7. A

Angličtina 6.A

Publikováno: 16.5.2021 Autor(ka): Anna Boková
Angličtina 6.A

17th - 21st of May

Hello children,

 

tento týden budeme hlavně opakovat, countable/uncountable nouns, how much/many, a few/a little a členy. V úterní hodině budeme opakovat společně.

Zadávám pouze online cvičení, v úterní hodině si upřesníme, z čeho bude ve čtvrtek test. Ráda bych uzavřela kapitolu 4. 

 

https://wordwall.net/resource/15297158/countable-uncountable-nouns

https://wordwall.net/resource/10025168/how-much-how-many/how-many-how-much

https://wordwall.net/resource/1084925/many-much

 

Have a wonderful week,

 

A.B.

 

the 3rd - 7th of May

Hello children :)

 

This week we will practise speaking and grammar!

Here are your tasks:

1. opište si zápis (soubor č. 9) do sešitu a naučte se pravidla používání výrazů some, any, how much, how many, a few a a little). Mějte přečteno na úterní hodinu. 

2. na čtvrtek si připravte cvičení ve WB na straně 38, 1, 2 a 3

3. online lekce úterý: zkouším speaking - prezentace, budete pracovat samostatně ve WB str. 37, ex. 5 a 6. 

 

Have a great week and see you tomorrow!

 

A.B.

 

 

the 26th - 30th of April

Hello boys and girls :)

Here are your tasks:

1. Don't forget your presentations - recipes!

vytvoř do čtvrtka 29.4. fotoprezentaci přípravy receptu s pokyny v angličtině. 

=> slovní zásoba - pokyny - přidáná (soubor č. 8)

2. Přečti si reading na straně 46 - ex. 2, napiš, které potraviny dal tramp do polévky

=> přečteno měj na úterní hodinu

- uč se slovíčka, ve čtvrtek bude "kraťoulinký" testík na slovní zásobu spojenou s jídlem. 

 

That's all!!!

Have an amazing week :) 

 

Anna Boková

 

 

23rd of April

Hello everybody!

I am looking forward to your recipes and presentations!

úkol ze čtvrteční hodiny: 

vytvoř do čtvrtka 29.4. fotoprezentaci přípravy receptu s pokyny v angličtině. 

=> slovní zásobu (pokyny) přidám v pondělí zde na stránky.

 

Have a wonderful weekend :) 

 

Anna Boková

the 19th - 23rd of April

Hello everybody!

Nezapomeňte mít připravenu svačinku na dnešní hodinu (alespoň 3 ingredience :)

=> svačinku vyfoťte a pošlete na e-mail

 

Tento týden se opět zaměříme na jídlo, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. 

Here are your tasks:

1) online procvičení slovíček:

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-food-1-uroven?source=explicitExercise

2) učebnice p. 46 ex. 1b

=> překreslete si do sešitu tabulku (5 sloupečků) a rozřaďte slovíčka na obrázcích. 

Např: Meat   Fruit  .......

          ham    lemon .................

=> mějte připraveno na čtvrtek. 

3) online cvičení U/C

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns/Countable_-_Uncountable_Nouns_rk148702hv

- vyberte, jestli je slovo C/U a přiřaďte správný obrázek

- vyberte možnost check my answers

 

That's all!

 

See you today :)

 

A.B.

 

 

 

the 12th - 16th of April

Hello kids :),

 

Tento týden se zaměříme na JÍDLO, kdo co má rád a jaké potraviny potřebuje k vaření.

Doma vypracujte tyto úkoly (prosím až po dnešní hodině): 

 

1) WB p. 34 ex. 1,2 and 3

=> pošlete fotku

2) GAME - https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs

- hra na určování, zda je slovo countable nebo uncountable

- pozor :) musíte stihnout napsat c nebo u dříve, než projde panáček

3) na příští online hodinu (úterý 20.4.) si přichystejte vaši oblíbenou svačinku, zkuste to udělat tak, ať jsou na talíři alespoň 3 suroviny (rohlík, kousek ovoce/zeleniny, pití). Každý ukáže a řekne, na čem dobrém si (možná i během hodiny) pochutná. 

