7. A

Matematika 7.A

Publikováno: 7.1.2022 Autor(ka): Pavel Kantor

Milí žáci,

na těchto stránkách budu zadávat práci z matematiky po dobu distanční výuky. Věřím, že omezení nebude dlouhotrvající a brzy se opět shledáme ve škole. Úkoly zde budu zadávat i po ukončení distanční výuky, aby si chybějící žáci mohli průběžně doplňovat probrané učivo a plnit úkoly.

Pátek 7. 1.

Pokračujte v procvičování odčítání celých čísel. Na průsvitnou fólii vyřešte úlohu 10 z učebnice na straně 67. Z téže strany učebnice vyřešte do školního sešitu obě úlohy z podkapitoly Opakování. V pracovním sešitu pak vyřešte úlohy 6 až 9 na straně 35.

 

Středa 5. 1.

Procvičujte si odčítání celých čísel. Seznamte se v učebnici s řešeným příkladem 2 na straně 66 a pak do školního sešitu vypracujte cvičení 8 ze strany 66 a cvičení 13 ze strany 67. Rovněž si zapište poučku o komutativním a asociativním zákonu ze strany 67.

V pracovním sešitu poté vypracujte cvičení 1 až 5 na straně 34.

V další části hodiny pracujte na počítači, vyřešte živý pracovní list, který je na níže uvedeném odkazu, a odešlete ho dle níže uvedených pokynů.

V prvním cvičení zjednodušte zápis, odstraňte závorky, příklad zapište pouze pomocí znamének a čísel a následně vypočítejte. Ve druhé úloze zapisujte do volných políček výsledky příkladů. Ve třetím úkolu zapište ze slovní úlohy příklad a následně jej vyřešte.

Sčítání a odčítání celých čísel

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý 4. 1.

Jak se odčítají záporná čísla, se dozvíte z pracovního listu 16 - Celá čísla - odčítání záporných čísel. Dobře si jej prostudujte a vyřešte všechny úlohy. Následně vypracujte do školního sešitu cvičení 2, 4 a 5 na stranách 65 a 66 v učebnici.

 

Pondělí 3. 1.

Dnes se začneme zabývat odčítáním celých čísel. Dobře si prostudujte pracovní list 15 - Celá čísla - odčítání kladných čísel a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Seznamte se dobře s metodami výpočtu rozdílu celých čísel. Poté si v učebnici prostudujte motivační příklad na straně 65 a vypočítejte do školního sešitu příklady ze cvičení 1.

 

Pondělí 20. 12. - Středa 22. 12.

V těchto předvánočních dnech si vyzkoušejte matematiku z jiného úhlu pohledu. Zahrejte si matematické hry, které rozvíjí představivost, logické myšlení i bystrou mysl, řešte hádanky a rébusy, které pro vás připraví paní učitelka.

Přeji vám poklidné prožití vánočních svátků.

 

Pátek 17. 12.

Dnes vás čeká opakovací písemná práce na téma Celá čísla - sčítání. Čas na její vypracování budete mít cca. 20 minut.

Po písemné práci si procvičujte počítání s celými čísly v Hejného prostředí pavučin, se kterým jste se seznámili v loňském školním roce. Vypracujte pracovní list 14 - Hejného metoda pavučiny.

 

Středa 15. 12.

Procvičte si sčítání celých čísel nadále na úlohách v učebnici a pracovním sešitu, v pátek vás bude na toto téma čekat písemná opakovací práce. Do školního sešitu vyřešte úlohy 10 až 14 na straně 63 a 64, u úloh 10 a 11 si odvoďte vztah, který platí pro sčítání celých čísel a následně si tento vztah zapište do sešitu. Můžete využít tabulky Zapamatuj si v učebnici na straně 64. 

Dále v pracovním sešitu vyřešte úlohy 8 až 10 na straně 33.

Na závěr si procvičujte sčítání celých čísel v pracovním listu 13 - Celá čísla - sčítání.

 

Úterý 14. 12.

Pokračujte v procvičování sčítání celých čísel. Do školního sešitu vyřešte úlohy 6, 7, 8 z učebnice na straně 63. Následně vypracujte úlohy 4, 5, 6 a 7 v pracovním sešitu na straně 32 a 33.

 

Pondělí 13. 12.

V minulých hodinách jste se seznamovali na pracovních listech se způsobem, jak sčítat celá čísla se stejnými znaménky i s různými znaménky. Na dnešní hodině si sčítání celých čísel procvičujte. V učebnici si prostudujte stranu 62 včetně úvodního příkladu. Do školního sešitu poté vyřešte úlohy 1, 2, 3 a 5 na straně 63. V pracovním sešitu následně vypočítejte cvičení 1, 2 a 3 na straně 32.

 

Pátek 10. 12.

Na dnešní hodině vás čeká opakovací písemná práce z tématu Celá čísla - úvod. Na její vypracování budete mít 20 minut

Dále si vytiskněte pracovní list 12 - Celá čísla - sčítání čísel s různými znaménky, dobře si jej prostudujte a vypracujte úlohy v tomto pracovním listu.

 

Středa 8. 12.

