8. A

Mgr. Iveta Janiková Třídní učitel učitel

Český jazyk a literatura 7.A

Publikováno: 6.5.2021 Autor(ka): Iveta Janiková
Český jazyk a literatura 7.A

6.5.2021 Knihovnická lekce

Prezentaci z knihovnické lekce naleznete v příloze č.9.  

 

28.4.

Vyřešit v pracovním sešitě na s. 29/ cv.2 (bílé).

Snímek nezasílejte. Práci si společně zkontrolujete v on-line vyučování ve čtvrtek.

Po dobu mé pracovní neschopnosti se přihlašujete do výuky viz Třída - Aktuality - Nepřítomnost p.uč. I.Janikové.

Přeji všem hezké jarní dny a buďte pilní.         I.Janiková

27.4.

Milí žáci, nezapomeňte na povinnou besedu s preventivním prgramem viz Třída - Aktuality - Online besedy s prevetivním programem.       I.Janiková

 

Úkol z literatury pro období 26.4. – 2.5. 2021

V týdnu od 3.5 – 7.5. budete v on-line vyučování sdílet četbu úryvku z vybrané knihy.

Na úvod sděl posluchačům autora a název knihy, zařaď knihu žánrově (literatura  dobrodružná, fantasy, dívčí román apod.)

Připrav si krátký úryvek z přečtené či rozečtené knihy a odůvodni, proč jsi vybral právě tuto ukázku, co tě v ní zaujalo.

Délka četby – do tří minut.

  Mluvený projev je vnímán sluchem, využívá proto zvukové prostředky – slovní a větný přízvuk, důraz, tempo řeči, pauzy. Jimi lze na posluchače účinně zapůsobit.

V případě, že nemáš svou knihu, můžeš pracovat s čítankou.

26.4.2021

Shoda podmětu s přísudkem

Vyřešit v pracovním sešitě na s. 29/cv.1(bílé), zkontrolovat dle řešení vzadu a snímek své práce zaslat do 27.4.do 18h do napadnicku.

Přeji hezký týden     I.Janiková

 

21.4.2021

Prostudovat podmět na s.77 v učebnici. Vyřešit do pracovního sešitu úkol na s.26/2, zkontrolovat dle řešení vzadu - bude viditelná oprava. Snímek zaslat do dnešní 18.hodiny.

Zítra si zkontrolujeme test a řekneme správné řešení.      I.Janiková

 

19.4.-23.42021

Podmět, přísudek

Vyřešit v prac. sešitě na s. 25/cv.9 - zknotrolovat si doplňovačku dle řešení vzadu.

Ve středu píšeme test na podmět, přísudek(druh přísudku). Můžete si zopakovat učivo zde .

 

Přeji hezký týden    I.Janiková

 

12.4.-16.4.2021

 

Základní skladební dvojice

Vypracovat v prcovním sešitě na s. 24/ cv. 4 (dole).

Procvičit si hlasité čtení své slohové práce, budete ji prezentovat .

Ve středu na slyšenou        I.Janiková

 

7.4.2021

Základní skladební dvojice

V pracovním sešitě podtrhnout ve cv. 2 a 3/ s. 24 podmět a přísudek (druh přísudku).

Snímek své práce zaslat do 7.4. do 18 h na adresu :   napadnicek@centrum.cz

Ve čtvrtek na slyšenou    I.Janiková

 

6.4.-9.4.2021

Základní skladební dvojice

Ve středu provedeme kontrolu domácí práce. Zopakujte si vše o přísudku.

Zítra na slyšenou     I.Janiková

 

29.3.-31.3. 2021

Přísudek

Zopakovat si druhy přísudku, naučit se slovesa zúůsobová, fázová a sponová.

Dokončit na s. 75/cv. 1 a snímek zaslat 29.3. do 18 h. 

Nezapomeňte na slohovou práci.   

Na slyšenou     I.Janiková

 

22.3.- 26.3.2021

V dnešní hodině jsme si zopakovali pravopis - psaní velkých písmen.

VE STŘEDU NENÍ ON-LINE HODINA, BUDE V PÁTEK 26.3 VE 2.HODINĚ!!!!

Ve čtvrtek budeme probírat kapitolu Skladba.