4)ZÁPIS do sešitu - do sešitu si přepište tento zápis (zároveň v učebnici přečtěte sekci GRAMMAR p.45  a podívejte se na obrázky)

 

Nádpis: POČITATELNÁ (COUNTABLE) A NEPOČITATELNÉ (UNCOUNTABLE) PODSTATNÁ JMÉNA

- některá podstatná jména v angličtině jsou počitatelná (mají jednotné a množné číslo)

an apple - three apples

a banana - five bananas

 

- některá podstatná jména jsou nepočitatelná (mají jen jeden tvar). Nevyjadřují protiklad jednotného a množného čísla

cheese, fish, butter

PRAVIDLO:

U podstatných jmen v množném čísle a u nepočitatelných podstatných jmen NEPOTŘEBUJEME/NEPOUŽÍVÁME ČLEN A/AN. U počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle MUSÍME MÍT A/AN.

 

Have a great week!

 

 

A.B.

 

the 6th - the 9th of April

 

Hello children :)

 

Doufám, že jste si o prázdninách odpočali. 

Tento týden nás čeká rozloučení s minulým časem (určitě jste rádi) :).... Dnes (úterý), se zaměříme na zopakování, ve čtvrtek bude závěrečný UNIT test. Začneme také UNIT 4. 

 

Zopakujte si: 

1. minulé tvary nepravidelných sloves

2. zaměřte se na tato cvičení: WB p. 32, ex. 3, 4 and 6, projdeme je společně ve škole. 

3. učebnice str. 42/cvičení 1!

 

4. nové učivo: učebnice p. 44 ex. 1a  - poslechněte si nová slovíčka, naučte se je do příštího týdne. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=global&selLanguage=en

 

That's all, have a great week!

 

 

Anna Boková

 

 

the 29th - 31st of March

 

Hello children!

 

Blíží se Velikonoce-EASTER [ístr], naučíme se pár nových slovíček :-). Tento týden to proto bude spíše "odpočinkové", uděláte si online cvičení a napíšete si nová slovíčka do sešitu. 

1) EASTER WORDSEARCH  

Klikni na obrázek, poslechni si výslovnost slovíčka. Do sešitu si napiš nadpis Easter-Velikonoce a přepiš 15 slovíček z pracovního listu, napiš si k nim i překlad př. Spring-Jaro (odkaz na překladač zde )

V druhé části listu najdi a vyznač slova ve čtyřsměrce.

Na konec zvolte FINISH- zvolte možnost Email my answers to my teacher

2) EASTER CRYPTOGRAM 

Vylušti obrázkové rébusy a vzniklá slova spoj s obrázkem. Na konec zvolte FINISH- zvolte možnost check my answers.

3)EASTER PREPOSITIONS

Do sešitu si k nadpisu Easter napiš další 4 slovíčka a přelož je: nest, bench, sweets, flowers.

Do sešitu si napiš další nadpis PREPOSITIONS OF PLACE- Předložky místa a nakresli si 4 obrázky s krabicí, napiš si slovíčka s překladem. in=v , on=na, under=pod, next to=vedle.

cv2. Pracuj s obrázkem. Odpověz na otázky.

Př. 1. Look in the nest. How many eggs are there?

Podívej se do košíku. Kolik vajíček je tam? vyberte správnou odpověď(počet)

Na konec zvolte FINISH- zvolte možnost Email my answers to my teacher.

Můžete se také podívat na krátké video :)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4

 

Anna Boková

 

 

 

 

the 22nd - 27th of March

Hello children,

this week, we will finish talking about past tense. We will practise questions and irregular verbs. 

Here are your tasks for this week: 

 

1. Do úterý (23.3.) pošlete vyplněnou pohlednici- SB, p. 37, Ex 7a, pohlednice 2. Doplňte tvary minulých časů. 

Před úterní hodinou mi pošlete fotografii, ti kteří už poslali, mají hotovo. 

 

2. Naučte se další část tabulky (soubor 7) 

= slovesa, která mají stejný tvar past simple a past participle (19 sloves), tzn. měli byste umět celou první stranu. 

