7. B

Mgr. Pavla Podeszwová Třídní učitel učitel

Matematika 6

Publikováno: 21.5.2021 Autor(ka): Pavel Kantor

26. týden 17. 5. - 21. 5. 2021

Milí žáci,

na začátku týdne si ještě zopakujeme učivo o dělitelnosti čísel a dále se již budeme zabývat geometrií.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pracovním sešitě vypracujte v kapitole Souhrnný test na straně 65 cvičení 2 a 3 a na straně 66 cvičení 5 a 6. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se budeme věnovat geometrii. Zopakujeme si základní pojmy - bod, úsečka, přímka, polopřímka. Nachystejte si na hodinu rýsovací potřeby a pracovní sešit, kde budeme řešit úlohy na straně 67.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 44 - Základní geometrické útvary a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Ve večerních hodinách vložím na webové stránky řešení úloh, abyste si svá řešení mohli zkontrolovat.

 

Čtvrtek

Dnes budeme pokračovat v opakování geometrie - připomeneme si sestrojování osy úsečky a středu úsečky. V pracovním sešitu budeme pracovat na straně 68, kde budeme řešit úlohy 1, 2 a 3.

 

Pátek

Procvičte si učivo o bodech, úsečkách, polopřímkách a přímkách a o vzájemné poloze přímek na níže uvedených online cvičeních. Cvičení vám poskytnou i kontrolu a zpětnou vazbu.

Body, přímky, útvary

Vzájemná poloha bodu a polopřímky      (vyberte si jedno ze cvičení)

Rovnoběžky a různoběžky                     (vyberte si jedno ze cvičení)

Kolmice                                               (vyberte si jedno ze cvičení)

 

 

25. týden 10. 5. - 14. 5. 2021

Prezenční výuka

 

 

24. týden 3. 5. - 7. 5. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu zjistíme, jaké jsou vztahy mezi největším společným dělitelem a nejmenším společným násobkem. Budeme rovněž řešit slovní úlohy.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 43 - Vztahy mezi nejmenším společným násobkem a největším společným dělitelem a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Snažte se i zformulovat závěr, který z úkolů vyplývá. Na úterní on-line hodině si úkol zkontrolujeme.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se budeme zabývat závěry, které jste měli formulovat v pracovním listu 43, zkontrolujeme si úlohy, které jste řešili v pracovním sešitu a následně budeme řešit další úlohy. Na hodinu mějte připraven vypracovaný pracovní list 43 a pracovní sešit.

 

Středa

Vyřešte si všechny úlohy v pracovním sešitě v kapitole Společné násobky na stranách 63 a 64. Pokud máte splněny všechny úlohy, zbývají vám k řešení cvičení 7, 8 a 9.

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině si zopakujeme učivo o největších společných dělitelích a nejmenších společných násobcích. Zkontrolujeme si úlohy z pracovního sešitu a další materiál dostanete přímo na hodině.

 

Pátek

Procvičte si učivo o nejmenším společném násobku na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do neděle 9. 5. 2021 do 20:00. K řešení úloh můžete využívat tabulku prvočísel, kterou jste si vytvořili na pracovním listu 34. Tento živý pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Nejmenší společný násobek

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

 

23. týden 26. 4. - 30. 4. 2021

Milí žáci,

v minulém týdnu jsme zavedli nové pojmy - společné násobky a nejmenší společný násobek dvou a více čísel. V tomto týdnu budeme procvičovat učivo o společných násobcích a zjistíme, jakými metodami se dá nejmenší společný násobek určit.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pracovním sešitě vyřeš úlohy 1 a 2 na straně 63. Promysli si, co jsou společné násobky čísel a co je nejmenší společný násobek čísel. Na úterní on-line hodině si zkontrolujeme řešení úloh z pracovního sešitu.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si zkontrolujeme úlohy 1 a 2 z pracovního sešitu na straně 63. Dále si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 41 - Nejmenší společný násobek. Na on-line hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu.

