7. B

Mgr. Pavla Podeszwová Třídní učitel učitel

Český jazyk 6.

Publikováno: 17.5.2021 Autor(ka): Jana Klusová

17.5.2021

Milí žáci.

Mluvnice: Začínáme opakovat učivo ze skladby. V minulém týdnu jsme si řekli, co je podmět a přísudek. Byly vám rozdány pracovní listy 1,2 ( příloha 24, 25).Nejdříve pracujeme s PL 1 Skladba, Základní větné členy. Na úterní hodinu si připravte vyřešené cvičení 1-podtrhněte podmět, určete, kterým slovním druhem je vyjádřen a pokud je ve větě nevyjádřený podmět, tak ho doplňte vedle do závorky.

Literatura: Čítanka str.75 oddíl Po stezkách odvahy a dobrodružství - přečtěte si úvodní citát a napište do literárního sešitu hlavní myšlenku. Na str. 85-89 je ukázka Hoši z Modré zátoky autora Miloše Kosiny. Zjistěte informace o autorovi, zapište si je a ukázku si přečtěte. Vypište všechny postavy a každou stručně charakterizujte. Všechny své poznámky pište do literárního sešitu.

Jana Klusová

6.5.2021

Mluvnice: připravit test č.10 str.92.

PS- procvičujeme rozkazovací způsob - cv.4/str.15

      procvičujeme podmiňovací způsob - cv.5,6/str.15

Na straně 16 vyřešte cv.9,10,11,12,13a - kontrola s klíčem.

Vyhledejte a vystřihněte z novin( kdo nemá, použije internet a vypíše) zprávu a oznámení, připravte do slohu.

Jana Klusová

4.5.2021

Z učebnice na straně 89 udělejte zápis Rozkazovací způsob z modré tabulky- silně vytištěné informace  a malou modrou tabulku s třemi tvary přepište do sešitů. Totéž na straně 90 Podmiňovací způsob- vypsat silně vytištěné informace. V hodině budeme pracovat s učebnicí a PS.

Sloh: Výpisky Zpráva, oznámení.

Jana Klusová

3.5.2021

Milí šesťáci.

V příloze 23 máte úkol, který si připravte na úterní hodinu. Budeme se věnovat rozkazovacímu a podmiňovacímu způsobu.

Sloh: Prostudujte si Zprávu a oznámení na straně 137 v učebnici a rozhodněte, jaký je rozdíl mezi těmito útvary.

Jana Klusová

27.4.2021

Připomínám, že ve čtvrtek máme mimořádně hodinu spojenou. Připravíte si v PS str.14 úvodní úkol v modrém rámečku 1,2,3,4,5. 

Jana Klusová

26.4.2021

Milí žáci.

Na úterní hodinu si připravte test č.9 k číslovkám z učebnice na straně 85. Mluvnice: Slovesa, prostudujte si a zopakujte si učivo o slovesech, v příloze ČJ 22 máte gramatický přehled. Na straně 86/ cv.3 převeďte 6 sloves z prvního sloupce do tvaru uvedeného v závorce a zapište do mluvnického sešitu. Níže odkaz na určování sloves:

https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitExercise

Sloh: Dopis je písemná forma komunikace: dopis osobní a úřední. Jednou z podob poštovní korespondence je pohlednice. Přečtěte si na str.40/ ve cv.5 článek o vzniku pohlednice, vyhledejte v textu a zapište do sešitu všechna slovesa, která začínají na písmeno p ( poslat ve středu).

Další informace v úterní hodině.

Jana Klusová

20.4.2021

Poslechněte si ukázku a do literáního sešitu napište všechna přísloví, rčení nebo obraty, které v ukázce zazněly a které obsahují číslovku.

https://www.youtube.com/watch?v=HGFe3BON6v4

Literatura: připravte si na on-line hodinu čtení krátkého úryvku z přečtené nebo rozečtené knihy a zdůvodnění, co tě zaujalo,proč sis zvolil/a tuto ukázku.

Jana Klusová

19.4.2021

Milí žáci.