=> čtvrtek: test na tato nepravidelná slovesa

 

3. WB p. 30 and 31 => ex. 3, 4, 5 => mějte opět připraveno na hodinu ve čtvrtek

=> toto cvičení je na tvorbu otázek. Připomínám, že otázka v minulém čase má tuto STRUKTURU: 

 

(otázkové slovo - wh)  + DID + podmět + INFINITIV SLOVESA? 

           Where              + DID + you    + GO ?

              When            + DID +  she    + ARRIVE? 

                                   DID    + they    + FORGET  the passports? 

Pokut tam vynecháte DID nebo podmět, případně napíšete sloveso v minulém čase (went, arrive, forget) JE TO ŠPATNĚ!!!

 

4. ONLINE CVIČENÍ - pro procvičení

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

the 15th - 19th of March

Hello boys and girls! :)

Nezapomeňte poslat úkol, který máte zadaný od čtvrtka ( v online hodině, viz zadání níže). 

Tento týden se zaměříme na NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. Musíte se je učit jako slovíčka, protože mají "různé" tvary. 

 

1) Posílám vám tabulku (soubor č. 7), chci, abyste se do čtvrtka naučili 15 nejdůležitějších sloves (první tabulka). 

Kdo může, vytiskněte si ji a učte se z ní.... slovesa jsou tam řazena do "skupin" podle podobnosti. 

Ti, kteří nemůžou tisknout, můžete si barevně podrhnout slovesa na přebale workbooku (na přední straně je rovněž tabulka se slovesy) a učit se z této tabulky. 

 

2) WB p 28, ex. 1, 3 a 4

- tato cvičení mějte připravena na čtvrtek - vyfoťte mi PŘED hodinou. Kdo nepošle, bude ze cvičení známkován v hodině

3) procvičení online

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Past_simple_tense_dc110kf

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Regular_and_Irregular_Verbs/Simple_Past_Harry_Potter_js110209da

- procvičte si sami pro sebe, nemusíte mi posílat tato cvičení. 

 

 

That's all for this week :)

 

See you on Tuesday!

 

Anna Boková

 

11th March

 

úkol na úterý 16.3.:  (pošlete před úterní hodinou)

 

Napiš o svých prázdninách. Použij tato slovesa a podst.jména. Použij 3 záporné věty. Jako inspiraci použij článek v učebnici na straně 34 (2a).

be   check    pack     visit     watch      book (zarezervovat) travel    want     plane      passports     suitcase

 

 

Zdravím, 

 

Anna Boková

 

9th March

Přidána prezentace - soubor 6, opište si do sešitu slidy č. 6 - 9. 

Můžete si vytvořit vlastní "grafiku" v sešitě. 

Doporučuji přepsat, ale pokud si vytisknete a vlepíte, nejsem proti. Gramatiku ale prosím v sešitě mějte!

 

the 7th - 12th of March

 

Hello boys and girls!

 

Tento týden začneme hovořit o minulých časech PRAVIDELNÝCH SLOVES v angličtině. 

Ano, je to tak, existují pravidelná i nepravidelná slovesa. Pravidelná jsou jednodušší, protože si u nich musíme pamatovat pouze PRAVIDLO, jak se minulý čas tvoří. 

Tento týden budeme pracovat v učebnici a s online cvičeními.

Here are your tasks:

1. naučit se slovní zásobu - kapitola 3B (najdete vzadu ve WB)

2. po úterní hodině, kdy si vyzkoušíme tvoření minulého času, procvičit online: 

https://kahoot.it/challenge/09324777?challenge-id=bb0b012c-0621-41e2-92a5-2420a3cece34_1615191336915

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple_regular_verbs/Simple_Past_Tense_(Regular_Verbs)_fv1415177et

=> zde vybrat možnost send my answers to my teacher

3. čtvrtek: test (5-10 min) na tvorbu minulého času u pravidelných sloves => opravdu si procvičte online

 

That's all, have a great week and see you on Tuesday! :)

 

 

A.B. 

