jednotek a začneme nové učivo - násobení desetinných čísel.

On-line hodiny matematiky už budou probíhat dle rozvrhu a budete je moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 18 - Jednotky hmotnosti a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úloh si zkontrolujeme na úterní on-line hodině.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se budeme věnovat převodům jednotek obsahu a hmotnosti. Zkontrolujeme si úlohy z pracovního listu, který jste měli vypracovat v pondělí a budeme řešit úlohy z učebnice. Mějte na hodinu připravený vypracovaný pracovní list, učebnici a školní sešit.

 

Středa

Vytiskněte si (nebo přepište do sešitu) pracovní list 19 - Desetinná čísla - násobení desetinného čísla přirozeným číslem a vypracujte úkoly v něm. Řešení úkolů v pracovním listu vložím večer na webové stránky, abyste si mohli úkoly zkontrolovat.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině se budeme věnovat násobení desetinného čísla přirozeným číslem a budeme řešit úlohy v pracovním sešitě na str. 37 cvičení 1-5.

 

Pátek

V pracovním sešitě řešte v kapitole Násobení desetinného čísla přirozeným číslem úlohy 6-11 na str. 38 a 39. Pokud budete potřebovat pomoc při řešení úloh nebo budete potřebovat vysvětlit učivo, navštivte dobrovolnou on-line hodinu, kde se vám budu snažit pomoci.

 

 

 

10. týden 4. 1. - 8. 1. 2021

Milí žáci,

úvodem bych vám chtěl popřát vše nejlepší v novém roce, zejména ať jste zdraví a podaří se vám dosáhnout všech cílů, které jste si vytyčili.

V prvním lednovém týdnu se budeme zabývat jednotkami obsahu a hmotnosti.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat dle rozvrhu na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si pracovní list 17 - Jednotky obsahu a vlepte do sešitu (případně přepište). Vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Úkoly z pracovního listu si zkontrolujeme v rámci úterní on-line hodiny.

Pro studium můžete využít i níže uvedené odkazy:

Jednotky obsahu - opakování jednotek délky

Jednotky obsahu - opakování jednotek délky 2

Jednotky obsahu - převody jednotek

Jednotky obsahu - procvičování

 

Úterý

Na on-line hodině budeme kontrolovat úkoly z pracovního listu z předešlého dne a procvičovat převod jednotek obsahu. Budeme řešit úlohy z učebnice, proto mějte na on-line hodinu nachystanou učebnici a školní sešit. Vyřešte do sešitu úlohu 2 na str. 68 a úlohy 4 a,b,c, 5 a,b,c a cv. 8 na str. 69 v učebnici.

 

Z důvodu nemoci nebude až do konce týdne probíhat on-line výuka. Řešte samostatně níže zadané úkoly.

 

Středa

V pracovním sešitu vypracujte všechny úlohy z kapitoly Jednotky obsahu na str. 35 a 36. Řešení úloh vložím v pátek na webové stránky školy, abyste si mohli úlohy sami zkontrolovat.

 

Čtvrtek

V učebnici si na str. 71 prostudujte kapitolu Jednotky hmotnosti.

Pro učení můžete využít názorné video Jednotky hmotnosti.

V pracovním sešitu pak vypracujte všechny úlohy z kapitoly Jednotky hmotnosti na str. 33 a 34. Řešení úloh vložím v pátek na webové stránky školy, abyste si mohli úlohy sami zkontrolovat.

 

Pátek

V dnešní hodině si procvičte převádění jednotek délky, obsahu a hmotnosti na živých pracovních listech. Vypracujte tři pracovní listy na níže uvedených odkazech a každý pracovní list odevzdejte podle návodu do neděle 10. 1. 2021. Snažte se pracovat co nejlépe, pracovní listy budu hodnotit.

Převody jednotek délky

Převody jednotek hmotnosti

Převody jednotek

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

9. týden 14. 12. - 18. 12. 2020

Prezenční výuka

 

 

8. týden 7. 12. - 11. 12. 2020

Milí šesťáci,

úspěšně jsme zvládli sčítání a odčítání desetinných čísel. Tento týden nás bude čekat násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a tisícem. On-line hodiny můžete navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si pracovní list 15 - Desetinná čísla - násobení deseti, stem, tisícem a vlepte do sešitu (případně přepište). Vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Řešení úkolů z pracovního listu budete mít k dispozici na webových stránkách školy.

Pro studium můžete využít i níže uvedený odkaz (vyberte si videa s násobením):

Matýskova matematika - násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a tisícem

 

Úterý

Na on-line hodině budeme vypracovávat úlohy z pracovního sešitu na straně 29. Řešení úloh budete mít k dispozici na webových stránkách školy.

 

Středa

Vytiskněte si pracovní list 16 - Desetinná čísla - dělení deseti, stem, tisícem a vlepte do sešitu (případně přepište). Vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Řešení úkolů z pracovního listu budete mít k dispozici na webových stránkách školy.