 

Středa

Na včerejší on-line hodině jsme odvodili možný postup pro nalezení nejmenšího společného násobku pomocí rozkladu čísel na prvočinitele. Zkontrolujte si tento pracovní list, případně si doplňte informace k třetí úloze, s pomocí listu 41 - řešení - Nejmenší společný násobek. Dále si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 42 - Společné násobky, nejmenší společný násobek, dobře si ho prostudujte a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině se budeme dále zabývat společnými násobky a nejmenším společným násobkem. Mějte připravený pracovní list 42 - Společné násobky, nejmenší společný násobek a pracovní sešit. V pracovním sešitě budeme řešit úlohy 3 až 6 na stranách 63 a 64.

 

Pátek

Dokončete si cvičení z pracovního sešitu, která byla zadána na včerejší výuce a nestihli jste je vypracovat. Dále si procvičte učivo o nejmenším společném násobku na dvou on-line cvičeních, jejichž odkazy uvádím níže:

Nejmenší společný násobek - pexeso

Nejmenší společný násobek - počítání

 

 

 

22. týden 19. 4. - 23. 4. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu budeme řešit slovní úlohy na největšího společného dělitele a dále budeme určovat společné násobky čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 39 - Největší společný dělitel - slovní úlohy, dobře si ho prostudujte a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Dobře si úlohy rozeberte, abyste zjistili, co máte vypočítat. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si zkontrolujeme úkoly z minulého týdne a další materiály obdržíte přímo na on-line hodině. Budeme se věnovat největšímu společnému děliteli.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 40 - Úlohy a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Úlohy v pracovním listu vás připraví k zavedení nového pojmu, o kterém se budeme bavit na čtvrteční on-line hodině. Zkoušejte různé způsoby, jak úlohu vyřešit (pomocí obrázku, výpočtem, tabulkou,...). Snažte se přijít na určitou zákonitost, která z úloh vyplývá.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině si zavedeme nový pojem s pomocí úloh, které jste řešili ve středu. Na základě vyřešení úlohy č. 1 vyřešte úlohu č. 2 z pracovního listu 40 - Úlohy.

 

Pátek

Procvičte si učivo o největším společném děliteli a soudělných a nesoudělných číslech na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do neděle 25. 4. 2021 do 20:00. K řešení úloh můžete využívat tabulku prvočísel, kterou jste si vytvořili na pracovním listu 34. Tento živý pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Největší společný dělitel

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

 

21. týden 12. 4. - 16. 4. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu se budeme nadále zabývat společnými děliteli čísel a určováním největšího společného dělitele.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si učivo o prvočíslech a číslech složených na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 14. 4. 2021 do 20:00. K řešení úloh můžete využívat tabulku prvočísel, kterou jste si vytvořili na pracovním listu 34. Tento živý pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Prvočísla a čísla složená

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na on-line hodině si zkontrolujeme řešení úloh 4 a 5 z pracovního sešitu na straně 61. Dále budeme pokračovat řešením úlohy 6 na straně 61 a úloh 7 a 8 na straně 62.

 

Středa

V pracovním sešitu dopracujte všechny úlohy z kapitoly Společní dělitelé na straně 62. Na příští on-line hodině si zkontrolujeme řešení těchto úloh.

 

Čtvrtek

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 38 - Hledání největšího společného dělitele, dobře si ho prostudujte a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Poznáte jednu z nejčastěji používaných metod na hledání největšího společného dělitele. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Pátek

Procvičte si určování největšího společného dělitele na on-line cvičeních, jejichž odkazy uvádím níže. Cvičení vám ihned poskytnou zpěnou vazbu a zkontrolují správnost řešení.

Největší společný dělitel - určování

Největší společný dělitel - kvíz

Největší společný dělitel - určování

 

 

20. týden 5. 4. - 9. 4. 2021

Milí žáci,

po velikonočních prázdninách navážeme na učivo z minulého týdne a budeme se bavit o společných dělitelích a největším společném děliteli.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Státní svátek

 

Úterý

Na on-line hodinu si připravte pracovní sešit na straně 61. Budeme se zabývat společnými děliteli dvou a více čísel a vyřešíme úlohy 1 a 2.