 

 

 

the 22nd - 26th of February

 

Hello children :)

 

Tento týden budeme procvičovat was/were - otázky, zápory, krátké odpovědi.

Here are the tasks for this week: 

 

1. úterý - kontrola cv. 3 na straně 24 - máte mít hotovo (viz zadání min. týden)

2. cvičení na překlad (viz soubor č. 5) => zašlete do středy, bude z něj známka

3. cvičení 4. a 5 (WB p. 25) - k procvičení, pošlete ke kontrole. 

4. => z těchto cvičení bude ve čtvrtek pětiminutový test (doplňování was/were, wasn't/weren't + tvorba otázek)

 

První kapitolu 3. unitu tedy uzavřeme a po prázdninách se vrhneme na PRAVIDELNÁ slovesa a jejich tvoření minulého času. 

 

Have a great week!

During holidays, enjoy the days off - read a favourite book, watch a movie and go out to get some fresh air :)

 

A.B.

 

 

the 19th of February 

- přidáno cvičení na překlad, které bude za úkol příští týden. Kdo chce, může zkusit vypracovat dříve :) 

 

A.B.

 

15th - 19th of February

Zdravím šesťáci, 

tento týden začneme novou látku - minulý čas - naučíme se tedy, jak v angličtině mluvit o minulosti.

 

Úkoly na tento týden: 

1. zápis= do sešitu opsat tabulky we workbooku na straně 74 (3.1, 3.2, 3.3 a 3.4), zkontroluji si ve čtvrteční hodině (ukážete na kameru).

2. uč. p. 32, ex. 1a - projděte si ústně, přeložte si výrazy, které neznáte

3. po úterní hodině si udělejte online cvičení: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Was_or_were_iv53769vo

pošlete prosím => send my answers to my teacher

4. WB p 24, ex. 3 = zkontrolujeme příští týden v hodině (úterý 23.2.)

 

That's all for this week! Enjoy sunny weather :)

 

Anna Boková

9th February

https://www.umimeanglicky.cz/nova-doplnovacka#kc299

Zde je odkaz na procvičení přítomných časů - zkuste si všichni doma jako přípravu na test. 

 

Anna Boková

 

the 8th - 12th of February

Hello boys and girls :)

 

Tento týden budeme opakovat a uzavřeme UNIT 2. 

 

Připravte si na zítřejší  (ÚTERNÍ) hodinu: 

1. WB p. 22 ex. 4 and 5, 6

2. SB p. 30, dokončit cvičení 3 (poslední 2 odstavce) a připravit si cvičení 4

=> Kdo bude chtít, může se po hodině zdržet a zeptat se, na co bude potřeba. 

ČTVRTEK: písemka - online

Témata: 

- present simple x present continuous - prostý x průběhový

- MUST I must clean my teeth everyday.

object pronouns: me, you, him, her, us, them

 

- nechám vám čas nejspíš celou hodinu, případně si můžeme vyhodnotit "zpětnou" vazbu. 

 

 

Přeji krásný a úspěšný týden :)

 

 

Anna Boková

 

 

 

the 1st - 5th of February,

 

Zdravím 6. třído, tento týden budeme procvičovat objective pronous (him, her, us ...atd)

 

Here are your tasks: 

1) online cvičení - zadejte "send my answers to my teacher", procvičte do čtvrtka - zkontroluju si, zda mi od všech dorazilo

https://www.liveworksheets.com/kr161457dn

 

2) opakování present simple/continuous

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_simple_vs_present_continuous_gv349691sn

 

Udělejte si prosím obě cvičení. 

 

Těším se na hodinu zítra :) 

 

 

Have a great week, 

 

Anna Boková

 

 

28th of January

 

Přidána prezentace. 

 

Zápis: 

 

Nadpis: Subject and object pronouns

Subject pronouns: I, you, he, she, it, we, you they

Object pronouns: me, you, him, her, it, us, you, them

 

Poté si prosím opište červené věty na slidu 2 a celý slide 3. 

 

Nezapomeňte si připravit cvičení 4.c na straně 27. 