Zde informace na úterní on-line hodinu. Shrneme učivo o číslovkách. Mluvnice: nacvičte si čtení letopočtů, dají se přečíst dvojím způsobem 863, 1212, 1347, 1918, 1945, 1989, 1993. Zapište si tyto číslovky do mluvnického sešitu a přiřaďte k nim historickou událost ( budeme sdílet v úterý 20.4. v hodině). V českém jazyce jsou rčení a přísloví, která obsahují číslovku, vyřeš v PS cv.13/str.13, zkontroluj v klíči a napiš,kolik se ti jich povedlo správně doplnit. Dokážeš rčení a přísloví vysvětlit? (příprava na úterní hodinu). Otestujte si znalosti o druzích číslovek:

https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek

https://www.icestina.cz/testy/cislovky1/

https://www.youtube.com/watch?v=HGFe3BON6v4

Literatura: Připravte si čtení krátkého úryvku z knihy, kterou čtete. Pokud nemáte rozečtenou žádnou knihu, vyber si ukázku z čítanky.

Jana Klusová

 

 

14.4.2021

Mluvnice: nacvičte si čtení letopočtů, dají se přečíst dvojím způsobem 863, 1212, 1347, 1918, 1945, 1989, 1993. Zapište si tyto číslovky do mluvnického sešitu a přiřaďte k nim historickou událost ( budeme sdílet v úterý 20.4. v hodině). V českém jazyce jsou rčení a přísloví, která obsahují číslovku, vyřeš v PS cv.13/str.13, zkontroluj v klíči a napiš,kolik se ti jich povedlo správně doplnit. Dokážeš rčení a přísloví vysvětlit? (příprava na úterní hodinu). Otestujte si znalosti o druzích číslovek:

https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek

https://www.icestina.cz/testy/cislovky1/

PS: Vyřešte cv.2,3/str.11 a pošlete nejpozději v pátek 16.4. do 15.00 hodin.

Jana Klusová

12.4.2021

Milí žáci.

V tomto týdnu opakujeme číslovky, jsou to slova vyjadřující počet, pořadí, množství, kolikrát se něco vyskytuje. Na hodinu si připravte zápis modrého rámečku a tabulky  strana 80 učebnice do sešitu, abyste dokázali odpovědět na otázky, co jsou číslovky a jaké druhy číslovek známe. V příloze 21 je přehled nejdůležitějších informací o číslovkách. V PS 2 str.11 přečtěte text v modrém rámečku o sopce Krakatau a vyřešte modré úkoly 1,2,3,4.

Další informace v hodině.

Jana Klusová

 

6.4.2021

Milí žáci.

Z prezentace o českých cestovatelích vypište stručný zápis do literárního sešitu( pošlete). Do slohu zpracujte netradiční dopis a,b, a pošlete do středy 7.dubna ( zadáno 23.3.). V další hodině se budeme věnovat skloňování zájmen on, ona,ono a můj( tvůj, svůj), její. Samostatně do čtvrtku zapíšete do sešitu skloňování z tabulek na str.74,76,77.

V PS vypracujte cv.7,8,9 na straně 9-10 (pošlete cvičení 7,8).

Jana Klusová

 

31.3.2021

Děti,máte vloženou prezentaci z knihovny, prostudujte si, abyste dokázali odpovědět na otázky. 19 příloha je pracovní list s řešením samostatného cvičení, které jste řešili v úterý, takže sami barevně opravte chyby, spočítejte je, napište si známku a podepište. Pro chytré hlavičky dobrovolný zábavný úkol: příloha 20 Aprílová škola.

Přeji vám příjemné velikonoční svátky.

29.3.2021

Milí žáci.

Tento týden bude součástí hodiny jazyka českého  knihovnická lekce, kterou si připravily paní knihovnice z Místní knihovny v Mostech u Jablunkova. 

6.A  v úterý v 8.45 se přihlásí všichni žáci, hodina je spojená! 

6.B ve středu v 8.45 se přihlásí všichni žáci, hodina je spojená!

Mluvnice:  ČJ str. 72 skloňování zájmen rodových ten, váš, náš zapište do sešitu a naučte se. Do sešitu vypracujte cv. 3 a) str.73 z učebnice. PS str. 8,9 cv. 2,4,5,6 - proveďte kontrolu podle Klíče a opravte si chyby. Další informace v hodině.