 

Středa

Dnes si procvičte učivo o společných dělitelích na dvou on-line cvičeních. V prvním cvičení rozhodněte, zda jsou čísla soudělná či nesoudělná. Ve druhém cvičení si zahrejte pexeso a hledejte dvojice největších společných dělitelů. Odkazy na cvičení jsou uvedeny níže:

Čísla soudělná a nesoudělná  (zde si vyberte cvičení s názvem Čísla soudělná a nesoudělná)

Pexeso - největší společný dělitel

 

Čtvrtek

Na on-line hodinu si přichystejte školní sešity a pracovní sešity. Nejdříve si zkontrolujeme řešení úlohy 2 na straně 61 v pracovním sešitě, kterou jste měli dokončit. Dále si ukážeme další metodu, jak najít největšího společného dělitele dvou či více čísel, a budeme řešit úlohy 3 až 5 v pracovním sešitu na straně 61

 

Pátek

V minulých hodinách jsme se zabývali společnými děliteli. Nyní si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 37 - Společní dělitelé, dobře si ho prostudujte a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

 

19. týden 29. 3. - 31. 3. 2021

Milí žáci,

v tomto zkráceném týdnu se budeme věnovat stále prvočíslům a číslům složeným a rozkladu složených čísel na prvočinitele.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Rozklad složeného čísla na součin prvočinitelů jsme si vyzkoušeli na on-line hodině. Nyní si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 35 - Rozklad na součin prvočísel a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Úterý

Na on-line hodině si procvičíme rozklad složeného čísla na prvočinitele. Vyřešíme si v pracovním sešitě úlohu 8 na straně 60. Dále si nachystejte školní sešit, budeme počítat v něm. Mějte po ruce i pracovní list 34 Prvočísla a čísla složená.

 

Středa

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků. Při této příležitosti si vypočítejte "Velikonoční úlohy" uložené v souboru 36 - Velikonoční počítání. Počítejte sami a řešení odešlete na e-mail Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz do neděle 4. 4. 2021.  

 

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny

 

Pátek

Státní svátek

 

 

18. týden 22. 3. - 26. 3. 2021

Milí žáci,

v minulém týdnu jsme dokončili téma Znaky dělitelnosti a nyní již budeme znalosti využívat pro další vzdělávání. V tomto týdnu se seznámíme s pojmy prvočíslo a číslo složené a budeme rozkládat složené číslo na součin prvočísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si učivo o dělitelnosti čísly 4, 6, 8, 12 a 15 na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 24. 3. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Znaky dělitelnosti 4, 6, 8, 12 a 15

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na on-line hodině si vysvětlíme, co to jsou prvočísla a čísla složená. Budeme pracovat s pracovním sešitem na straně 59, kde budeme řešit úlohy 1-3.

 

Středa

Na včerejší on-line hodině jsme se seznámili s pojmy prvočísla a čísla složená. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 34 - Prvočísla a čísla složená a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Seznamte se s metodou Eratosthenova síta a naučte se rozlišovat prvočísla a čísla složená. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy, abyste si mohli svá řešení zkontrolovat.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině si ukážeme, jakým způsobem se dá rozložit složené číslo na součin prvočísel. Mějte připravenou tabulku prvočísel z pracovního listu 34. Budeme pracovat s pracovním sešitem na straně 59 a 60, kde budeme řešit úlohy 4-7.

 

Pátek

Procvičte si učivo o prvočíslech a číslech složených na online cvičeních. Druhé cvičení bude mít úzkou vazbu na učivo, kterému se zrovna věnujeme v informatice.

Prvočísla a čísla složená

Prvočísla a čísla složená 2

 

 

 

18. týden 15. 3. - 19. 3. 2021

Milí žáci,

i v tomto týdnu se budeme ještě zabývat znaky dělitelnosti určitých čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si učivo o dělitelnosti čísly 2, 3, 5, 9 a 10 na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 17. 3. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Znaky dělitelnosti - 2, 3, 5, 9, 10

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na úterní on-line hodině se budeme zabývat dělitelností čísly 4 a 8. Vytiskněte si (nebo přepište do sešitu) pracovní list 32 - Dělitelnost čtyřmi a osmi. Na hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy.

 

Středa

Procvičte si dosavadní získané znalosti o znacích dělitelnosti na on-line cvičeních.

V prvním cvičení prokážete znalost pravidla pro dělitelnost číslem 4. Na uvedeném odkaze si vyberte úlohu Dělitelnost čtyřmi (A).