 

Anna Boková

 

25th - 28th of January

Hello everybody :)

 

Tento týden vás čeká jediný úkol - přečtěte a poslechntěte si prosím článek v kapitole 2D. Mějte připravené otázky na odpovědi ve cvičení 1. Všimněte si použití "přítomného průběhového času". 

The story of Chicken Licken - p. 26 (kniha).

=> mějte přečteno a připraveno na čtvrtek, projděte si slovíčka z kapitoly 2D.

 

To je vše, procvičovat budeme v hodině. 

Have a great week!!! 

 

Anna Boková

 

the 18th - 22nd of January

Hello boys and girls :)

Tento týden budeme procvičovat přítomný průběhový a přítomný prostý čas. 

 

1. Zopakujte si, kdy se používá přítomný "prostý" čas

=> když se děj pravidelně opakuje - every day, every night, every afternoon

=> nebo když říkáme, jak často se něco děje (sometimes, never, usually apod.)

2. Použití přítomného průběhového času

=> když se něco děje právě teď

=> při popisu obrázku

3. vypracujte cvičení 3, 4 a 5 v pracovním sešitě (workbook) p. 17. Tato cvičení mějte PŘIPRAVENA (tedy vyplněna) na čtvrteční hodinu. Prosím, ať se neopakuje situace z minulého týdne, kdy někteří z vás toto nesplnili. 

 

Ať se vám daří a těším se na vás v úterý. 

 

Anna Boková

 

 

the 11th - 15th of January

Hello everybody!

From this week on, we have 2 ONLINE CLASSES.

Od tohoto týdne máte povinné 2 online lekce angličtiny (úterý a čtvrtek)

Samostatných úkolů tedy bude o něco méně. 

 

1. WB p. 15 ex 5 and 6 => toto cvičení mějte připraveno na čtvrteční hodinu pouze ke kontrole. 

2. procvičte si zápor online: https://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-exercise-2.html

3. procvičte si otázky online: https://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-exercise-3.html

 

To je vše, buďte prosím připraveni na hodiny (nachystejte si úkol ve WB)

 

Looking forward to seeing you! 

 

A.B.

 

the 4th-8th of January

Hello boys and girls :)

Zdravím všechny. Doufám, že jste si užili vánoční svátky. Tento měsíc bude náročný, protože nás čeká spoustu nového učiva. 

1. WB p. 73. Opište si do sešitu tabulku 2.1, 2.2 a 2.3

=> dané tabulky si vysvětlíme v hodině, mějte to připraveno už ve čtvrtek. Pošlete mi foto.

2. Read and listen: SB p 20, ex. 3

=> listening

Podtrhněte si tvary přítomného průběhového času (is/are isn't/aren't, I'm not/I am not + ING tvar)

- například she isn't going 

3.  zopakujte si určování času - WB p 14 ex. 3 - nakreslete časy podle vět (zkuste si věty přeložit). 

- pošlete mi foto

 

To je vše, prosím, hlavně si přečtěte a napište gramatické "tabulky". Vše vám vysvětlím na online hodině ve čtvrtek. 

 

Have a great week :)

 

Anna Boková

 

 

 

Dobrý den, dobrovolné hodiny během rotační výuky nejsou :) Uvidíme se na povinné výuce ve čtvrtek :)

the 7th - 11th of November

Hello everybody! :)

 

This week, you are going to practise online + you CAN do translations.

 

Here are the tasks:

 

1.smíšené cvičení na procvičení přítomného času prostého. Vyplňte celé a udělejte mi printscreen - pošlete mailem. 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-16.html

Tady pozor na sloveso BÝT - má vlastní časování (is/are/am) atd. 

U ostatních sloves myslete na zápor/otázku pomocí pomocného slovesa DO/DOES, don't/doesn't. 

 

2. Přečtěte si krátký "reading" - leták a udělejte si cvičení na porozumnění textu pod ním. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/beginner-a1-reading/lost-dog

Lost dog  = ztracený pes

3. Můžete posílat překlad článku - na známky (dobrovolný úkol). 

 

Přeji krásný týden a uvidíme se před Vánocemi ve škole!

 

Have a great week :)

 

A.B.

 

the 23rd - 27th of November

 

Hello boys and girls :)

Po vyčerpávající gramatické lekci ve čtvrtek se pokusím mírně odlehčit situaci :), ale stále budeme procvičovat přítomný čas. Rozhodla jsem se tomuto tématu věnovat ještě jeden týden.

Hlavním úkolem bude vypracovat tabulku - viz příloha (soubor č. 3 - musíte srolovat úplně dolů). 

Person

Name

always

often

usually

sometimes

not often

never

Me

Anna

cook the dinner

vacuum the floor

watch Netflix

sing

eat at Mc Donalds

smoke a cigarrete

My brother/sister

Honza

drive a car

go to the mountains

 

 

 

 

 

Pokyny:

Vyplňte tabulku podle vzoru. Každé sloveso by mělo být jiné. Měli jsme spoustu sloves na domácí práce, koníčky apod. Slovesa nechte v infinitivu (go, cook, have => nečasujte je). Vyberte si 4 osoby (tzn.jeden řádek nemusíte vyplnit). Řádek o vás (ME) je povinný). Tabulku mějte připravenou na povinnou hodinu ve čtvrtek! Buďto si ji přepište nebo ji vytiskněte.

Na konci týdne mi tabulky ZAŠLETE. Budeme s nimi dále pracovat.

Vaším úkolem bude mluvit o dané osobě/nebo o sobě :D :D

Speaking bude na známky - v online hodině. 

Např.:

Zeptám se: What do you usually do?  => I usually watch Netflix on Mondays....What does your brother never do? => He never goes to work without his phone. 

=> tabulka vám bude sloužit jako kostra pro rozhovor se mnou. Takže je opravdu lepší ji mít než nemít :)

=> zopakujte si také tvorbu otázek, budete mi muset alespoň 2 položit. 

(What/when/how/where) + POMOCNÉ (do/does) + podmět (He/you/we..) + infinitiv (sloveso - play/go)

(When)                                 do                             you                                go                 to church? 

 

Toto je vše! Zopakujte si pravidla pro přítomný čas a učte se slovíčka (hlavně slovesa)

 

 

That's all, I am looking forward to seeing you on Tuesday and on Thursday!

 

Take care, 

 

Anna

 

 

 

 

 

the 16th - 20th of November

Hello to everyone in 6A! :)

 

Děkuji všem, kteří si napsali test v termínu. Vzhledem k výsledkům se tento týden vrátíme znovu k pravidlům tvoření přítomného času. Přítomný čas jste začali už na konci 5. třídy. Vím, že byla distanční výuka a situace je těžká, ale musíte zabrat :) zvládnete to!

Tento týden mám pro Vás 2 úkoly. Jeden písemný a zbytek je online na procvičení. Věřím, že si i online cvičení svědomitě uděláte. 

1)Chci po každém z vás, abyste si připravili 3 věty ve 3 osobách (tedy 9 vět) => na online hodinu, do sešitu

1. osoba jednotného čísla (I)  - otázka, kladná věta, zápor

3. osoba jednotného čísla (he nebo she) - otázka, kladná věta, zápor

3. osoba jednotného čísla (they) - otázka, kladná věta zápor.

 

VZOR: 2. osoba jedn. čísla: 

? Do you usually vaccuum the floor? Vysáváš obvykle podlahu? 

+ You usually load the dishwasher.  Ty obvykle nakládáš myčku. 

- You sometimes don't do the shopping.   Ty někdy nenakupuješ. 

 

2) online cvičení - procvičujte každý den, bez této gramatiky to v angličtině nepůjde. Hlavně se zaměřte na otázky a zápory.

kladná věta:

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-1.html

 

záporná věta: 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-3.html

 

otázka:

https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-5.html

 

 

To je vše, těším se na vás ve čtvrtek!

 

 

That's all, have a great week! :)

 

 

Anna Boková

 

 

 

 

the 9th - 13th of November

Hello boys and girls :) 

 

Tento týden budeme hlavně opakovat a ve čtvrtek si napíšete v online hodině UNIT test 1

link na online lekce máte v záložce rozvrh!