Sloh: Dopis str.134 v učebnici- prostudujte modré rámečky. V příloze 18 máte PL netradiční dopis básníka Ludvíka Středy, zpracujte úkoly a,b a pošlete do středy 7.dubna.

Jana Klusová

            

 

22.3.2021

Milí žáci.

V příloze najdete pracovní list 16 , na zítřejší hodinu si vyřešte cvičení z 1. a 2.strany. Z minulého týdne zkontrolujeme výsledky vašeho pátrání po českých autorech cestopisné literatury a počtu zájmen v písničce Pro Emu ( odkaz níže).

Literatura: Vyhledej a napiš do literárního sešitu jména čtyř významných českých autorů cestopisné literatury. Níže máte odkaz, poslechněte si písničku Pro Emu. Vaším úkolem bude napsat všechna zájmena, která v textu uslyšíte, do školního sešitu. Přeji příjemný poslech.

Na hodinu mějte připravené pomůcky.

Jana Klusová

18.3.2021

V hodině jsme zopakovali zájmena, do školních mluvnických sešitů udělejte zápis ze strany 69-modrá tabulka a naučte se druhy zájmen. 

Literatura: Vyhledej a napiš do literárního sešitu jména čtyř významných českých autorů cestopisné literatury. 

Níže máte odkaz, poslechněte si písničku Pro Emu. Vaším úkolem bude napsat všechna zájmena, která v textu uslyšíte, do školního sešitu. Přeji příjemný poslech.

https://www.youtube.com/watch?v=nQdTBEuIKG8

Jana Klusová

 

15.3.2021

Milí šesťáci.

Zítra nás čeká nové učivo, kterým ukončíme kapitolu přídavná jména. Jedná se o stupňování přídavných jmen, v příloze 15 máte přehled, přečtěte pečlivě, abyste dokázali říct, co se děje s přídavným jménem, když jej stupňujeme. Další informace v hodině, připravte si sešit, učebnici a pracovní sešit.

Jana Klusová

9.3.2021

Dobrý den šesťáci. Dle naší domluvy budou hodiny českého jazyka probíhat ve skupinách, takže se podívejte do rozvrhu:

6.A ČJ1 ( Husarová, Lohn, Lýsek, Malyszová, Martaus, Mucha, Orešanská,Pažáková) 6.A ČJ2 ( Němcová, Prokeš, Ptáčková, Reichenbach, Szkatula, Szotkowská Klárka a Vendy, Szpyrczová, Zavadilová).

6.B ČJ1 ( Bažant, Beneš, Bojko, Bonček, Byrtus, Ciencialová, Dudková, Durajová, Marosz)  6.B ČJ2  ( Bartečková, Gajová, Kadlubiecová, Kohut, Kohutová, Levinský, Lupinská, Švajnoch).

Začínáme od zítřka 10.3.2021.

Jana Klusová

8.3.2021

Dobrý den šesťáci.

Na zítřejší hodinu si připravte PS, učebnici a školní sešit. Budeme se věnovat skloňování přídavných jmen přivlastňovacích, vaším úkolem je do zítřka si přečíst a zapsat krasopisně a přehledně skloňování do sešitu - str.62 tabulky v jednotném čísle rod m.,ž.a stř., takhle si  tvary  nejlépe zapamatujete. V hodině budeme tvary procvičovat a projdeme si společně množné číslo.

Literatura: čítanka str.64-66 zde jsou ukázky z knihy Milion, které si přečtěte a do literárního sešitu napište informaci o autorovi ukázek, kterým je Marco Polo (kdo to byl,vyhledejte na internetu,nebo použijte materiál ze str.63). Níže odkaz na video o M.Polovi.

https://www.youtube.com/watch?v=HSOzrZPW6zI

 

Mějte se hezky, přeji vám pevné zdraví.

Jana Klusová

 

22.22021

Dobrý den šesťáci.

Na zítřejší hodinu si připravte PS, učebnici a školní sešit. Zopakujte si pravidla pravopisu přídavných jmen,napíšeme si samostatné cvičení. Budeme tvořit přídavná jména od vlastních jmen, takže zapátrejte v paměti, co jsou podstatná jména obecná a vlastní. Do našich slovníků, které tvoříte, nabízím k doplnění slovo koronavousy ( zaslechla jsem ho a velmi mě pobavilo). Popřemýšlejte k jakému zvířeti nebo věci byste se přirovnali ( například  cítím se jako vymačkaný citron, protože už nemám energii,nebo jako kočka, protože se lenivě povaluji....) a řekneme si o tom v úvodu hodiny.

V příloze 14 máte pravidla k prostudování a nalepení do sešitu.

Přeji vám pevné zdraví.

Jana Klusová

 

15.2.2021

Dobrý den šesťáci.

Mluvnice: Pravopis přídavných jmen- v příloze 13 máte pravidla, která se naučíme, vytiskněte je  a nalepte do sešitu. V úterní hodině budeme procvičovat, připravte si učebnici str. 56, PS str.4 a školní sešit. Níže odkaz na určování druhů přídavných jmen.

Sloh: Podle vzoru (příloha 12) zpracujte pracovní list Jaký/jaká jsem -nakreslete postavu chlapce,dívky a doplňte přídavná jména. Pošlete během středy do 15.00 hodin.

Literatura: Čítanka str.54 Za mamutem, Josef Augusta- do čtvrtku si příběh Za mamutem přečtěte a v hodině budeme s textem pracovat.

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven/1334

Mějte se hezky.

Jana Klusová

 

10.2.2021

Dobrý den.

V příloze 10 najdete řešení cvičení 27,28 (příloha 9) -nohy, ruce, uši, oči,...., takže barevně opravte chyby, případně doplňte tvary, se kterými jste si neporadili. Řešení slouží k tomu, abyste se naučili pracovat s chybou, ne k tomu, abyste opsali už správné tvary. Rovněž přikládám přílohu 11 řešení a správné tvary ve cv.5/str.53.

Jana Klusová

8.2.2021

Dobrý den žáci.

Doufám, že se vám daří zábavná práce se Slovníkem ( dbejte prosím na to, aby slova byla napsána čitelně a správně). Na zítřejší hodinu si připravte každý 6 přídavných jmen, která odpovídají na otázku Jaký jsem? ( Napište si je do sešitu). Budeme se věnovat přídavným jménům - učebnice str.55. V příloze 9.ČJ 6 máte dvě cvičení na oči, uši, nohy, ruce,...které si vyřešte a já vám poté přiložím řešení pro kontrolu, sami si opravíte případné chyby. Níže odkaz na procvičování přídavných jmen.

Celý týden se budeme věnovat mluvnici, zítra dostanete další informace.

https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-pridavnych-jmen-2-uroven/4321

 

Mějte se hezky.

Jana Klusová

 

1.2.2021

Dobrý den žáci.

Mluvnice: Seznámíme se s tvary podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena,prsa a jejich užití ve větách. Do mluvnických sešitů si prosím nalepte tabulky se skloňováním těchto slov a v učebnici na str. 52 si připravte cv. 2 na úterý 2.2.2021.

Literatura: V on-line hodině se budeme věnovat shrnutí o Vodníkovi, kterého jste si měli přečíst a zpracovat.

Zábavný úkol: Na začátku školního roku jsme si povídali, že český jazyk má slovní zásobu, která se neustále obohacuje a mění, nová slova vznikají a starší nepoužívaná zanikají. Ještě před rokem jsme neznali a nepoužívali stovky slov, která teď vyslovujeme či slýcháme denně. Vytvoříme si slovníček nových slov, která jsou nyní velmi aktuální. V úterý na on-line hodině si vysvětlíme postup.

Mějte se krásně, přeji pevné zdraví.

Jana Klusová

 

25.1.2021

Dobrý den šesťáci.

Mluvnice: budeme opakovat skloňování podstatných jmen rodu ženského, v učebnici str. 48-49 prostudujte tabulky a do sešitu si nalepte poučky z materiálů, které jste ode mě dostali. Na úterní hodinu si připravte učebnici str.48. a PS.

Literatura: čítanka str. 44 Vodník, báseň je rozdělena do čtyř částí, každou z nich stručně popište-prostředí, postavy, atmosféra, děj a zpracujte do literárního sešitu.Na on-line hodině dostanete přesné informace.

Sloh: Zvolte si libovolnou postavu z balady Vodník a popište ji.

Přeji vám příjemné dny.

Jana Klusová

 

 

18.1.2021

Dobrý den žáci.

Mluvnice: pokračujeme v procvičování tvarů podstatných jmen mužského rodu, v učebnici na str. 47 si pročtěte modré rámečky ( když si vyzvednete sešity, dostanete tabulky, které si vlepíte do sešitu) a připravte si cvičení 11,12/str.47. Cvičení 11/str.47 přepište do sešitu( v hodině jsme ústně vypracovali).

PS: vyřešte na str.30/cv.11,12 a,b,c

Literatura:čítanka str. 50-52 přečtěte si báseň Polednici K.J.Erbena (máte i odkaz na poslech z minulého týdne) a upravený text Jiřího Suchého na str. 51-52 a zjistěte informace o divadle Semafor- napište do literárního sešitu. Napište, jak se jmenuje dílo, které napodobuje jiné umělecké dílo s cílem, aby vyvolalo komický účinek. V Polednici J. Suchého vyhledejte ke každému slovnímu druhu příklad a napište do literárního sešitu.

Vvyplněné dotazníky odešlete do středy 14.30 hodin, nebo odevzdejte,když přijdete vyzvednout sešity.

Ostatní informace na on-line hodině.

Jana Klusová

15.1.2021

Dobrý den.

V příloze vložené pro vás řešení k PL Kdo je to, prosím proveďte kontrolu vašeho zpracovaného PL, případně opravte, doplňte chybějící údaje a dejte do složky.

Jana Klusová

11.1.2021

Dobrý den šesťáci.

V příloze máte pracovní list na tento týden (7.Kdo je to), obsahuje úkoly, které se vztahují ke spisovateli, s nímž jsme se seznámili minulý týden. Pozorně čtěte jednotlivá zadání a odpovědi pište do pracovního listu. Níže odkaz k poslechu jedné balady. V pátek vám přiložím pro kontrolu řešení, do té doby mi pošlete PL ke kontrole ( do čtvrtku do 15.00 hod.).

V on-line hodinách opakujeme podstatná jména, mějte připravený sešit, učebnici a PS. Zde odkaz k procvičování vzorů rodu mužského:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-vzory-muzskeho-rodu-2-uroven/1169

https://www.youtube.com/watch?v=3gpp2ZbtH30

Jana Klusová

4.1.2021

Milí šesťáci.

Srdečně vás všechny zdravím v prvním lednovém týdnu roku 2021 a přeji nám všem hodně optimismu, zdraví a radosti.

Jistě jste si všichni všimli, že finišujeme v pracovním sešitě 1, takže se doma podívejte, zda sešit máte u sebe.

Zopakujte si podstatná jména, abyste zítra dokázali odpovědět na otázky, co jsou konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná a vlastní podstatná jména. V PS na str.29/cv.5 vyhledejte názvy měst v osmisměrce a zapište na linky. Vypracujte cvičení 7/29. V on-line hodině dostanete další informace.

Literatura: Určitě znáte básníka Karla Jaromíra Erbena, na internetu zjistěte informace o jeho životě. Podívejte se na video,níže odkaz. To nejdůležitější si zapište  do literárního sešitu. Budeme se věnovat několika básním z jeho sbírky Kytice, čítanka str.42-48.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/975-karel-jaromir-erben-jeho-zivot-a-doba

Sloh: Protože jsme posledně probírali popis, budeme popisovat. Doufám, že každý z vás pod vánočním stromečkem našel dárek, připravte si tedy krátký popis tohoto předmětu, ale nesmíte v úvodu říct, co popisujete. Doporučuji krátký popis napsat do sešitu. Ve čtvrtek v hodině budete popisovat a my budeme hádat, o jakou věc se jedná.

Děti, mějte se hezky, moc na vás myslím a všechny vás zdravím.

Jana Klusová

 

 

 

 

 

 

7.12.2020

Dobrý den šesťáci.

Minulý týden jste začali opakovat slovní druhy a tento týden se seznámíme s podstatnými jmény konkrétními a abstraktními- učebnice str.40.