Pro studium můžete využít i níže uvedený odkaz (vyberte si videa s dělením):

Matýskova matematika - násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a tisícem

 

Čtvrtek

Na on-line hodině budeme vypracovávat úlohy z pracovního sešitu na straně 30. Řešení úloh budete mít k dispozici na webových stránkách školy.

 

Pátek

V dnešní hodině matematiky budete mít za úkol procvičit si násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem a tisícem. Vypracujte živý pracovní list a odešlete ho podle níže uvedených pokynů nejpozději do neděle 13. 12. Vaši práci budu hodnotit, tak si dejte záležet.

 

Odkaz na pracovní list: https://www.liveworksheets.com/xg1437511ln

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

7. týden 30. 11. - 4. 12. 2020

Prezenční výuka

 

 

6. týden 23. 11. - 27. 11. 2020

Milí šesťáci,

v tomto týdnu se budeme zabývat sčítáním a odčítáním desetinných čísel. Po celý týden se do on-line hodin budete moci přihlásit na následujících odkazech:

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si pracovní list 12 - Desetinná čísla - sčítání a vlepte do sešitu (případně přepište). Vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Následně si v pracovním sešitu na straně 23 vyberte 2 libovolné úlohy a vyřešte je. Řešení úkolů z pracovního listu i úkolů v pracovním sešitě budete mít k dispozici na webových stránkách školy.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se budeme věnovat vlastnostem sčítání desetinných čísel. Vytiskněte si proto pracovní list 13 - Desetinná čísla - vlastnosti sčítání. V tomto pracovním listu budeme plnit úkoly a díky nim zkoumat vlastnosti násobení celých čísel. Následně budeme řešit cvičení v tomto pracovním listu. Úlohy si budete moci zkontrolovat na webových stránkách školy, kam umístím řešení.

 

Středa

Dnes naposledy si procvičte sčítání desetinných čísel. Počítejte opět na stránkách liveworksheets a pracovní list mi zašlete dle pokynů níže.

Pracovní list je v angličtině, ale jde pouze o sečtení dvou čísel. Dejte si pouze pozor na zápis desetinného čísla. V desetinném čísle se v Anglii používá desetinná tečka místo desetinné čárky. Výsledky můžeme probrat na dobrovolné on-line hodině, případně vám komentář zašlu na e-mail.

Odkaz na pracovní list je zde: https://www.liveworksheets.com/hn1375978kk

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Čtvrtek

Čtvrteční hodinu budeme věnovat odčítání desetinných čísel. Vytiskněte si a vlepte do sešitu (případně přepište) pracovní list 14 - Desetinná čísla - odčítání. Na online hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu a zkontrolovat své postupy můžete opět na webových stránkách školy, kam umístím řešení úloh.

 

Pátek

Dnes si procvičujte odčítání desetinných čísel v pracovním sešitu. Vyřešte úlohy 1, 2, 3 na straně 24 a úlohy 6, 7 na straně 25. Řešení úloh budete mít k dispozici ke kontrole na webových stránkách školy. Pokud jste během týdne nerozuměli některé úloze, máte i dnes k dispozici dobrovolnou on-line hodinu na konzultaci učiva.

Těším se na shledání ve škole příští týden. Mějte vypracovány všechny úkoly zadané během distanční výuky a doneste je do školy ke kontrole.

 

 

5. týden 16. 11. - 20. 11. 2020

 

Pondělí

Dnes vás čeká živý pracovní list, jehož vypracování budu hodnotit. Tak si dejte záležet.

Během víkendu jsem vám všem, kteří jste mi odeslali pracovní list z pátku, dal na e-mail zpětnou vazbu, jak jste zvládli řešit úlohy. Nejdříve si přečtěte můj e-mail a případně se podívejte na chyby, kterých jste se dopouštěli. Následně vypracujte živý pracovní list https://www.liveworksheets.com/ot1349112ge a odešlete ho do dnešních 24:00 hod na mou e-mailovou adresu dle níže uvedených pokynů (nebo jiným způsobem). Zaslání v termínu je jedním z hodnotících kritérií.

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Státní svátek - volno

 
 
Středa
 
V dnešní hodině si připomeňte, jak se řeší příklady z Hejného matematiky v prostředí Šipek a Pavučin. Vyřešte si úlohy v pracovním listu 11 - Hejného metoda - Šipky, Pavučiny. Řešení úloh budete mít ke kontrole k dispozici na webových stránkách školy.
 

Zároveň můžete navštívit dobrovolnou hodinu matematiky, kde se můžeme věnovat úkolům, kterým jste neporozuměli. Odkazy na dobrovolnou hodinu jsou uvedeny níže:

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Čtvrtek
 
Ve čtvrtek se na on-line hodině budeme věnovat novému učivu - Sčítání desetinných čísel. Přichystejte si učebnici na straně 53 a pracovní sešit na straně 21, kde budeme řešit úlohy 1-5.
 
Odkazy na on-line hodiny jsou:
 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim
 
 
Pátek
 
Poslední den pátého týdne budeme věnovat procvičování sčítání desetinných čísel. Podívejte se na v

Soubory ke stažení