Dělitelnost čtyřmi

Ve druhém cvičení doplňujete čísla do kruhů podle zadané vlastnosti. V případě, že je číslo dělitelné více čísly z těch, které jsou v nabídce, musí být zařazeno do všech kruhů, kde splňuje podmínku. 

Dělitelnost a Vennův diagram

 

Čtvrtek

Poslední čísla, kterým budeme věnovat pozornost a zabývat se dělitelností těmito čísly, jsou čísla 6, 12 a 15. Vytiskněte si (nebo přepište do sešitu) pracovní list 33 - Dělitelnost šesti, dvanácti a patnácti. Na hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy.

 

Pátek

Procvičte si učivo o znacích dělitelnosti na online cvičeních:

Kvíz

Ciferný součet

Pravidla dělitelnosti

Sudá a lichá čísla

Dělitelnost 2, 5 a 10

 

 

17. týden 8. 3. - 12. 3. 2021

Milí žáci,

máme po jarních prázdninách a nadále budeme pokračovat v distanční výuce. Doufám, že jste si během prázdnin odpočali a načerpali nové síly. V tomto týdnu se v matematice budeme nadále věnovat vlastnostem dělitelnosti.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pondělí se budeme zabývat čísly, která jsou dělitelná dvěma. Vytiskněte si (nebo přepište do sešitu) pracovní list 30 - Dělitelnost dvěma a vyřešte úlohy v tomto listu. V zadání máte i bonusovou úlohu. Kdo tento bonus splní do dnešních 18:00 a zašle na moji e-mailovou adresu Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz získá jedničku.

Řešení úloh v pracovním listu vložím večer na webové stránky školy.

Nezapomeňte dnes popřát všem maminkám, babičkám, tetám, .... k Mezinárodnímu dni žen.

 

Úterý

Na dnešní hodině budeme procvičovat dělitelnost číslem dva a zabývat se součtem sudých a lichých čísel. Na hodinu si připravte školní sešit a pracovní sešit, případně pokud doma máte, můžete mít připraveny kostičky stejné délky (kostky, Lego, Cheva či jiné stavebnice). V pracovním sešitě budeme řešit úlohy na straně 57 cvičení 1-6.

 

Středa

Procvičte si dělitelnost dvěma na online cvičeních. Po vyplnění cvičení si sami můžete zkontrolovat svoji úspěšnost.

Na stránce Online cvičení - dělitelnost dvěma si zvolte jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost dvěma (A), jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost dvěma (C) a jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost dvěma (D). Dobrovolně můžete řešit více cvičení.

 

Čtvrtek

Na dnešní hodinu si vytiskněte (případně přepište do sešitu) pracovní list 31 Dělitelnost třemi a devíti. Na online hodině se seznámíme s pravidlem, jak jednoduše určit, zda je číslo dělitelné třemi (devíti) či není, a budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu. Řešení úloh vložím rovněž večer na webové stránky školy.

 

Pátek

V pracovním sešitě vyřešte úlohy 1-6 z kapitoly Dělitelnost třemi a devíti na straně 58. Své řešení můžete konzultovat na dobrovolné online hodině matematiky. Řešení úloh vložím o víkendu na webové stránky školy, abyste si své výsledky mohli zkontrolovat.

 

 

16. týden 22. 2. - 26. 2. 2021

Milí žáci,

i nadále se budeme zabývat dělitelností přirozených čísel. Konkrétně se zaměříme na dělitelnost některými vybranými čísly.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si učivo o násobcích na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 24. 2. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Násobek

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní hodinu si připravte (vytiskněte nebo přepište) pracovní list 28 - Dělitelnost deseti. Seznámíme se s tím, jak poznáme, která čísla jsou dělitelná deseti, a budeme řešit úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh vložím večer na webové strany školy.

 

Středa

V dnešní hodině se seznámíme s kritériem dělitelnosti pro číslo 5. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 29 - Dělitelnost pěti a splňte úkoly v tomto pracovním listu. Řešení úloh z pracovního listu vložím večer na webové stránky školy. Zároveň si zkontrolujte úkoly ze včerejší hodiny v řešení pracovního listu, který máte k dispozici na webových stránkách školy.

 

Čtvrtek

Na čtvrteční hodině si zopakujeme a procvičíme učivo o dělitelnosti pěti a deseti. Budeme řešit úlohy v pracovním sešitě na straně 56 cvičení 1-5.

