8. A

Mgr. Jana Uherková Třídní učitel učitel

Matematika 8.ročník

Publikováno: 9.10.2020 Autor(ka): Jana Uherková

šk.r. 2020-2021

Odkaz na on-line hodiny matematiky pro 8.A:

meet.google.com/ery-uuci-vbn
 

Odkaz na on-line hodiny matematiky pro 8.B:

meet.google.com/ivi-wdrx-sng

 

Distanční výuka 5.-9.4.2021

Na 1. on-line hodině (ve středu) se budeme věnovat zápisu slovního textu výrazem a seznámíme se spojmem jednočlen. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou Jednočlen. Nachystej si i psací potřeby.

1.) Učivo o zápisu čísla pomocí mocnin deseti si zopakuješ ve zpětné vazbě č.17.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.17 do středy 7.4.2021.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.17 - viz. příloha M - zpětná vazba č.17. Vypracuj úkoly. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

2.) Na začátku týdne (v úterý) si procvičíme učivo zápis slovního textu pomocí výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.62 Zápis slovního textu výrazem - opakování. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.62,63,64.

3.) Tento týden (ve čtvrtek) si procvičíme učivo určování hodnoty výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.63 Hodnota výrazu - opakování. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.62,63,64.

4.) Dalším probíraným učivem bude jednočlen. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.64 Jednočlen.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.62,63,64.

 

 

Distanční výuka 29.-31.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat hodnotě výrazu. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  zápisem slovního textu pomocí výrazu. Nachystej si pracovní list (příloha č.61), pracovní sešit M8 algebra a psací potřeby.

 1.) Tento týden (v pondělí a v úterý) si procvičíme učivo určování hodnoty výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.60 Hodnota výrazu s proměnnou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.60,61.

2.) Dalším probíraným učivem bude zápis slovního textu pomocí výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.61 Zápis slovního textu pomocí výrazu.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.60,61.

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba z matematiky. 

 

 

Distanční výuka 22.-26.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat mocnině součinu, mocnině podílu, mocnině mocniny (opakování učiva). Probereme také nové učivo - zápis čísla ve tvaru a. 10 na n. Budeme pracovat se školním sešitem, s přílohami č. 56, 57 i  s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  zápisem čísla v desítkové soustavě a výrazy. Nachystej si pracovní listy (příloha č.58, 59), pracovní sešit M8 algebra a psací potřeby.

1.) Učivo o sčítání, odčítání, násobení, dělení mocnin si zopakuješ ve zpětné vazbě č.16.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.16 do středy 24.3.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.16 - viz. příloha M - zpětná vazba č.16. Vypracuj úkoly výpočty s mocninami. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden si procvičíme učivo úprava výrazu s mocninami. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.56 Upravování výrazu s mocninami - opakování. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59.

3.) Dalším probíraným učivem bude zápis čísla ve tvaru a . 10 na n-tou. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.57 Zápis čísla ve tvaru a . 10 na n.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59.

4.) Ve středu si vysvětlíme zápis čísla v desítkové soustavě. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.58 Zápis rozvinutý a zkrácený. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59

5.) Posledním tematem tohoto týdne budou výrazy. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.59 Výrazy číselné a s proměnnou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59

 

 

Distanční výuka 15.-19.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat násobení a dělení mocnin se stejným základem. Budeme pracovat se školním sešitem (příloha č. 52) i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  mocninou součinu, mocninou podílu a mocninou mocniny. Nachystej si pracovní listy (příloha č.53, 54,55), pracovní sešit M8 algebra a psací potřeby.

1.) Učivo o mocninách s přirozeným exponentem si zopakuješ ve zpětné vazbě č.15.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.15 do středy 17.3.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.15 - viz. příloha M - zpětná vazba č.15. Vypracuj úkoly s mocninami s přirozeným exponentem. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden si vysvětlíme a procvičíme učivo mocnina součinu, mocnina podílu . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.53 Mocnina součinu, mocnina podílu. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.53,54,55.

3.) Dalším probíraným učivem bude umocňování mocnin. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.54 Mocnina mocniny.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.53,54,55.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.55 Upravování výrazů s mocninami . Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.53,54,53. (Pokud bychom v tomto týdnu na 2. on-line hodině nestihli poslední téma - souhrné opakování početních operací s mocninami, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

5.) V pátek si zopakuješ úpravy číselných výrazů. Jedná se o poměrně lehké příklady na str. 22/ cv.1,2,3,4 a cv.5 a)-d) v pracovním sešitě algebra. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení str.22.

 

 

Distanční výuka 8.-12.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat opakování mocnin s přirozeným exponentem. Budeme pracovat s tabulkami, se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  sčítáním, odčítáním, násobením mocnin. Nachystej si pracovní listy (příloha č.51, 52), pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o třetí odmocnině si zopakuješ ve zpětné vazbě č.14.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.14 do středy 10.3.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.14 - viz. příloha M - zpětná vazba č.14. Vypracuj úkoly s použitím třetí odmocniny. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden si zopakujeme učivo mocniny s přirozeným exponentem . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy M - č.49 Opakování - mocniny s přirozeným exponentem a M - č. 50 Číselné výrazy s mocninami. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.49,50,51,52.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.51 Sčítání, odčítání stejných mocnin.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.49,50,51,52.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.52 Násobení, dělení mocnin téhož základu . Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.49,50,51,52. (Pokud bychom v tomto týdnu nestihli poslední téma - dělení mocnin, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

 

 

Jarní prázdniny 1.-5.3.2021

 

Distanční výuka 22.-26.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat určování třetí odmocniny čísla pomocí tabulek. Budeme pracovat s tabulkami, se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  mocninami s přirozenými exponenty. Nachystej si pracovní listy (příloha č.46, 47, 48, pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby (popř. středoškolskou kalkulačku).

1.) Učivo o třetí mocnině si zopakuješ ve zpětné vazbě č.13.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.13 do středy 24.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.13 - viz. příloha M - zpětná vazba č.13. Vypracuj úkoly s použitím třetí mocniny. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden se seznámíme s učivem s mocnina s přirozeným exponentem . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.46 Mocnina s přirozeným exponentem. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.46,47,48.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.47 Kladné, záporné mocniny.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.46,47,48.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.48 Zápis čísla ve tvaru součinu mocnin prvočísel. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.46,47,48. (Pokud bychom v tomto týdnu nestihli poslední téma, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

 

 

 

Distanční výuka 15.-19.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat určování třetí mocniny čísla pomocí tabulek. Budeme pracovat s tabulkami, se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat třetí odmocninou čísla. Nachystej si pracovní listy (příloha č.43, 44, 45), pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o užití Obrácené věty k Pythagorově větě si zopakuješ při zpětné vazbě č.12.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.12 do středy 17.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.12 - viz. příloha M - zpětná vazba č.12. Vypracuj úkoly s užitím Obácené věty k Pythagorově větě. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden se seznámíme s učivem s třetí odmocnina . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.43 Třetí odmocnina. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou). Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.43,44,45.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy: M - č.44 Úlohy s třetí odmocninou. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.43,44,45.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy: M - č.44 Třetí odmocnina z tabulek. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.43,44,45. (Pokud bychom v tomto týdnu nestihli vyhledávání třetí odmocniny v tabulkách, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

 

Distanční výuka 8.-12.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat užití Obrácené věty k Pythagorově větě k ověření pravoúhlosti trojúhelníku. Budeme pracovat s tabulkami i kalkulačkou a se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat třetí mocninou čísla. Nachystej si pracovní listy (příloha č.40, 41, 42), pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o užití Pythagorovy věty v prostoru si zopakuješ při zpětné vazbě č.11.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.11 do středy 10.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.11 - viz. příloha M - zpětná vazba č.11. Vypracuj úkoly s užitím Pythagorovy věty s použitím tabulek (ne kalkulačky). Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Nejprve si procničíme učivo s použitím Obrácené věty k Pythagorově větě . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.39 Obrácená věta. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou). Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.39,40,41,42.

3.) Nyní se zaměříme na třetí mocninu čísla, učivo navazuje na výklad v on-line hodině. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy: M - č.40 Třetí mocnina ,  M - č.41 Úlohy s třetí mocninou, M -č. 42 Třetí mocnina z tabulek. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.39,40,41,42.

 

 

 

Distanční výuka 1.-5.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v prostoru. Budeme pracovat s tabulkami i kalkulačkou a s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině budeme řešit slovní úlohy s použitím Pythagorovy věty. Nachystej si pracovní listy (příloha č.38), tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o užití Pythagorovy věty v rovině si zopakuješ při zpětné vazbě č.10.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.10 do středy 3.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.10 - viz. příloha M - zpětná vazba č.10. Vypracuj úkoly s užitím Pythagorovy věty s použitím tabulek (ne kalkulačky). Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Nejprve si zopakujeme učivo z minulého týdne - použití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v prostoru (stěnové a tělesové úhlopříčky krychle a kvádru). Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.37 Úhlopříčky stěnové a tělesové. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.37,38.

3.) Nyní se zaměříme na nové učivo - užití Pythagorovy věty ve slovních úlohách, které navazuje na výklad v on-line hodině. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.38 Pythagorova věta - slovní úlohy. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.37,38.

 

 

 

Distanční výuka 25.-29.1.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v rovině. Budeme pracovat s tabulkami i kalkulačkou a s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině budeme řešit úlohy s použitím Pythagorovy věty v prostoru. Nachystej si pracovní listy (příloha č.36), tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o výpočtu délky přepony a odvěsny si zopakuješ při zpětné vazbě č.9.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.9 do středy 27.1.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.9 - viz. příloha M - zpětná vazba č.9. Vypracuj úkoly na výpočet délky přepony a odvěsny pomocí Pythagorovy věty s použitím tabulek (ne kalkulačky). Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Nejprve si zopakujeme učivo z minulého týdne - použití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v rovině. V pracovním sešitě M8 algebra vypracuj úlohy - str. 14/ cv.17a),  18a),b),c) , 19a).  Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení PS str.14.

3.) Nyní se zaměříme na nové učivo - užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v prostoru, které navazuje na výklad v on-line hodině. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.36 Pythagorova věta v prostoru. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.36.

 

 

 

Distanční výuka 18.-22.1.2021

Na 1. i na 2. on-line hodině se budeme věnovat užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v rovině. Budeme pracovat s tabulkami i kalkulačkou a s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

 1.) Nejprve si zopakujeme učivo z minulého týdne - výpočet délky odvěsny a délky přepony. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.34 Výpočet délky přepony a odvěsny - opakování. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.34,35.

2.) Nyní se zaměříme na procvičení nového učiva - užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v rovině, které navazuje na výklad v on-line hodině. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.35 Pythagorova věta v rovině. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.34,35.

Tento týden není zadána zpětná vazba.

 

Distanční výuka 11.-15.1.2021

V první části týdne si procvičíme učivo o výpočtu délky přepony. Tématu se budeme věnovat na první on-line hodině. Nachystej si pracovní sešit M8 - algebru a tabulky.

Na druhé on-line hodině budeme procvičovat výpočet délky odvěsny pomocí  Pythagorovy věty, budeme pracovat s tabulkami a s pracovním sešitem M8 algebra. 

 1.) Učivo o druhé odmocnině si zopakuješ při zpětné vazbě č.8.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.8 do středy 13.1.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.8 - viz. příloha M - zpětná vazba č.8. Vypracuj úkoly s druhou odmocninou čísla. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.30 Výpočet přepony 2. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.30,31,32,33.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.31 Výpočet odvěsny. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.30,31,32,33.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.32 Výpočet odvěsny 2. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.30,31,32,33.

5.)  Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.33 Obvod obrazce ve čtvercové síti. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.30,31,32,33.

 

 

Distanční výuka 4.-8.1.2021

V první části týdne si zopakujeme učivo o druhé mocnině a druhé odmocnině. Tématu se budeme věnovat i na první on-line hodině.

Na druhé on-line hodině budeme procvičovat druhou odmocninu a vysvětlíme si Pythagorovu větu, budeme pracovat s tabulkami a s pracovním sešitem M8 algebra. Na druhou on-line hodinu vypracuj v pracovním sešitě cv. 1 a 2 /str. 6.