Začneme přísudkem, budeme pracovat s učebnicí na s.74, s přehledem v pracovním sešitě na s.VI (uprostřed sešitu). Budeme psát i do sešitu z mluvnice, mějte připraveny dvě pastelky či jiné barevné psací potřeby.

Zítra na slyšenou   I.Janiková

Připomínám úkol z literatury a slohu, který byl zadán 15.3.

 

18.3.2021

V hodině jste měli vyřešit v prac.sešitě úkoly na s. 19/4,5,6 a zaslat snímek své práce. Kdo to nestihl, pošle jej do 18 h.

Přeji hezký víkend     I.Janiková

Nezapomeňte průběžně řešit úkol z literatury a ze slohu( zadání z 15.3.).

 

15.3.-19.32021

Téma tohoto týdne v mluvnici : Pravopis - psaní velkých písmen

Vypracuj v pracovním sešitě na s. 18/cv. 2. Práci zkontroluj podle řešení vzadu, oprav chyby, snímek zašli do úterý do 18 h. Ve středu s tímto úkolem budeme dále pracovat.

Také  budeme využívat aplikaci whiteboard, kterou znáte již z jiných předmětů.

Další pokyny k práci vyplynuou z on-line hodiny a budou zde zadány.

 

Literatura sloh: Dobrodružná literatura viz pokyny v přílohách č.7 a 8.

Zítra na slyšenou    I.Janiková

 

 

10.3.2021

Psaní velkých písmen v názvech

V pracovním sešitě na s. 18 / cv. 1a) zakroužkuj velká písmena. Úkol budeme kontrolovat a opravovat společně v pondělí.                    I.Janiková

8.3.-12.3.2021

Tvarosloví - opakování

Dokončit v PS na s.17 cv. 6 a 7. Vypsat do sešitu alespoň pět zajímavostí o Antarktidě. Na středu si také nachystejte učebnici Čítanku 7.

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY. U této příležitosti bude naším hostem v on-line hodině jablunkovská knihovnice Mgr. H.Himlar. Téma: dobrodružná literatura.        Přeji úspěný týden     I.Janiková

 

24.2.2021

Na zítřejší výuku si nachystete učebnici Čítanku 7 a vypracované odpovědi na téma Rozdělat oheň.

Kdo nezaslal práce, urychleně tak učiňte!       Zítra na slyšenou      I.Janiková

 

22.2.2021

Tento týden opakujeme tvarosloví, kontrolujeme testy z učebnice a z pracovního sešitu.

Úkol z literatury je propojen s Hv - viz příloha č.6.

Ve středu na slyšenou     I.Janiková

18.2.2021

Kyberšikana - reflexe

Napiš dle pokynů v příloze č. 5 zprávu o včerejším semináři a zašli do konce on-line hodiny do napadnicku.

Tvé postřehy a názory mě zajímají   I.Janiková

 

15.2.-19.2.2021

Dnes jsme společně provedli kontrolu a opravu prověřovací práce.

Řešili jsme  test č.9 v učebnici na s. 45 ( do sešitu, snímek se nezasílá, pouze si práci zkontrolujte podle řešení vzadu).

Úkol pro tento týden je z dobrodružné literatury.  Pokyny máte v příloze č. 4.

Přeji příjemnou četbu         I.Janiková

Připomínám, že od 1.2. máte napsat a zaslat slohovou práci - návod.

  

10.2.2021

Dobrý den, test máte za sebou.

Zítra si provedeme kontrolu úkolu z pracovního sešitu s.15/6,7, jehož snímek jste mi zaslali.

Také celkově zopakujeme učivo o slovních druzích.

Zítra na slyšenou     I.Janiková

 

10.2.2021

Opakování slovních druhů a mluvnických kategorií.

Test příloha č.3. 

Přeji úspěšné řešení        I.Janiková 

8.2.2021

Citoslovce

Do úterý 9.2.2021 do 18 h  vyřešte  z pracovního sešitu na s. 15/ cv. 6,7, proveďte kontrolu a opravu podle učebnice vzadu. List vyfoťte, snímek zašlete.

 Ve středu 10.2. píšeme desetiminutovku na určování slovních druhů a mluvnických kategorií(podobné úlohy jsme řešili v předchozí hodině). Práci budete řešit přímo v on-line hodině českého jazyka, vyfotíte a snímek zašlete do konce vyučovací hodinyk hodnocení. Vyskytne-li se během testu problém s odesláním a podobně, budete psát test druhý ve čtvrtek 11.2. rovněž v on-line hodině. O této skutečnosti mě ale musíte informovat. Test najdete na začátku on-line hodiny na webové stránce školy v předmětu Český jazyk.