 

1) doplňte si zápis - adverbs of frequency

- v souborech máte soubor č. 2

- opište si nebo vlepte do sešitu

- naučte se pravidla

2) cvičení ve WB, p. 11, ex. 6 

- vypracujte sami, poté si zkontrolujte (řešení: soubor č. 1 - srolujte úplně dolů, jsou zde přiloženy soubory)

 

TEST

Co se v testu objeví? 

=> present simple. PODÍVEJTE se na tato cvičení ve WB:

p.8, ex. 4 and 5 (řešení 5 je v souborech, č.1)

11, ex. 6 (toto máte tento týden za úkol, řešení cvičení je v souborech)

=> Naučit se: adverbs of frequency, housework (psali jste si do sešitu)

 

Dobrovolná hodina: úterý - společné opakování na Unit test. 

 

Nic víc po vás tento týden nechci. Opravdu si pořádně zopakujte, jak se tvoří přítomný čas. 

- pravidla pro 3. osobu jednotného čísla

- otázky do/does

- zápor: don't/ doesn't

Pokud stále máte potíže s touto gramatikou, doporučuji přihlásit se i v úterý a zopakovat si to. Tento čas už opravdu musíme zvládnout. 

 

Přeji hodně štěstí při opakování. Pište mi na e-mail, pokud budete potřebovat.

A.B.

 

 

 

the 2nd - 6th of November

Hello :) Zdravím všechny v prvním týdnu online výuky. 

 

Věřím, že jste si o prázdninách odpočali. 

Tento týden se rozjíždí online výuka, vy jste si to už před prázdninami vyzkoušeli. 

 

Pravidla práce: 

1. úkoly odevzdat vždy do pátku. Později zaslané práce bez předchozí omluvy budou známkovány. 

2. online hodiny jsou povinné - je nutné se z nich omlouvat třídnímu učiteli. Během online hodin mějte připraveny sešity, učebnice i pracovní sešity a psací potřeby. Budu vyžadovat, abyste se při odpovídání vždy zapli i na kameře, případně ukázali, co jste napsali. 

3. online testy - pravděpodobně budu využívat platformu live worksheets. Link na test vám zveřejním vždy v daný čas a také jej v daný čas smažu. Prosím buďte při psaní testu poctiví. 

 

A nyní už zadání úkolů: 

1) read vocabulary 1D (přečíst slovíčka ve WB z kapitoly 1D)

do sešitu napsat: 

household jobs a adverbs of frequency (vypsat z WB) => pošlete mi fotku

=> naučit se tato slovíčka

2) listening: SB p 14, ex 1a a 1b

3) online lekce - https://meet.google.com/oaj-nacf-jmr

- povinná: ČT, 11:35 - 12:20

- budeme pracovat v učebnici a WB, kapitola 1D - adverbs of frequency

- nepovinná: úterý, 10:40 - 11:25

4) WB p 10, ex. 1,2 a 3 - pošlete mi fotku, OZNÁMKUJI

 

Přeji hodně úspěchů  :)

 

Anna Boková

 

 

 

17.10.2020

Děti! Dnes jsme zjistili, že jitsi meet nefunguje. Proto Je potřeba, abyste si dnes zařídili účet google (gmail). 

Každý mi prosím dnes napište, jestli se Vám to podařilo - vyzkoušejte se přihlásit do google meet.

 

Pro přihlášení do lekce použijte tento link:

https://meet.google.com/ysk-veyv-ifr

Zde uvedete ten vytvořený e-mail a přihlásíte se. 

 

Lekce s Tonym

Skupiny

Úterý 9:00     1. Dorota, Vojtěch, Jakub, Sára, Vojtěch, Šimon, Klára N., Nina, Kristýna

Úterý 10:00   2. Ben, Terka, Jirka, Vašek, Klára, Vendula, Terka, Karolína

 

 
 
Níže máte zadání úkolů na další týden. PROJDĚTE SI JE PŘED LEKCÍ S TONYM.
 