 1.) Učivo o druhé mocnině si zopakuješ při zpětné vazbě č.7.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.7 do středy 6.1.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.7 - viz. příloha M - zpětná vazba č.7. Vypracuj úkoly s druhou mocninou čísla. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.26 Druhá odmocnina z tabulek. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.26,27,28,29.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.27 Opakování - druhá odmocnina. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.26,27,28,29.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.28 Pythagorova věta. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.26,27,28,29.

5.)  Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.29 Výpočet přepony. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.26,27,28,29.

 

 

Distanční výuka 14.-18.12.2020

V první části týdne si zopakujeme učivo o druhé mocnině. Tématu se budeme věnovat i na první on-line hodině.

 1.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.21 Druhá mocnina. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.21,22,23,24,25.

2.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.22 Úlohy s druhou mocninou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.21,22,23,24,25.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.23 Druhá mocnina z tabulek. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.21,22,23,24,25.

4.) Nyní začneme nové učivo - druhou odmocninu. Tématu se budeme věnovat na druhé on-line hodině.

    Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.24 Druhá odmocnina. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.21,22,23,24,25.

5.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M- č.25 Úlohy s druhou odmocninou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.21,22,23,24,25.

(Tento týden nemáš zadanou zpětnou vazbu.)

 

Prezenční výuka 7.-11.12.2020

Výuka probíhá ve škole podle rozvrhu hodin.

 

 

Distanční výuka 30.11.-4.12.2020

1.) Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.6 do středy 2.12.2020 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.6 - viz. příloha M - zpětná vazba č.6. Vypracuj úkoly o funkci nepřímé úměrnosti. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. (Body grafu rýsuj a popisuj propiskou, protože tužka nebývá na fotce příliš vidět.) Lhůta pro odevzdání práce je do středy 2.12.2020 do 14:00.

2.) V tomto týdnu budeme procvičovat slovní úlohy řešené trojčlenkou

Přílohu M č.19 Trojčlenka - jednoduché slovní úlohy si vytiskni a vlep do sešitu. Než budeš řešit jednotlivé slovní úlohy (zápis, rovnice, výpočet, odpověď), zamysli se nad tím, zda se jedná o závislost veličin přímou úměrnost, nebo nepřímou úměrnost. Až vypracuješ slovní úlohy z této přílohy, ověř si správnost svého řešení podle přílohy M - řešení č. 19, 20 .

3.) Naučíme se řešit úlohy s procenty s použitím trojčlenky. Vytiskni a vlep do sešitu  přílohu M č.20 Úlohy s % řešené trojčlenkou. Podívej se nejprve na řešené příklady, pak příklady z této přílohy vypočítej  a své řešení zkontroluj podle přílohy M - řešení č.19, 20. Tomuto učivu se budeme věnovat rovněž na on-line hodině.

4.) Další týden (7.-11.12.2020) následuje prezenční výuka ve škole. Přines si matematické tabulky a pracovní sešit M8 algebra.

 

 

Distanční výuka 23.-27.11.2020

1.) Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.5 do středy 25.11.2020 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.5 - viz. příloha M - zpětná vazba č.5. Vypracuj úkoly o funkci přímé úměrnosti. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. (Body grafu rýsuj a popisuj propiskou, protože tužka nebývá na fotce příliš vidět.) Lhůta pro odevzdání práce je do středy 25.11.2020 do 14:00.

2.) Dalším tématem, kterým se budeme zabývat, je funkce nepřímá úměrnost. Tomuto tématu se budeme věnovat na první on-line hodině v týdnu, nachystej si na ni rýsovací pomůcky a popř. čtverečkovaný papír. Neřímé úměrnosti jsme se už věnovali v minulém týdnu, nyní se zaměříme na řešení příkladů.

Přílohu M č.17 Funkce nepřímá úměrnost si vytiskni a vlep do sešitu. Než začneš plnit úkoly z této přílohy, podívej se na tři vzorové vyřešené příklady. Vypracuj úkoly z této přílohy a ověř správnost svého řešení podle příloh - řešení 1.příkladu najdeš v přílohách  M - řešení č.17 př.1 a),b) a

Soubory ke stažení