Ti, kteří odevzdají test rychleji před koncem hodiny, budou řešit úkol z pracovního sešitu na s. 15/5. Svou práci zkotrolují dle řešení vzadu.

Ve čtvrtek budtete mít nachystány u vchodu do školy  učebnici - Čítanku pro 7.r. Vyzvedněte si ji v průběhu dne od 7.30 do 13.30h.

Zítra na slyšenou        I.Janiková

 

3.2.2021

Částice

Dnes jsme si zopakovali částice. Na pondělní on-line výuku vyřešte na fólii, jak jsme se domluvili, úkol : s.41/3 . Snímek práce nezasílejte. Práci si společně zkontrolujeme a opravíme.

Přeji hezký víkend      I.Janiková 

                       

3.2.2021

Opakování příslovcí a slovních druhů

Pracujte podle pokynů v příloze č.4.               I.Janiková

 

1.2.-5.2.2021

Opakování příslovcí a slovních druhů

Urči slovní druhy čísly nad slova :

Trefil terč přímo doprostřed.

Postav vázu doprostřed stolu.

Prořezal desku skrz.

Skrz zablácené přední sklo nic neviděl.

Pavel je dnes trochu mimo.

Přišli všichni mimo Jirk .  (Zde doplň kocovku jména.)

Přeji ti dobré ráno.

Ráno jsem vstal velice brzy.

Udělal to rodičům navzdory.

Navzdory špatnému počasí na výlet půjdeme.

Urči mluvnické kategorie těchto slov z textu : trefil, prořezal, přední, počasí

 

Ve středu si práci společně zkontrolujeme a opravíme. Snímek nezasílej, pouze se snaž úkoly vyřešit co nejlépe. 

                                                                             I.Janiková

 

27.1. 2021

Příslovce

Vyřešit do pracovního sešitu 1.díl na s. 13/cv. 1 a 2 (bílá cvičení ). Zkontrolovat dle řešení vzadu s.3.

Úkol je trénink.  Trénuj poctivě!   V příloze č.2 a 3 naleznete zadání a řešení( kdo nemá sešit).       I.Janiková

21.1.2021

Milí žáci,
v pondělí 25.1. nebude on-line vyučování z českého jazyka. 

Na středeční hodinu si zapište vše o příslovcích na s.34 - modrý přehled. Snažte se psát čitelně a bezchybně.

 Přeji hezký víkend    I.Janiková​

 

20.1.2021

Vyřešit souvětí v sešitě. Nachystejte si alespoň tři barevné pastelky. A opakujte spojovací výrazy!      I.Janiková

18.1.2021

Test – vyhodnocení ofoť ( PrtScr) a snímek zašli do napadnicku.

 

Spojovacími výrazy podřadicími mohou být také :

- vztažná zájmena: kdo,co, jaký, který,čí, jenž

- vztažné číslovky. kolik, kolikátý, kolikery, kolikrát

- vztažná příslovce: kde, kdy, jak, kam, odkud

                                kudy

 

!! To nejsou spojky, jsou to spojovací výrazy daného slovního druhu!

 

 

14.1.2021

Naučte se spojky souřadicí zpaměti.

Věty z dnešní hodiny naleznete v příloze č. 1.  Pěkný víkend  I.Janiková

 

13.1.2021

Spojky souřadicí

  • Spojky slučovací– a, i, ani, nebo, či,  

                                 ani-ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak,

                                 zčásti-  zčásti, dílem-dílem

  • Spojky odporovací– ale, avšak, však, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, sice-ale,
  • Spojky stupňovací– i, ba, ba i, ba ani, dokonce,     nejen-ale i, nejen-nýbrž i
  • Spojky vylučovací– nebo, anebo,    buď - nebo, buď – anebo
  • Spojky příčinné– neboť, vždyť, totiž,
  • Spojky důsledkové– proto, a proto, tak , a tak, tudíž, a tudíž, tedy

Zapište tyto spojky do sešitu, budeme s nimi zítra pracovat.   I.Janiková

11.1.2021

Dle pokynů v on-line  hodině vyřešit do středy do  sešitu jazykový rozbor na s. 32 - všechny úkoly.