 

Pátek

Procvičte si dělitelnost deseti a pěti na online cvičeních. Po vyplnění cvičení si sami můžete zkontrolovat svoji úspěšnost.

Na stránce Online cvičení - dělitelnost si zvolte jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost deseti (A), jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost deseti (C), jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost pěti (B) a jedno cvičení z kapitoly Dělitelnost pěti (D). Dobrovolně můžete řešit více cvičení.

 

 

15. týden 15. 2. - 19. 2. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu budeme pokračovat v učivu o dělitelnosti přirozených čísel. Dozvíte se informace, jak je to s dělitelností součtu, rozdílu a součinu, seznámíme se s pojmem násobek čísla.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pondělí si procvičte učivo z minulého týdne na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Zopakujte si pojmy dělitel, všichni dělitelé daného čísla, samozřejmí dělitelé. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 17. 2. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace.

Dělitel

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na on-line hodině se budeme zabývat dělitelností součtu, rozdílu a součinu dvou čísel. Připravte si pracovní list 26 - Dělitelnost součtu, rozdílu a součinu, budeme pracovat s tímto pracovním listem a řešit úlohy v něm.

 

Středa

Dnes se seznámíme s pojmem násobek. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 27 - Násobek a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy.

 

Čtvrtek

Včera jste se seznámili s pojmem násobek, dnes budeme toto téma procvičovat. V pracovním sešitě budeme řešit úlohy 1-5 na stranách 54-55.

 

Pátek

V poslední hodině tohoto týdne vypracujte v pracovním sešitě úlohy 6-9 na straně 55.

Pro zábavu a procvičení logického myšlení si můžete vyzkoušet logickou hru Skákačka (úkolem je dostat se do cíle, číslo na políčku prozrazuje, o kolik polí se můžete pohybovat doleva, doprava, nahoru nebo dolů). Odkaz na hru uvádím níže:

Skákačka

 

 

14. týden 8. 2. - 12. 2. 2021

Milí žáci,

i nadále pokračujeme v distančním režimu. Plňte úkoly a pilně procvičujte, abyste co nejlépe učivo zvládli. V tomto týdnu se budeme věnovat novému tématu - dělitelnosti přirozených čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Procvičte si dělení desetiných čísel na živém pracovním listu, jehož odkaz uvádím níže. Práci odevzdejte dle pokynů do středy 10. 2. 2021 do 20:00. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace.

Dělení desetinných čísel

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si prozradíme, co jsou to dělitelé, samozřejmí dělitelé a jak najdeme všechny dělitele daného čísla. Budeme rovněž pracovat s pracovním sešitem na straně 52 - cvičení 1-3.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 25 - Dělitelnost - Dělitel a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh zveřejním ve večerních hodinách na webové stránky školy.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině budeme procvičovat učivo o dělitelích. V pracovním sešitě vyřešíme cvičení 4-11 na stranách 52 a 53.

 

Pátek

Procvičte si učivo o dělitelnosti dvou čísel na internetových stránkách onlinecviceni.cz. Vyřešte dvě sady úloh, odkaz uvádím níže.

Dělitelnost dvou čísel

 

 

 

13. týden 1. 2. - 5. 2. 2021

Milí žáci,

první týden druhého pololetí dokončíme učivo o desetinných číslech. Procvičíme si ještě dělení a dozvíte se, jak se dělí desetinná čísla se zbytkem.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Dnes si procvičte dělení desetinných čísel. V pracovním sešitě vypracujte úlohy na straně 46 cvičení 4, na straně 47 cvičení 8 a 9 a vyberte si dvě slovní úlohy z úloh 13-16 na straně 48 a 49. Dobrovolně si můžete vyzkoušet cvičení 17 a 18 na straně 49.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si zkontrolujeme úlohy z pracovního sešitu a dále si vysvětlíme, jak se dělí desetinná čísla se zbytkem. Nachystejte si pracovní sešit s vyřešenými úlohami. Dále si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 23 - Desetinná čísla - dělení desetinných čísel se zbytkem. Budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu.

 

Středa

Procvičujte si dále dělení desetinných čísel. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 24 - Desetinná čísla - dělení desetinných čísel - procvičování a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Ke konzultacím můžete navštívit dobrovolnou on-line hodinu.

 

Čtvrtek

V závěrečných dvou hodinách tohoto týdne si zopakujeme učivo o desetinných číslech. Na on-line hodinu si nachystejte pracovní sešit na straně 50. Budeme řešit úlohy 1-5.

 

Pátek

Pokračujte v opakování učiva o desetinných číslech. V pracovním sešitu vyřešte úlohy 6-9 na straně 51.

 

 

13. týden 25. 1. - 28. 1. 2021

Milí žáci,

tento týden budeme věnovat procvičování dělení desetinných čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

V pracovním sešitě na str. 43 vyřešte úlohy 1 - 4 a na str. 44 úlohy 7 a 8. Řešení úloh si zkontrolujeme na úterní on-line hodině.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si zkontrolujeme úlohy z pracovního sešitu, které jste měli vypracovat v pondělí a dále budeme řešit úlohy z pracovního sešitu na straně 44 cvičení 5 a 6 a na straně 45 cvičení 9 a 11.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 22 - Desetinná čísla - dělení desetinných čísel a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úkolů v pracovním listu vložím večer na webové stránky, abyste si mohli úkoly zkontrolovat.

Pro pochopení učiva můžete zhlédnout video: Dělení desetinných čísel

 

Čtvrtek

Na on-line hodině budeme procvičovat dělení desetinných čísel. V pracovním sešitě budeme řešit úlohy na straně 48 cvičení 10 a 11 a na straně 47 cvičení 5-7.

 

Pátek 

Pololetní prázdniny

 

 

12. týden 18. 1. - 22. 1. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu dokončíme učivo o násobení desetinných čísel a začneme se věnovat dělení. V tomto týdnu se rovněž uzavírají známky za 1. pololetí, proto si zkontrolujte, zda máte odevzdány všechny úkoly, splněny všechny práce, aby vaše hodnocení bylo co nejlepší.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 20 - Desetinná čísla - násobení desetinných čísel a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úkolů v pracovním listu vložím večer na webové stránky, abyste si mohli úkoly zkontrolovat.

Pro své učení můžete využít i následující video: Násobení desetinných čísel

 

Úterý

Na on-line hodině si vysvětlíme, jak se násobí desetinná čísla, a budeme řešit úlohy z pracovního sešitu, proto jej mějte na on-line hodinu přichystaný. Vyřešte cvičení 1, 2, 3 na str. 39 a cvičení 4, 5 na str. 40.

 

Středa

Vypracujte živý pracovní list, jehož odkaz je níže, a odevzdejte jej dle pokynů do středy 20. 1. 2021 do 20:00. Tento pracovní list bude ještě součástí hodnocení za první pololetí. Dále se věnujte dokončení a odevzdání úkolů, které jste prozatím nesplnili. Informace o nesplněných úkolech jsem zaslal žákům, kteří neměli všechny úkoly splněny, na jejich e-mail.

Násobení desetinných čísel

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 6, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině budeme procvičovat násobení desetinných čísel. V pracovním sešitě budeme řešit úlohy na str. 40 cvičení 6, na str. 41 cvičení 8, 9, 11 a 12 a na str. 42 cvičení 13 a 14. Na hodinu proto mějte připraveny pracovní sešity.

 

Pátek

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 21 - Desetinná čísla - dělení desetinného čísla přirozeným číslem a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úkolů v pracovním listu vložím v neděli 24. 1. na webové stránky, abyste si mohli úkoly zkontrolovat.

Pro své učení můžete využít i následující video: Dělení desetinného čísla přirozeným číslem

 

 

11. týden 11. 1. - 15. 1. 2021

Milí žáci,

tento týden budeme věnovat pozornost převodům jednotek a začneme nové učivo - násobení desetinných čísel.

On-line hodiny matematiky už budou probíhat dle rozvrhu a budete je moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

 

6.A 

meet.google.com/gsc-yscr-xuq
 
 
 
6.B
 
meet.google.com/wsm-zrmp-pim

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 18 - Jednotky hmotnosti a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úloh si zkontrolujeme na úterní on-line hodině.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se budeme věnovat převodům jednotek obsahu a hmotnosti. Zkontrolujeme si úlohy z pracovního l

Soubory ke stažení