7. A

Mgr. Iveta Janiková Třídní učitel učitel

Matematika 7.A

Publikováno: 9.10.2020 Autor(ka): Jana Uherková

šk.r. 2020-2021

Odkaz na on-line hodiny matematiky pro 7.A:

meet.google.com/wmn-fpai-aob

 

Distanční výuka  23.- 27.11.2020

1.) Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.5 (porovnávání a uspořádání celých čísel)do středy 25.11.2020 do 14:00.

    Vytiskni (opiš) zadání zpětné vazby - příloha : M7 - zpětná vazba č.5. Úkoly vypracuj zápisem do souboru ve Wordu nebo řešení zapiš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Své řešení pošli na emailovou adresu jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do středy 25.11.2020 do 14:00.

2.) Na začátku tohoto týdne si zopakujeme učivo o porovnávání celých čísel. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.25 Opakování porovnávání celých čísel. Vypracuj úkoly a zkontroluj své řešení podle přílohy M7 - řešení č. 25, 26, 27.

3.) Dále se budeme věnovat absolutní hodnotě čísla. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.26 Absolutní hodnota. V úvodu této přílohy je vysvětlen pojem absolutní hodnota, v další části pak řešíš úkoly, jejichž řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 - řešení č. 25, 26, 27.

4.) Nyní se zaměříme na výpočtové úlohy s absolutní hodnotou, toto učivo je obtížnější než předchozí kapitoly. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.27 Výpočty s absolutní hodnotou. V první části této přílohy je učivo vysvětleno na vzorových příkladech, v další části pak řešíš úkoly, jejichž řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 - řešení č. 25, 26, 27.

 

 

Distanční výuka  16.- 20.11.2020

1.) Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.4 (kružnice vepsaná)do středy 18.11.2020 do 14:00.

    Vytiskni (opiš) zadání zpětné vazby - příloha : M7 - zpětná vazba č.4. Úkoly rýsuj tužkou, pak své řešení obtáhni propiskou a popiš propiskou. (Tužka není na fotografii příliš vidět.) Své řešení vyfoť a pošli na emailovou adresu jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do středy 18.11.2020 do 14:00.

2.) Tento týden budeme pokračovat v učivu o celých číslech. Nejprve se podíváme na znázorňování celých čísel na číselné ose. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.21 Číselná osa - celá čísla. V první části této přílohy je znázorňování čísel na číselné ose vysvětleno, v další části pak řešíš úkoly, jejichž řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 - řešení č. 21.

3.) Dále se budeme věnovat porovnávání celých čísel. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.22 Porovnávání celých čísel. V úvodu této přílohy je porovnávání čísel vysvětleno, v další části pak řešíš úkoly, jejichž řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 - řešení č. 22, 23, 24.

4.) Nyní budeme vzájemně porovnávat několik čísel a budeme je seřazovat podle velikosti, budeme je uspořádávat. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.23 Uspořádání celých čísel. V první části této přílohy je uspořádání čísel vysvětleno, v další části pak řešíš úkoly, jejichž řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 - řešení č. 22, 23, 24.

5.) Posledním tématem je velmi jednduché učivo - vysvětlení pojmu opačné číslo. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.24 Opačné číslo. Na začátku přílohy je pojem opačné číslo vysvětlen, v další části pak řešíš úkoly, jejichž řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 - řešení č. 22, 23, 24.

Poznámka: V úterý 17.11. je státní svátek, proto on-line hodina v ten den nebude. Na on-line hodinu ve čtvrtek si nachystej pracovní sešit z matematiky pro 7. roč. ARITMETIKU.

 

 

Distanční výuka  9.- 13.11.2020

1.) Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.3 do středy 11.11.2020 do 14:00.

    Vytiskni (opiš) zadání zpětné vazby - příloha : M7 - zpětná vazba č.3. Úkoly rýsuj tužkou, pak své řešení obtáhni propiskou a popiš propiskou. (Tužka není na fotografii příliš vidět.) Své řešení vyfoť a pošli na emailovou adresu jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do středy 11.11.2020 do 14:00.

2.) Na začátku týdne si zopakujeme učivo - kružnice opsaná trojúhelníku. Připomeneme si je i na první on-li hodině (viz. rozvrh hodin). Vytiskni a vlep do sešitu pracovní list - příloha M7 č.16 Kružnice opsaná č.2. Vypracuj úkoly (postup si připomeň videem z minulého týdne), rýsuj tužkou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle řešení uvedeného v příloze M7 - řešení č.16 . 

3.) Nyní se seznámíe s novým učivem - kružnice vepsaná trojúhelníku. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.17 Kružnice vepsaná. V první části je vysvětleno, co je kružnice vepsaná a jak ji sestrojíme, ve druhé části máš za úkol narýsovat kružnice vepsané trojúhelníkům. Rýsuj tužkou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 -řešení č.17

Podívej se na video s konstrukcí kružnice vepsané

https://www.youtube.com/watch?v=bi0L1brZtM4

 

Stejně i v pracovním listu - příloha M7 č. 18 Kružnice vepsaná č.2 se budeme věnovat procvičování této konstrukce. Vytiskni  a vlep do sešitu tento pracovní list, vypracuj ho a správnost svého řešení zkontroluj podle přílohy M7 - řešení č. 18.

4.) V příštím týdnu se začneme věnovat celým číslům. Bylo by vhodné si ale nejdříve zopakovat výpočty s přirozenými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení), jedná se o opakování učiva 1. stupně a 6.ročníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o staré učivo, předpokládám, že ti nebude dělat žádné velké problémy. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č. 19 Přirozená čísla - opakování. Příklady vyřeš a své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 - řešení č.19

5.) Na závěr týdne se jen stručně podíváme na pojem celá čísla. Tomuto tématu se budeme věnovat na druhé on-line hodině. 

Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č. 20 Celá čísla.

 

Poznámka: Pokud máš problém vytisknout si přílohy, tak mi napiš na můj školní email. Můžeme se domluvit a přílohy - pracovní listy ti každý týden vytisknu.

 

Distanční výuka  2.- 6.11.2020

1.) Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.2 do středy 4.11.2020 do 14:00.

    Vytiskni (opiš) zadání zpětné vazby - příloha : M7 - zpětná vazba č.2. Úkoly rýsuj tužkou, výšky, těžnice a střední příčky můžeš zvýraznit pastelkou. Své řešení vyfoť a pošli na emailovou adresu jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do středy 4.11.2020 do 14:00.

2.) Na začátku týdne si zopakujeme učivo, kterému jsme se věnovali před prázdninami - těžnice a střední příčky trojúhelníku. Připomeneme si je i na první on-li hodině (viz. rozvrh hodin). Vytiskni a vlep do sešitu pracovní listy - příloha M7 č.12 Těžnice č.2 a M7 č.13 Střední příčky č.2. Vypracuj úkoly, rýsuj tužkou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle řešení uvedeného v přílohách M7 řešení č.12 a M7 řešení č.13

3.) Nyní si připomeneme trojúhelníkovou nerovnost, toto učivo si možná ještě pamatuješ z 1.stupně ZŠ. Vytiskni a vlep do sešitu pracovní list - příloha M7 č.14 Trojúhelníková nerovnost. Zde je učivo vysvětleno i na vzorových příkladech. Další úkoly vypracuj sám a své řešení si zkontroluj (popř. oprav) podle přílohy M7 řešení č.14.

4.) Ke konci týdne začneme probírat nové učivo - kružnice opsaná trojúhelníku. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M7 č.15 Kružnice opsaná. V první části je vysvětleno, co je kružnice opsaná a jak ji sestrojíme, ve druhé části máš za úkol narýsovat kružnice opsané trojúhelníkům. Rýsuj tužkou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M7 řešení č.15

Podívej se na video s konstrukcí kružnice opsané:

https://www.youtube.com/watch?v=GuH7ITzhnTk

 

Poznámka: Pokud máš problém vytisknout si přílohy, tak mi napiš na můj školní email. Můžeme se domluvit a přílohy - pracovní listy ti každý týden vytisknu.

 

Distanční výuka  26.- 30.10.2020

Prodloužené podzimní prázdniny.

 

Distanční výuka  19.- 23.10.2020

1.) Nejprve si připomeneme učivo minulého týdne formou zpětné vazby.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.1 - viz. příloha M 7 - zpětná vazba č.1. Příklady vypočítej. Své řešení můžeš zapisovat na počítači do souboru ve Wordu nebo můžeš řešení zapsat rukou přímo do zpětné vazby. Své řešení (soubor ve Wordu nebo fotografie rukou psaného řešení) mi pošli do středy 21.10.2020 do 10:00 hod. na emailovou adresu jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz .

 

2.) V tomto týdnu se zaměříme na učivo o výškách, těžnicích a středních příčkách trojúhelníku.

Teorii i pracovní listy máš vlepené v sešitě ještě z minulého týdne. Pokud si pracovní list budeš potřebovat vytisknout znovu, najdeš ho v přílohách na těchto webových stránkách ( přílohy: M7 č.6 Výšky ostroúhlého trojúhelníku, M7 č.7 Výšky pravoúhlého trojúhelníku, M7 č. 8 Výšky tupoúhlého trojúhelníku, M7 č.9 Výšky trojúhelníku, M7 č.10 Těžnice, M7 č.11 Střední příčky ). 

Vypracuj pracovní listy č.6 až 11. Výšky, těžnice i střední příčky vyznač barevně, pamatuj, že se jedná o úsečky, nikoli přímky. 

Pokud budeš potřebovat nápovědu, najdeš ji v přílohách obsahujících řešení jednotlivých pracovních listů (přílohy:  M7 řešení č.6, M7 řešení č.7, M7 řešení č.8, M7 řešení č.9, M7 řešení č. 10,  M7 řešení č.11 ).  Podle řešení uvedeného  v přílohách si své řešení zkontroluj a případně oprav.

Školní sešit si zkontroluji po ukončení distanční výuky.

 

 

Distanční výuka  14.- 16.10.2020

V tomto týdnu se budeme věnovat učivu o vnitřních a vnějších úhlech trojúhelníku. Učivo jsme si vysvětlili ve škole v úterý 13.10.2020.

Nyní si učivo procvičíte v pracovních listech (M 7 č.1 Vnitřní úhly trojúhelníku, M 7 č. 2 Velikosti vnitřních úhlů, M 7 č.3 Velikosti vnitřních úhlů, M 7 č.4 Úhly vnitřní a vnější, M 7 č.5 Určování velikosti vnitř. a vnějších úhlů), které jste dostali v úterý. (Pokud si potřebuješ některý pracovní list znovu vytisknout, je v příloze na těchto webových stránkách.)

Pokud potřebuješ nápovědu k řešení, podívej se do přílohy M7 řešení 1,2,3,4,5. Zde najdeš návod, jak postupovat, a také správné výsledky. Své řešení si zkontroluj a oprav.

Pokud máš nějaké dotazy k učivu matematiky, napiš mi email na adesu jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení