7. B

Mgr. Pavla Podeszwová Třídní učitel učitel

English - 6.B

Publikováno: 23.11.2020 Autor(ka): Marketa Labajová

17.-21.5.

English - 6.B

Ahoj žáci,

tento týden jsme si shrnuli učivo o foods a vysvětlili stupňování přídavných jmen. Procvičili jsme učivo v workbuku (p.42 /1,2,3 a 43/6). Na příští týden nezapomeňte na středu potraviny na projekt, budeme připravovat jídlo.

 

3. -7.5.

Ahoj žáci,

tento týden si zopakujeme lekci 4. Na online hodinu v pondělí si připravte cvičení Student's book 54 /1,2,3. Budeme si je opravovat se zdůvodněním (proč to tak je).

Workbook p. 42/2

Také stále platí známky za aktivitu navíc - práce v časopisech, duolingo (či jiné aplikace pro výuku AJ), online cvičení (printscreen)...

 

26. - 30.4.

Ahoj žáci,

Tento týden si procvičíme téma food - countable, uncountable, how much, how many, some and any. V příloze máte pracovní list food Countable and uncountable, ten si vytiskněte a vypracujte. Kontrolovat ho budeme na online hodině. Na online hodině dokončíme prezentaci projektů.

Workbook: p 36/3, 38/2,3

 

19. - 23.4.

Ahoj žáci,

tento týdnen budeme představovat Českou Republiku rodilému mluvčímu. Vašim úkolem je vytvořit prezentaci nebo plakát na téma Czech meals.

1) Czech meals
2) Czech breakfast
3) Snack
4) Czech lunch
5) Czech dinner

Nezapomeň si vytisknout Countable and uncountable food.

 

12. - 16.4,

Ahoj žáci,

tento týden si uděláme projekt British meals. Na online hodině jsme si řekli, jak Britové jedí. V tomto týdnu vytvořte prezentaci (anebo plakát), který bude obsahovat:

1) British meals
2) British breakfast
3) 5 o'clock tea
4) British lunch
5) British dinner

Nezapomeňte na obrázky a čas, kdy dané jídlo v Británii jedí. Pokud si uděláš "British day" a jídla si i připravíš, dostaneš známku navíc. Nezapomeň poslat prezentaci do pátku.

 

6. - 9.4.

Ahoj žáci,

Tento týdne procvičíme učivo o potravinách v běžném životě. Udělej své oblíbené jídlo anebo moučník, vyfoť ho a napiš mi seznam potravin (včetně množství) a jednoduchý postup v angličtině. Ráda si vaše recepty vyzkouším ?

 

29.-31.3.

Ahoj žáci,

Tento týden trochu zvolníme a uděláme si Easter English

Abychom neusnuli na vavřínech, tak si procvičíme gramatiku z minulého týdne pomocí online her:

Počitatelné / nepočitatelné: Countable and Uncountable Food - Group sort (wordwall.net)

Some / any: Some/Any - Quiz (wordwall.net) a Some/Any - Quiz (wordwall.net)

How much / How many: How much / How many - Quiz (wordwall.net) a How much / How many - Quiz (wordwall.net)

 

Easter hint:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo

Easter games:

EASTER VOCABULARY - Połącz w pary (wordwall.net)

EASTER VOCABULARY - Połącz w pary (wordwall.net)

 

Přišly nové časopisy. Můžete si je vyzvednout denně do středy vždy do 12.30.

 

22. - 26.3.

Ahoj žáci,

Tento týden budeme procvičovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Řekneme si také, kdy používáme some a any a kdy how much? a how many?

How much - používáme s nepočitetelnými podstatnými jmény. Př. How much cheese do you have?
How many - používáme s počitetelnými podstatnými jmény. Př. How many eggs do you need?

Po online hodině si učivo procvič:

1) V workbooku 35/6, 37/5, 38/1 Pošli mi fotku cvičení do pátku, opravovat si je budeme společně.

Countables, uncountables, some / any, how much / how many – tady –

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns/Countable_and_uncountable_nouns_mz54563qz

 

15. - 19.3.

Hello kids,

Tento týden zopakujeme učivo o minulých časech. V online hodinách se budeme bavit o Food and drinks, připravte si na hodinu obrázky jídel a nápojů. Budeme tvořit plakát, který mi poté pošlete emailem.

Na online hodině si vysvětlíme, co jsou počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Učivo si poté procvičte:

-V pracovním listu TADY

- V workbooku 34/3 a 35/5 – cvičení si opravíme v další online hodině

 

Nové časopisy si můžete vyzvednout ve škole do 13h. Pokud časopis nemáte a chcete z něj dělat práci navíc, za kterou pak dostat známku za aktivitu navíc, klikněte TADY - https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2021-03.pdf

 

8.-12.3.

Hello kids,

Tento týden si zopakujeme minulé časy.

V online hodině si shrneme a procvičíme minulý čas. Na online hodinu si připrav učebnici na str. 42 /1, 2.

Učivo si procvič ve workbooku na str. 32 / 2,3,6.

 

22.-26. 2.

Hello kids,

Tento týden v online hodině procvičíme krátké odpovědi a budeme číst připravený text. Učivo si procvičte v workbooku.

 • Workbook p 30 /2, p31/4 (opravíme si je v online hodině)
 • Nakreslete mi comix, ve kterém použijete minulý čas. Minimum je 6 vět. V comixu musí být:
  - kladné věty
  – záporné věty
  – aspoň 3 nepravidelná slovesa v minulém čase (můžeš používat tabulku)
 • Nezapomeň si zopakovat slovíčka celé 3. lekce, brzy budeme psát test.

 

 

15. - 19.2.

Hello kids,

Tento týden procvičíme pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase a vysvětlíme si, jak vytvoříme krátkou odpověď na otázku.

 • Na online hodině si procvičíme slovesa v minulém čase - Student’s book p. 37 / 7a, b
 • Krátké odpovědi si procvičíme na str. 39 /5a
 • Na příští online hodinu si připrav reading p. 38, budu ho zkoušet.
 • Nezapomeň na slovíčka 3D

Dobrovolně - Ready magazine  doplňovačka p.34: R-CZ-MAG-2021-01.pdf (bridge-online.cz)

 

8.2. - 12.2.

Tento týden budeme procvičovat minulé časy. Na online hodinu si připravte učebnici, workbook, sešit a psací potřeby.

Po online hodině procvičte učivo v online cvičeních:

Dobrovolné procvičování:

Was / were: Was or were? interactive worksheet (liveworksheets.com)

Wasn’t / weren’t: Wasn't - weren't worksheet (liveworksheets.com)

 

1. - 5.2.

Ahoj žáci,

V online hodině budeme pokračovat v minulém čase. Zopakujeme si, jak se tvoří minulost u pravidelných sloves a řekneme si, co jsou nepravidelná slovesa.

Úkol – Jdi ven sportovat (procházka, bobování…). Napiš mi 5 vět v minulém čase. Napiš jsi dělal venku. Můžeš aktivitu doložit i fotkou anebo nakreslit do sešitu.

 

25.1.-30.1.

Hello kids,

Už umíme používat sloveso být v minulém čase. Tento týden si prozradíme na online hodině, jak dáme do minulého času ostatní slovesa.

 • Naučte se slovíčka 3B
 • Workbook s. 26 / 1 (slovíčka), 2 (minulý čas)
 • Ready s. 20 – najdi slovesa v minulém čase (was, were a ty s koncovkou – ed) a vypiš je.

Fotku úkolů mi pošli emailem.

Kdo nemá časopis ať klikne tady: R-CZ-MAG-2021-01.pdf (bridge-online.cz)

 

18.-22.1.

Hello kids,

Tento týden budeme procvičovat sloveso být v minulém čase a řekneme si jak vytvořit zápor a otázku.

Na online hodinu si připravte učebnici, workbook a psací potřeby.

Po online hodině mi pošlete fotku zápisu a procvičte si učivo tady:

Tento týden si můžete vyzvednou časopisy. Ve škole budu k dispozici v pracovní dny od 11 do 12h. Pokud vám čas nevyhovuje, domluvme se emailem.

 

11. - 15.1.

Hello kids,

tento týden se naučíme minulý tvar od slovesa být. Řekneme si, jak říct že něco bylo nebo někdo někde byl.
1) Pošlete mi fotku zápisu nového učiva a cvičení z workbooku (viz. níže)
2) naučte se slovíčka 3A
3) Workbook p. 24 / 1,3
Have a nice week,
your Teacher

 

4. - 7.1. 2021

Hello kids,

tento týden zopakujeme přítomný čas prostý (opakované děje, rutiny) a průběhový (právě teď).

1) Student's book p. 30 - ústně ex. 1,2
2) Workbook p. 22/4, 6 - pošlete foto

 

7.12.-11.12.

Hello kids,

ve škole jsem vám dala k procvičování přítomného času prostého pracovní listy. Tento týden si procvičte úkoly z pracovního listu.
V online hodině jsem vysvětlovala nové učivo - must (muset). Gramatiku procvičíte v workbooku na str. 21, cvičení 5.

Příští týden si nezapomeňte pracovní listy, opravíme si je společně.

Have a nice week,

your Teacher

 

23. - 27.11.

Hello kids,

V online lesson budete prezentovat svůj projekt My pet – prezentace obrázku s větami. Můžete dostat známku za speaking.

 • Přečtěte si v časopisu článek GIRAFFES najdete ho na str. 12. Vy, kdo jste si nevyzvedli článek, máte odkaz na časopis tady https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-GE-MAG-2020-11.pdf
 • Napiš 3 věty o tom co dělá žirafa právě teď. Nezapomeň na is a ing, které se přidává ke slovesu. Věty napiš do sešitu, budu je kontrolovat ve škole v týdnu 30.11.

Přeji hezký týden,

Markéta Labajová

 

16.-20.11.

Hello kids,

Tento týden budeme procvičovat učivo o zvířátkách (animals)

 • Vyber si jedno oblíbené zvíře. Napiš 5 vět o zvířeti v přítomném čase průběhovém (tzn. co právě teď dělá).

Př. My is running at the garden now. He is eating dog's sweets.

 • Nakresli nebo nalep obrázek svého oblíbeného zvířete. Fotku obrázku s 5 větami mi pošli emailem. Obrázek pak budeš prezentovat v online hodině. Můžeš dostat známku za speaking.

Vy, kdo máte časopisy, můžete dělat cvičení z časopisu, číst anebo překládat. Když mi pošlete emailem fotku své práce (vyplněná cvičení, překlad, video kde čtete..), dám vám známku za práci navíc.

 

9.11. - 13.11.

Hello kids,

děkuji za zaslání projektů, některé mi doslova vyrazily dech. Moc vás chválím. Na online hodinu se přihlásíte tak, že kliknete na záložku ROZVRH. Pod ním je tabulka s odkazem.

Otevřete si učebnici na str. 20

 • Ve cvičení 1a jsou obrázky se zvířátky. Nauč se všechna zvířátka. O zvířátkách se budeme bavit příští týden na online lekci
 • My day project

– Na velký bílý papír udělej projekt My day následovně:

 • Popiš svůj den v přítomném čase průběhovém (I’m working / going / sleeping…)
 • V každé větě napiš i kdy danou aktivitu děláš. Např. I’m having breakfast at 6.30 (half past six).

- Minimum je 6 vět. Ke každé větě nakresli obrázek a pošli mi fotku obrázku emailem (ukolniceklab@gmail.com). Svůj den budeš prezentovat i v online hodině 16. 11. na známky za speaking.

Kdo máte zaplacené časopisy, můžete si je vyzvednout ve středu od 7.30 do 7.50. 

Have a nice week,

Your Teacher

 

 

2. - 6. 11.

Hello kids,

Thank you for your homeworks and mails in English.

Tento týden budeme mít online hodinu a vytvoříte projekt, který budu známkovat.

Na online hodinu se přihlásíte tady: https://meet.google.com/yaz-pdon-sib

 

Projekt bude mít název A Year in my Life

Na bílý papír o velikosti velké stránky (A4) vytvoříte přehled vašeho roku.

Váš rok bude rozdělen na 12 měsíců, které pojmenujete anglicky.

Do každého měsíce napíšete anglicky co je pro daný měsíc typické. Např. We celebrate birthday on 24th December.  nebo I usually go skiing in January.

Ke každému měsíci také nakreslete obrázek.

Fotku projektu mi pošlete mailem na ukolniceklab@gmail.com nejpozději v pátek 6.11. (můžete i dříve).

Příští online lesson (tj. 9. 11.) budete prezentovat svůj projekt.

Have a lovely week,

your Teacher

 

19. - 23.10.

Vážení žáci,

Minulý týden jsem vám posílala úkoly, ale někteří z vás mi stále neposlali žádnou informaci, jak se vám dařilo. Prosím ozvěte se do středy emailem.

Tento týden budeme opakovat a procvičovat lekci.

Student's book - page 18:
- exercise 1 c - Write 2 sentences into your exercise book./ napiš 2 věty do sešitu podle vzoru/
- exercise 2 a - Write 2 sentences. /napiš 2 věty podle vzoru - do sešitu/ 
- exercise 2b - write 3 sentences  about yourself / napiš 3 věty o sobě podle vzoru - do sešitu/

Puzzle time

Napiš správná písmenka do luštěnky (dýně). Luštěnku najdeš v souboru.
What room does not ghost need? 

Send me a photo of your sentences and write. (Pošli mi fotku vět napsaných v sešitě) a napiš odpověď z úkolu v souboru - puzzle time.

Have a nice week,

your Teacher

 

Vážení žáci,

vzhledem nařízení distanční výuky související se situací Covid-19, budu zadávat úkoly do Anglického jazyka přes web.

Tento týden budeme opakovat a procvičovat vyjádření, jak často něco děláme (adverbs of frequency).

V minulé hodině jste si měli sešitu opsat tabulku z učebnice - str. 15 /3a

Úkol: Napište do sešitu, jak často něco děláte. Použijte všechny výrazy z tabulky. Výrazy ve větě barevně podtrhněte.

Př. I usually write my homeworks every evening.

Fotku s vypracovaným úkolem mi pošlete přes bakaláře. Děkuji :)

Úkoly na příští týden budu zadávat vždy v pondělí přes zprávy Komens v systému bakalář.

Přeji hezký den,

Mgr. Markéta Labajová, Ph.D