 
 
Pondělí 19.10.2020
 
 

Zdravím děti. 

Děkuji za zaslání úkolů z minulého týdne. Někteří mi ještě neposlali, proto prosím o co nejdřívější dodání. Distanční výuka je povinná, pracujte průběžně, ať se Vám úkoly nekupí. 

Ale teď už pojďme na další zadání: 

1) Všichni si prosím přečtěte slovíčka z kapitoly 1C (p. 80), 
=> kdo potřebuje, najde si jejich výslovnost třeba zde slovo maybe (kliknete na ikonku zvuku a slovíčko se vám přehraje)
 
2) Před lekcí s Tonym si přečtete a poslechnete Story: Mickie, Millie and Mut
=> učebnice str. 12, poslech + čtení, vypracujte cvičení 1a (na co se Millie ptá - vyberte z možností). 
=> S Tonym se na příběh budeme ptát. 
 
3) Každý si pro Tonyho připravte 3 otázky (napište si je i do sešitu). Otázky musí být v přítomném čase. Pošlete mi fotografii. 
 
=> zeptejte se i na jeho ženu/syna - co dělají ráno, odpoledne apod. 
 
4) Připravte si cvičení v učebnici na online lekci (3b, 4b)
 
5) WB - p, 8 - ex. 1,2, 4 - vypracujte cvičení, pošlete mi fotografie. 
 
6) online procvičení:
 
 
 
 
 
 
Ať se Vám i druhý týden distanční výuky daří :)
 
Anna Boková
 
 
 
 
 
 

15.10.2020

Zdravím 6. A :)

 

V poslední hodině jsem Vám rozdala pracovní listy - procvičení řadových číslovek a přítomného času prostého. 

 

1) vypracujte všechna cvičení a pošlete mi jejich fotografie

2) tato cvičení si založte do složky - máte tam ke každému tématu česky vysvětlenu gramatiku

3) poslechněte si článek v knize na straně 11 - Birthdays in Britain: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs

4) do e-mailu mi každý napište, kdy máte narozeniny: 

My birthday is on the ....... (číslo - first) of ........... (měsíc - January). 

 

=> toto prosím odevzdejte do neděle 18.10.

LEKCE S TONYM

Příští týden budou probíhat online lekce. V pátek Vám TADY na stránky napíšu, kdy bude lekce.
 Výuka bude probíhat následovně:
 
   > zašlu Vám do bakalářů odkaz na videokonferenci (nejspíše přes platformu jitsi, nemusíte se nikam hlásit přes e-mail)
=> na odkaz kliknete a zobrazí se Vám "tabulka" join meeting => napíšete jen své jméno a kliknete na join meeting.
 
=> měli bychom se pak vidět na obrazovce.
 
=> online lekce budou s Tonym + budeme rozděleni na 2 skupiny, menší skupina se lépe uslyší.
 
=> technické záležitosti - zvuk, obraz - vyřešíme na začátku lekce, funguje to i přes chytrý telefon (vyzkoušeno). Kdo nemá na počítači kameru nebo mikrofon a nemá možnost se připojit třeba přes mobil, mi napíše zprávu!
 
=> lekce nebude 45 min, spíše kratší, předpokládám tak kolem 20 min.
=> Berte to jako příležitost vyzkoušet si něco nového a zároveň se trochu procvičit v konverzaci
 
=> účast je povinná! Kdo nebude moci mi dopředu napíše (+ odůvodnění).
 
Skupiny (na příští týden):
1. Dorota, Vojtěch, Jakub, Sára, Vojtěch, Šimon, Klára N., Nina, Kristýna
2. Ben, Terka, Jirka, Vašek, Klára, Vendula, Terka, Karolína
 
 
Můžeme si připojení vyzkoušet, kdo si toto dnes přečte, zkuste se přihlásit v 10:30 hodin, budu vás tam čekat: https://meet.jit.si/FreeInvestorsAimAside
 
 
 
Máme tady hodně informací, ale věřím, že vše zvládnete a bude to fungovat :). 
 
 
Přeji krásný den, 
 
Anna