V hodině bude provedena společná kontrola a oprava.           I.Janiková

 

   

4.1.2021 -  8.1.2021

Vítejte v novém roce !

Tento týden se vrátíme k učivu o slovesech.

Opakování učiva  - slovesa

Přečíst v učebnici s. 25/ modré poučení – zaměř se na rozlišení slovesných tvarů

s.26/6 na fólii vyřešit pouze slovesný způsob

s.26/9  podtrhnout na fólii pouze tvary jednoduché

s.27/3 vypsat ze cvičení slovesa v určitém tvaru, určit u nich vid, třídu a vzor

s.27/3  převést slovesa ve větách do rodu trpného, věty napsat

Tato cvičení budeme řešit v úterý 5.1. v on-line hodině.

 

Na pátek si připrav zápis do sešitu:

s.31/Význam termínů – modrá tabulka dole – zapsat do sešitu

Dále budete dělat výpisky z modrých poučení na s. 30  :

Infinitiv – druhý černý puntík ( péci, moci…)

Oznamovací způsob – druhý černý puntík (sloveso moct/moci….. a ty tři kostičky)

Oznamovací způsob  -  tuto třetí modrou tabulku opište celou (kryje…)

 

s.31/Rozkazovací způsob – modré poučení – vypiš z něj pouze  poslední černý puntík ( pomoz,…)

 

                                                                                                                               

S těmito poučkami budeme v pátek pracovat a řešit další cvičení.

Třída 7.A již toto učivo zapsáno má, tudíž si doplní pouze to, co jsme ve škole nedopsali.

Od 11.1. 2021 dochází v distanční výuce českého jazyka ke změně v rozvrhu hodin. Změna bude zveřejněna v pátek 8.1.2021 na stránkách třídy.

Přeji všem v novém roce zdraví, hodně energie a veselou mysl !              I.Janiková

 

 

 

7.12.-11.12.2020

Předložky

37/Modré poučení nahoře napsat do sešitu.

Pracovní sešit 1.díl - s.15/cv.9 - řešení psát přímo nad slova.

s.37/ Předložka – přečíst a zapsat do sešitu poučku o 2.a7. pádě.

s.37/2 Napsat na fólii.

s.37/Modré (třetí) poučení – Předložky kromě a mimo – zapsat do sešitu.

s.37/3 a)  b)   Napsat do sešitu pouze správné tvary slov s předložkami :

                      vzor: mimo Jerolíma, kromě Jerolíma

 

 Uvedená cvičení budeme kontrolovat v on-line hodině. 

!!!Ve středu 9.12.2020 on-line hodina není !!!!     V pátek na slyšenou  I.Janiková

Úkol z literatury : V tomto pololetí máte mít přečteny dvě knihy, Zápisy z četby předložíte do 18.1.2020. Budeme s nimi později pracovat, budete je prezentovat formou referátu. Kdo již jeden referát měl, vyhotoví jen jednu práci.

 

23.11.-27.11.2020

Slovesa

  1. Vyluštěte si v učebnici na s. 25/1 křížovku do sešitu, neobkresluji ji, pouze piš slova a podtrhni v nich písmeno patřící do tajenky.
  2. Přečti si modré poučení – s. 25 – slovesa.
  3. Vypiš do sešitu slovesa dle pokynu z úkolu 2 /s.25
  4. Do sešitu napiš správné tvary sloves – s. 25/4

Uvedené úkoly budeme společně psát i řešit v on-line hodinách. Tyto informace Ti slouží  k tomu, abys věděl, co budeme probírat a kterými úkoly se budeme zabývat.

Do napadnicku pošli jako zprávu správné tvary těchto sloves ve všech osobách ( v čísle jednotném i množném) :

       1.přál bych si

       2.

       3.

 

               1.těšil jsem se

               2.

               3.

Termín odevzdání úkolu : 27.112020

 

Úkol z literatury :

Nezapomeňte pokračovat v četbě své vybrané knihy a zpracovat zápis z četby. Termín : do 16.12.2020. Práce může být psaná ručně či na počítači. Všichni budou mít tudíž přečtenu a zpracovánu jednu knihu a připravenu k následné prezentaci ve škole.

Těším se na Vás           I.Janiková

 

 

16.11.2020 – 20.11.2020

Milí sedmáci,

většinu plánovaných úkolů jsme v on-line hodinách zvládli, k některým se ale v tomto týdnu vrátím( s.22/5,   s.23/8,   s.23/12). Společně si je procvičíme a zaměříme na jazykový rozbor na s. 23.

Také jste měli za úkol sami si vyřešit test č.5 na straně 24, odpověď zkontrolovat podle učebnice na s. 152. Budu mít k němu pár „zvědavých otázek“, které se budou týkat právě zadání v tomto testu.

Dobrovolný úkol : Napiš do napadnicku jako zprávu co nejvíce slov – různé slovní druhy, ve kterých bude schována číslovka (např.medvěd). Pozor! Slova ale nesmějí mít nic s číslovkou společného ( nesmí být příbuzná – např. pětina)!

Mějte se na jedničku!     I.Janiková

Upozornění : Někteří z Vás mi nezaslali úkol s.18/10 skloňování ten,náš ( zadáno v on-line vyučovací hodině). Dodržujte termín. Pošlete mi jej nejpozději  během středy 11.11. Je nutné zasílat práce včas, nemohu se stále vracet ke starším pracím. 

                                           I.Janiková

9.11.-13.11.

Dobrý den,

tento týden  budeme procvičovat číslovky. Přehed učiva zasílám v příloze. Uslyšíme se zase v on-line hodinách. 

Přeji úspěšné řešení    I.Janiková

 

Dobrý den,

děkuji všem za účast na on-line hodině. Jsem ráda, že jsem Vás mohla zase slyšet, některé i vidět :)

Do přílohy vkládám přehled učiva, na pátek máte dokočit cv.3. Ostatní látku zopakujeme příští hodinu. 

Mějte se hezky   I.Janiková

2.11.-6.11.2020

Milí žáci,

tento týden nám již začíná pravidelná on-line výuka českého jazyka. Zasílám Vám přihlašovací údaje :

středa 9.50-10.35 

Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/dng-pkev-wap

 

pátek 8.45-9.30

Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/bkh-nteh-akg

 

K výuce si připravte učebnici, fólii, sešit z mluvnice, tužku, psací potřeby.

Po přihlášení si vypněte kameru i mikrofon.

Poslouchejte pokyny, mikrofon zapněte na vyzvání vyučující.

Na uvedených adresách se v tyto dny vždy pravidelně připojíte. Nebudete-li se moci on-line výuky zúčastnit, informujte mě o tom předem.

Rodiče omlouvají veškerou absenci - i z jiných předmětů - emailem  třídnímu učiteli do tří dnů -  iveta.janikova@zsmostyujablunkova.cz

 

Těším se na naše společné netradiční hodiny češtiny          I.Janiková

 

19.10.-23.10.2020

 

Dobrý den,

kdo jste nezaslali slohovou práci, učiňte tak do zítřka. Ostatním děkuji za včasné splnění úkolu.

Tento týden vyřešte úkoly z pracovního listu - přídavná jména :

s.5/cv.3

s.6/cv.4

s.6/cv.7

Řešení zaznamenejte buď do vytištěného pracovního listu, nebo do školního sešitu z mluvnice - zde pište pouze řešení,neopisujte celé cvičení.

Pro zopakování jmenných tvarů příd.jmen si prostudujte modré poučení v učebnici s. 15.

Pro kontrolu přikládám v příloze i řešení. Napište mi prosím, jak jste uspěli s řešením úkolu 7, kde jste museli napsat devět jmenných tvarů přídavných jmen ze závorek. Hodnocení : 9-8 b   1,    7 - 6b   2,  5-4b  3,      3b   4,      2b   :(

Odpovězte vždy nejpozději do pátku.   

Kdo chce a má zájem, může řešit i další úkoly, které nebyly zadány. Jejich řešení naleznete rovněž v příloze.

Přeji úspěšné řešení. 

Po prázdninách se na Vás těším ve škole.            I.Janiková

  

 

14.10. - 16.10.2020

Milí žáci,

     tento týden máte za úkol přepsat své práce na téma Džungle. Pošlete mi je prosím do pondělí jako přílohu a nezapomeňte se dolů podepsat. Přeji všem zdraví a chuť do práce.

                                                                             Vaše třídní učitelka