PS str. 27 cvičení 1,2,3,4. Ze cvičení 3/str.27 si vyberte 2 libovolná slova a použijte je ve větách, věty napište do školního sešitu.

Literatura: čítanka str.40 O Ječmínkovi - pověst přečíst a napsat Záznam z četby.

Milí žáci, přeji vám hezké adventní dny a pevné zdraví.

Jana Klusová

 

23.11.2020

Dobrý den šesťáci.

Tento týden budete procvičovat mluvnici v testech. Níže máte odkazy z probraného učiva a vaším úkolem je plnit testy, abyste zjistili, jak na tom jste se svými znalostmi. Napiš si název testu do sešitu a po vyplnění zapiš výsledek. Dejte si do pořádku sešity, doplňte, co vám chybí, abyste měli ve škole všechno v pořádku.

 

https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-predpony-s-z-vz-2-uroven/137

https://www.icestina.cz/testy-z-ceskeho-jazyka-pro-zakladni-skoly-6--trida/

-řešte test č.2,3,4,5, můžete zkusit test 6 česká přísloví ( ostatní ještě všichni nezvládnete, je to nové učivo).

http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_druhy_vet_podle_postoje_mluvciho.php

Mějte se hezky, zítra se těším na hodinu, vysvětlíme si, jak máte řešit testy.

Jana Klusová

 

16.11.2020

Dobrý den milí žáci.

Úkoly na tento týden: Kultura mluveného projevu je vizitkou každého člověka. Abychom se správně vyjadřovali a používali vhodnou slovní zásobu, musíme také něco znát o zvukové stránce věty. V učebnici Český jazyk na str. 22 si prostudujte informace o větné melodii, která souvisí s rozdělením vět podle postoje mluvčího. Přečtěte si informaci o tom, co je otázka zjišťovací a doplňovací a připravte si cvičení 1/str. 22-zopakujeme si zároveň učivo z dějepisu. Z časopisu nebo novin vyberte krátký článek a zahrajeme si v hodině na moderátory.

PS: str.13 řešíme cvičení 1,2,3,4

Literární výchova V čítance na vás čeká překrásný příběh o Tristanovi a Isoldě zpracovaný spisovatelem Václavem Cibulou. Přečtěte si příběh o čarovném nápoji a odpovězte na otázky:V kterých zemích se příběh odehrává? Jaký by podle Tebe měl být rytíř a jaké rytířské ctnosti měl Tristan? (zapiš odpovědi do sešitu).

Vyhledejte na internetu, zda je příběh o Tristanovi a Isoldě zpracován rovněž do filmové podoby.

Na čtvrtek si připravte učebnici, školní a pracovní sešity.

Přeji, ať se vám daří a pevné zdraví.

Jana Klusová

 

 

12.11.2020

Dobrý den šesťáci.

Udělejte si zápis do mluvnického sešitu z učiva Slovní přízvuk str. 23 Učebnice     3 věty z oranžového rámečku viz příloha 5 ( můžete doplnit, vytisknout a použít).

Přeji vám hezký den.

Jana Klusová

 

9.11.2020

Dobrý den milí šesťáci.

Úkoly na tento týden: Budete pracovat s čítankou- na str. 19-20 O moudrosti krále Šalomouna, příběh si přečtěte a do literárního sešitu vypracujte úkoly: 1.Co je Bible

                                                      2. Kdo byl král Šalomoun

                                                      3. Kolik let bylo Šalomounovi, když převzal vládu po svém otci?

                                                      4. Jaké měl král Šalomoun vlastnosti a mohli bychom o něm říct, že byl spisovatel?

                                                      5. Co znamená spojení šalomounské řešení? 

Odpovědi pište celými větami prosím.

Mluvnický sešit: Poslední odstavec příběhu ze str.20 Šalomoun napsal.....  opište bezchybně a čitelně do sešitu a vyřešte úkoly: 1.vypiš všechna slovesa z textu

          2. vyhledej a vypiš všechna slova, která obsahují samohlásku e

          3. najdi v textu a napiš do sešitu 3 přídavná jména

Pracujte pečlivě, tento úkol bude hodnocen, případné dotazy zodpovíme zítra na on-line hodině:

https://meet.google.com/ejt-pdyb-pyg    6.A

https://meet.google.com/emx-hkpq-eyz  6.B

10.11.2020 Zápis z četby Pohádka o kruté princezně Turandot ( pracovali jsme s textem, dočtěte příběh a zpracujte podle vzoru zápis z četby) pošlete do 24.11.2020.

