7. A

Mgr. Iveta Janiková Třídní učitel učitel

Český jazyk a literatura 7.A

Publikováno: 23.11.2020 Autor(ka): Iveta Janiková
Český jazyk a literatura 7.A

23.11.-27.11.2020

Slovesa

  1. Vyluštěte si v učebnici na s. 25/1 křížovku do sešitu, neobkresluji ji, pouze piš slova a podtrhni v nich písmeno patřící do tajenky.
  2. Přečti si modré poučení – s. 25 – slovesa.
  3. Vypiš do sešitu slovesa dle pokynu z úkolu 2 /s.25
  4. Do sešitu napiš správné tvary sloves – s. 25/4

Uvedené úkoly budeme společně psát i řešit v on-line hodinách. Tyto informace Ti slouží  k tomu, abys věděl, co budeme probírat a kterými úkoly se budeme zabývat.

Do napadnicku pošli jako zprávu správné tvary těchto sloves ve všech osobách ( v čísle jednotném i množném) :

       1.přál bych si

       2.

       3.

 

               1.těšil jsem se

               2.

               3.

Termín odevzdání úkolu : 27.112020

 

Úkol z literatury :

Nezapomeňte pokračovat v četbě své vybrané knihy a zpracovat zápis z četby. Termín : do 16.12.2020. Práce může být psaná ručně či na počítači. Všichni budou mít tudíž přečtenu a zpracovánu jednu knihu a připravenu k následné prezentaci ve škole.

Těším se na Vás           I.Janiková

 

 

16.11.2020 – 20.11.2020

Milí sedmáci,

většinu plánovaných úkolů jsme v on-line hodinách zvládli, k některým se ale v tomto týdnu vrátím( s.22/5,   s.23/8,   s.23/12). Společně si je procvičíme a zaměříme na jazykový rozbor na s. 23.

Také jste měli za úkol sami si vyřešit test č.5 na straně 24, odpověď zkontrolovat podle učebnice na s. 152. Budu mít k němu pár „zvědavých otázek“, které se budou týkat právě zadání v tomto testu.

Dobrovolný úkol : Napiš do napadnicku jako zprávu co nejvíce slov – různé slovní druhy, ve kterých bude schována číslovka (např.medvěd). Pozor! Slova ale nesmějí mít nic s číslovkou společného ( nesmí být příbuzná – např. pětina)!

Mějte se na jedničku!     I.Janiková

Upozornění : Někteří z Vás mi nezaslali úkol s.18/10 skloňování ten,náš ( zadáno v on-line vyučovací hodině). Dodržujte termín. Pošlete mi jej nejpozději  během středy 11.11. Je nutné zasílat práce včas, nemohu se stále vracet ke starším pracím. 

                                           I.Janiková

9.11.-13.11.

Dobrý den,

tento týden  budeme procvičovat číslovky. Přehed učiva zasílám v příloze. Uslyšíme se zase v on-line hodinách. 

Přeji úspěšné řešení    I.Janiková

 

Dobrý den,

děkuji všem za účast na on-line hodině. Jsem ráda, že jsem Vás mohla zase slyšet, některé i vidět :)

Do přílohy vkládám přehled učiva, na pátek máte dokočit cv.3. Ostatní látku zopakujeme příští hodinu. 

Mějte se hezky   I.Janiková

2.11.-6.11.2020

Milí žáci,

tento týden nám již začíná pravidelná on-line výuka českého jazyka. Zasílám Vám přihlašovací údaje :

středa 9.50-10.35 

Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/dng-pkev-wap

 

pátek 8.45-9.30

Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/bkh-nteh-akg

 

K výuce si připravte učebnici, fólii, sešit z mluvnice, tužku, psací potřeby.

Po přihlášení si vypněte kameru i mikrofon.

Poslouchejte pokyny, mikrofon zapněte na vyzvání vyučující.

Na uvedených adresách se v tyto dny vždy pravidelně připojíte. Nebudete-li se moci on-line výuky zúčastnit, informujte mě o tom předem.

Rodiče omlouvají veškerou absenci - i z jiných předmětů - emailem  třídnímu učiteli do tří dnů -  iveta.janikova@zsmostyujablunkova.cz

 

Těším se na naše společné netradiční hodiny češtiny          I.Janiková

 

19.10.-23.10.2020

 

Dobrý den,

kdo jste nezaslali slohovou práci, učiňte tak do zítřka. Ostatním děkuji za včasné splnění úkolu.

Tento týden vyřešte úkoly z pracovního listu - přídavná jména :

s.5/cv.3

s.6/cv.4

s.6/cv.7

Řešení zaznamenejte buď do vytištěného pracovního listu, nebo do školního sešitu z mluvnice - zde pište pouze řešení,neopisujte celé cvičení.

Pro zopakování jmenných tvarů příd.jmen si prostudujte modré poučení v učebnici s. 15.

Pro kontrolu přikládám v příloze i řešení. Napište mi prosím, jak jste uspěli s řešením úkolu 7, kde jste museli napsat devět jmenných tvarů přídavných jmen ze závorek. Hodnocení : 9-8 b   1,    7 - 6b   2,  5-4b  3,      3b   4,      2b   :(

Odpovězte vždy nejpozději do pátku.   

Kdo chce a má zájem, může řešit i další úkoly, které nebyly zadány. Jejich řešení naleznete rovněž v příloze.

Přeji úspěšné řešení. 

Po prázdninách se na Vás těším ve škole.            I.Janiková

  

 

14.10. - 16.10.2020

Milí žáci,

     tento týden máte za úkol přepsat své práce na téma Džungle. Pošlete mi je prosím do pondělí jako přílohu a nezapomeňte se dolů podepsat. Přeji všem zdraví a chuť do práce.

                                                                             Vaše třídní učitelka