7. A

Informatika 7. A

Publikováno: 11.1.2022 Autor(ka): Pavel Kantor

Úterý 11. 1.

Na dnešní hodině informatiky se naučíte vytvářet v programu Scratch vlastní bloky.

V programu Scratch si otevřete následující odkaz a přihlaste se do svého konta https://scratch.mit.edu/studios/27307286/. Zvolte projekt 14-Vzory květy, vytvořte si kopii tohoto scénáře (zelená ikona) a pokračujte ve tvoření svých scénářů.

Spusťte prezentaci Aktivita 14 - Vytvořme si vlastní blok, kterou najdete v příloze a plňte úkoly, které jsou na snímcích. Naučíte se vytvářet vlastní bloky. Vytvářejte různé scénáře za využití vašeho nového bloku.

Na závěr diskutujte se spolužáky o otázkách na snímku 5 v prezentaci.

Na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz zašlete obrázky 2 vzorů, ve kterých jste ve scénáři použili bloky můj květ.

 

Úterý 4. 1.

V první části hodiny vyřešte bez použití programu Scratch úkol z prezentace 12 - Uhádni vzor. Najděte ke vzoru správný algoritmus. 

Pak již pracujte v programu Scratch, otevřete si následující odkaz a přihlaste se do svého konta https://scratch.mit.edu/studios/27307286/. Zvolte projekt 14-Vzory květy, vytvořte si kopii tohoto scénáře (zelená ikona) a pokračujte ve tvoření svých scénářů.

Spusťte prezentaci Aktivita 13 - Používáme více kostýmů, kterou najdete v příloze a plňte úkoly, které jsou na snímcích. Pro vytváření vzorů využívejte scénář Opakuj _ krát s několika bloky uvnitř.

Vytvořte alespoň 3 vzory podle instrukcí na snímku 3 a obrázky těchto tří vzorů zašlete na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz spolu s odpovědí na úkol v prezentaci 12 - Uhádni vzor. 

Na snímku 4 můžete využít nápovědu pro vytváření vzorů a ti rychlejší z vás můžou zkusit vytvořit vzory ze snímku 5. Na hodině pak diskutujte se spolužáky o otázkách na snímku 6. Na snímcích 7 a 8 máte shrnutí toho, co byste už měli umět a slovníček pojmů, se kterými jste se seznámili v této kapitole.

 

Úterý 21. 12.

Dokončete si úlohy zadané v minulé hodině. Pokud budete dříve hotovi, můžete v libovolném programu vytvořit vánoční přání.

 

Úterý 14. 12.

V následujících hodinách se budeme věnovat algoritmům vytvářejícím květinové vzory. Algoritmus je přesný postup, jak vyřešit určitý problém.

Společně se podívejte na video 10 - Dva algoritmy, které je v příloze na těchto stránkách. Zde se seznámíte se dvěma způsoby, jak vytvořit květinový vzor. Diskutujte o tom, jak se algoritmy liší, zahrejte vlastním tělem, jak algoritmus probíhá.

Pak si otevřete následující odkaz a přihlaste se do svého konta https://scratch.mit.edu/studios/27307286/. Zvolte projekt 14-Vzory květy, vytvořte si kopii tohoto scénáře (zelená ikona) a pokračujte ve tvoření svých scénářů.

Spusťte prezentaci Aktivita 11 - Dopředu a dozadu, kterou najdete v příloze a plňte úkoly, které jsou na snímcích. Pro vytváření vzorů využívejte scénář Opakuj _ krát s několika bloky uvnitř.

Vytvořte alespoň 3 vzory podle instrukcí na snímku 3 nebo 4 a obrázky těchto tří vzorů zašlete na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz

 

Úterý 7. 12.

Dnešní učivo je rozšiřující. Zopakujete si na něm všechny dovednosti, které jste doposud získali, a ještě si je rozšíříte. Pokud ale máte nedokončené úlohy z dřívějších hodin, věnujte pozornost jim a splňte je.

Otevřete si následující odkaz a přihlaste se do svého konta. https://scratch.mit.edu/studios/27307286/. Zde si opět otevřete si projekt 13-Vzory opakuj, vytvořte si kopii tohoto scénáře (zelená ikona) a pokračujte ve tvoření svých scénářů.

Spusťte prezentaci Aktivita 8 - Opakujeme a střídáme, kterou najdete v příloze a plňte úkoly na snímcích 2 a 3. Diskutujte na hodině se spolužáky o otázkách ze snímku 3. Na dalších snímcích pak máte zopakování základních dovedností a pojmů z této kapitoly.