Přeji vám příjemný podzimní týden.

Jana Klusová

2.11.2020

Dobrý den milí šesťáci.

Zde máte úkoly na tento týden:

Mluvnice: Spisovná výslovnost hlásek - učebnice str. 18, v příloze máte přehlednější informaci Zvuková stránka jazyka, toto si přečtěte a vypište do sešitu Souhlásky znělé a neznělé.

PS str.11/cv.4 vyřešte 

PS str.12/cv.7,9 opět pracujte s Klíčem a zkontrolujte si, zda jste postupovali správně.

Literatura: Určitě jste přečetli příběh od  spisovatele Eduarda Petišky, nyní čeká na vás v čítance na str.16-18 příběh Orfeus, přečtěte a odpovězte na 1.otázku za textem. Odpověď napište do sešitu.

 V úterý máme setkání on-line, už se na vás těším. Zde je odkaz na úterní výuku:

 

https://meet.google.com/tsd-nmcq-vrh      6.A út  3.hodina (9.50-10.20)

 

https://meet.google.com/rzt-jzpt-wed        6.B út  4.hodina (10.40-11.10)

 

Odkaz na čtvrteční výuku:

https://meet.google.com/wds-pafu-pxt    6.A čtvrtek 2.hodina (8.50-9.35)

 

https://meet.google.com/izu-chjf-bsf         6.B čtvrtek 3.hodina ( 9.50-10.35)

 

Jana Klusová

 

 

 

 

19.10.-23.10.2020

Dobrý den milí šesťáci.

Zde máte úkoly na tento týden. Prosím zasílejte splněné do pátku. Prosím o zaslání i úkolů z minulého týdne, někteří z vás už je poslali.

Mluvnice: v učebnici na str. 16/ cv.1-přečtěte si ukázku z Lingvistických pohádek a do školního sešitu vyřešte úlohy b,c,d,e,f. Použijte  internetovou jazykovou příručku k vyřešení b,( pomůže vám i modrý rámeček na str. 14). Pak si chvíli hrajte - str.17/cv.9 a do sešitu zapište všechna slova, která vzniknou, když zaměníte jednu libovolnou souhlásku.

Pracovní sešit str.11- prostudujte si text v modrém rámečku a vyřešte 1,2,3- znovu informuji, že vzadu je Klíč, takže si proveďte kontrolu a pak cv. 1,2,3,4.

Literární výchova: v čítance str.11 přečtěte příběh Eduarda Petišky O egyptském princi, který utíkal před svým osudem a zpracujte jako zápis z četby, odpovězte na 4 otázky za textem str.15.

Milé děti, nezapomeňte, že máme Deníky zážitků, takže zapisujte zážitky, doplňte obrázkem.

 

Mějte se hezky, opatrujte se, přeji pevné zdraví a veselou mysl.

Jana Klusová

 

14.10.2020

Dobrý den milí žáci.

Mluvnice - v příloze máte pracovní list k hláskosloví, kterému jsme se věnovali v úterý. Je zaměřen na opakování, takže by vám neměly úkoly dělat problémy. Naučte a opakujte si  rozdělení českých hlásek na samohlásky a souhlásky, kdo si není jistý, že to ovládá.

Sloh, literární výchova - Pracovní list O Héraklovi- přečtěte si úryvek a vypracujte úkoly: a) na list do slohu popište, jak se chovala a vypadala Ctnost a jak Rozkoš, obě ženy nakreslete, jak si je představujete b) najděte  a vypište z 1.odstavce všechna slovesa.

Pracovní listy si vždy ukládejte do zelené složky.

V pondělí dostanete další pokyny. Zde je má e-mailová adresa, na kterou budete příští týden posílat splněné úkoly: jana.klusova@zsmostyujablunkova.cz

Přeji,ať se vám daří a pevné zdraví.

Jana Klusová