Na dnešní dvouhodinovce si nejdříve zopakujte učivo o celých číslech, kterému jsme doposud věnovali pozornost. V pátek vás bude na toto téma čekat písemná opakovací práce. Vytiskněte si pracovní list 10 - Celá čísla - opakování a řešte úlohy v tomto pracovním listu.

Dále si pak dobře prostudujte pracovní list 11 - Celá čísla - sčítání čísel se stejnými znaménky a vypočítejte cvičení v tomto pracovním listu.

 

Úterý 7. 12.

Procvičujte si porovnávání celých čísel v pracovním sešitě. Dávejte dobrý pozor na to, zda porovnáváte čísla se stejnými známenky nebo různými znaménky. U příkladů s absolutní hodnotou nezapomeňte nejdříve určit absolutní hodnotu a pak teprve porovnat čísla. V pracovním sešitu vyřešte na straně 31 všechny úlohy v kapitole Porovnávání celých čísel. V případě, že budete dříve hotovi, vyberte si tři libovolné příklady v učebnici z kapitoly Porovnávání celých čísel a vypracujte je do školního sešitu.

 

Pondělí 6. 12.

Zopakujte si učivo o absolutní hodnotě na příkladech 5 a 6 v pracovním sešitu na straně 30. Dále si vytiskněte pracovní list 9 - Celá čísla - porovnávání, dobře si jej prostudujte a vypracujte všechny úlohy v tomto pracovním listu.

 

Pátek 3. 12.

Tématem dnešní hodiny bude Absolutní hodnota čísla. Seznamte se s tímto pojmem, pročtěte si pracovní list 8 - Celá čísla - absolutní hodnota a vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Dále vypracujte cvičení 2, 3 a 4 v pracovním sešitu na straně 30.

 

Středa 1. 12. 

Vypracujte opakovací písemnou práci na téma Středová souměrnost. Dále si vytiskněte pracovní list 7 - Celá čísla - číselná osa, odchylka, prostudujte si jej a vypracujte úlohy v něm. Nové učivo si procvičte v pracovním sešitu na straně 29, kde vyřešte úlohy 3 a 4, a na straně 30 vyřešte úlohu 1

 

Úterý 30. 11.

Dnes se seznámíte s novým učivem - celými čísly. Vytiskněte si pracovní list 6 - Celá čísla - úvod, pročtěte si jej, seznamte se s novými pojmy a vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Následně vypracujte úkoly 1 a 2 v pracovním sešitu na straně 29.

 

Pondělí 29. 11.

Zopakujte si učivo o středové souměrnosti v souhrnném testu v pracovním sešitě na straně 96 a 97. Ve středu vás z tohoto tématu bude čekat opakovací písemná práce.

 

Pátek 26. 11.

Stejně jako my uzavíráme pomaličku téma středové souměrnosti, končí i příběh Johna a Toma. Vytiskněte si pracovní list 5 - Středová souměrnost a vypracujte všechny úkoly. Příští středu vás bude čekat opakovací písemná práce.

 

Středa 24. 11.

Na včerejší hodině jste obdrželi ve škole jiný pracovní list k procvičování středové souměrnosti. Dnes tedy vypracujte úlohy na pracovním listu 4 - Středová souměrnost

Ve druhé části pak pracujte ve dvojicích s geoboardy (jeden žák vytvoří vzor, druhý žák doplní středově souměrný obraz) a nakonec v pracovním sešitu pro 7. třídu vyřešte na stranách 94 a 95 v kapitole Středově souměrné útvary cvičení 1, 2, 3 a 4

 

Úterý 23. 11.

V pracovním listu 4 - Středová souměrnost poznávejte a doplňujte středově souměrné útvary. Na závěr vás čeká samostatná tvořivá práce.

 

Pondělí 22. 11.

Vaším dnešním úkolem bude společně s Johnem a Tomem poznat středově souměrné útvary a sestrojit jejich střed. Vytiskněte si pracovní list 3 - Středová souměrnost a plňte úkoly v tomto listu.

 

Pátek 19. 11.

V minulých hodinách jste se seznámili s postupem konstrukce středově souměrných útvarů. Dnes si postup zopakujte a procvičte si rýsování na složitějších úlohách v pracovním sešitě pro 7. ročník (rezavě červená barva). V kapitole Středová souměrnost na straně 93 vypracujte úlohy 1, 2 a 3 a na straně 94 úlohy 6 a 7.

 

Úterý 16. 11.

Na dnešní online hodinu si nachystejte vypracovaný pracovní list 1 Středová souměrnost a vytiskněte si pracovní list 2 Středová souměrnost. Zkontrolujeme si úkoly z prvního pracovního listu a budeme procvičovat konstrukci osově souměrných útvarů.

 

Pondělí 15. 11.

Vytiskněte si pracovní list s názvem 1 Středová souměrnost a splňte úkoly v něm. Opět se setkáte s Johnem Cleverem a tentokrát i s jeho kamarádem. Odhalte jeho jméno, zjistěte, kam se chlapci chystají vyrazit a jak dlouho jim cesta bude trvat. Poznejte krásu prvního ornamentu a prozkoumejte jeho vlastnosti.