Abyste stále nemuseli tvořit nové scénáře, můžete využít funkci kopírovat scénář (pravým kliknutím myši na scénář - viz. obrázek v příloze 9 - Kopírování scénáře) a ve zkopírovaném scénáři pouze změnit data.

Při plnění úkolů byste již měli umět - využívat scénář Opakuj _ krát s několika bloky uvnitř

                                                   - vytvořit úplný kruhový vzor s co nejmenším počtem opakování

                                                   - používat blok další kostýmy

                                                   - naprogramovat vzory s různými kostýmy

                                                   - složitý vzor naprogramovat pomocí jediného scénáře

 

Vytvořte alespoň 2 vzory podle instrukcí na snímku 2 nebo 3 a jeden svůj vlastní vzor a obrázky těchto tří vzorů zašlete na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz. V e-mailu dále zašlete printscreen všech tří scénářů, podle kterých jste vzory vytvořili.

 

Úterý 30. 11.

Pokud máte splněné všechny předchozí úkoly, pokračujte v práci zadané na dnešní hodinu. Pokud jste úkoly dosud nestihli vypracovat, vraťte se k úkolům z minulých hodin.

Prvním vaším úkolem bude vypočítat velikosti úhlů podle zadání. Otevřete si soubor Aktivita 6 - Počítáme úhly. Pracujte pouze s prezentací a své odpovědi zašlete na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz

Druhým úkolem bude práce ve Scratchi. Otevřete si následující odkaz a přihlaste se do svého konta. https://scratch.mit.edu/studios/27307286/ 

Otevřete si projekt 13-Vzory opakuj a vytvořte si kopii tohoto scénáře (zelená ikona).

Spusťte prezentaci Aktivita 7 - Střídavé vzory, kterou najdete v příloze. Plňte postupně úkoly na jednotlivých snímcích, přemýšlejte o tom, jak funguje blok další kostým, co se děje při různém umístění tohoto bloku. 

Vytvořte alespoň 2 vzory podle instrukcí na snímku 3 a obrázky těchto vzorů zašlete na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz. V e-mailu dále zašlete printscreen scénářů, podle kterých jste vzory vytvořili a odpovědi na otázky na snímku 4.

 

Úterý 23. 11.

V první části hodiny si otevřete soubor Aktivita 4 - Jednoduché scénáře. Přemýšlejte o scénářích na snímku 2 a nahraďte je jednoduššími scénáři, kde nebude použito tolik bloků. Odpovědi zašlete na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.czNa závěr si projděte, co vše byste už měli ve Scratchi umět vytvořit, a připomeňte si základní pojmy ve Scratchi.

Dále si otevřete následující odkaz a přihlaste se do svého konta. https://scratch.mit.edu/studios/27307286/ 

Otevřete si projekt 13-Vzory opakuj a vytvořte si kopii tohoto scénáře (zelená ikona).

Spusťte prezentaci Aktivita 5 - Vzory s opakováním, kterou najdete v příloze. Plňte postupně úkoly na jednotlivých snímcích. 

Na e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz zašlete odpověď na otázku na snímku 2 a na otázky na snímku 5. Dále vytvořte scénař s opakováním pro úhel 40 stupňů. Obrázek rovněž zašlete na výše uvedený e-mail. (obrázek uložíte po kliknutí pravým tlačítkem myši na scénu)

 

Úterý 16. 11.

Na dnešní hodině budeme dále pokračovat v programování ve Scratchi. Otevřete si následující odkaz a přihlaste se do svého konta. https://scratch.mit.edu/studios/27307286/ 

Otevři si projekt 12-Vzory posun a vytvoř si kopii tohoto scénáře (zelená ikona).

Dále si otevři prezentaci Aktivita 3 - Posuň, otoč a otiskni, kterou najdeš v příloze. Plň postupně úkoly na jednotlivých snímcích. Nezapomeň, že dnes už nesmíš posouvat dlaždici pomocí myši, ale pouze tlačítkem dopředu.

Pak si vyber alespoň 2 vzory ze snímku 3 v prezentaci, vytvoř je ve Scratchi, ulož obrázky těchto vzorů pomocí kliknutí pravým tlačítkem myši na obrazovku a oba obrázky odešli do pátku 19. 11. 2021 na moji e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz. V e-mailu přilož i odpovědi na otázky na snímku 4.