8. A

Mgr. Jana Uherková Třídní učitel učitel

Výtvarná výchova - 8.roč.

Publikováno: 6.11.2020 Autor(ka): Jana Uherková

šk. rok 2020-2021

Distanční výuka v období 5.-16.4.2021

Jarní květiny - kresba

Jaro už je tady. V následujících dvou týdnech máš za úkol nakresllt na papír formátu A4 libovolné květiny kvetoucí na jaře (např. sněženky, fialky, podběl, petrklíč, krokusy,...). Kreslit můžeš pastelkami, fixy, voskovkami nebo jen tužkou - záleží, jak se rozhodneš.

 Kresbu vyfoť a fotografii své práce mi pošli na můj pracovní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz  do pátku 16.4.2021.

 

 

Distanční výuka v období 22.3.-2.4.2021

Kraslice

Blíží se velikonoční svátky. Tento a příští týden máš za úkol ozdobit dvě vyfouknutá vajíčka libovolnou výtvarnou technikou. Nazdobená vajíčka vyfoť a fotografii své práce mi pošli na můj pracovní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz  do středy 31.3.2021.

 

 

Distanční výuka v období 22.2.-19.3.2021

Soutěž: Tata robi ve werku

Tři týdny budete pracovat nejen na úkolu z výtvarné výchovy, ale Vaše práce budou zařazeny do soutěže, kterou vyhlašuje třinecká huť spolu se Základní uměleckou školou Třinec, s názvem Tata robi ve werku.

Vaším úkolem bude ztvárnit tatínka, maminku či jiného člena rodiny na jeho pracovišti v areálu Třineckých železáren.

PRAVIDLA:

  1. Najděte si na sebe čas a povídejte si spolu o tom, jak vypadá pracoviště rodiče nebo jiného člena rodiny, a co přesně tam dělají.
  2. Nakresli obrázek na výkres velikosti A4 nebo A3.
  3. Na zadní stranu obrázku napiš: své jméno a příjmení, věk, školu a třídu, město (obec) kde bydlíš.
  4. Na zadní stranu obrázku napiš, koho jsi kreslil(a) (mamka, taťka, bratr, děda, sestra, teta, strýc,...), jaká je jeho profese a kde v areálu Třineckých železáren pracuje (název provozu, firmy).
  5. Pošli 2 fotky (přední a zadní stranu obrázku) do 19. 3. 2021 do 14:00 na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz .

 

Náhradní úkol pro žáky, jejichž žádný příbuzný nepracuje v železárnách:

Pokud žádný tvůj příbuzný nepracuje v železárnách, nakresli povolání svých rodičů či povolání, které Tě zajímá a které bys chtěl(a) jednou vykonávat.

Můžeš kreslit pastelkami, fixy, voskovkami, můžeš i zhotovit koláž nebo použít kombinovanou techniku (dokreslená koláž apod.). Zvol výkres formátu A4.  

Tyto práce nebudou soutěžní.

 

Těším se na Vaše práce.

 

 

Distanční výuka v období 8.-19.2.2021

Sportovec - postava z alobalu

Dva týdny budete pracovat na úkolu, který je propojen s tělesnou výchovou a informatikou - moje oblíbená sportovní disciplína.

Ve VV se stanete sochaři/sochařkami. Z alobalu vymodeluj postavu sportovce podle pokynů v příloze VV - č.6 Sportovec - pokyny. Náměty, ukázky prací, postup najdeš v příloze VV- č.6 Sportovec - vzory. 

Vymodelovanou postavu sportovce vyfoť a pošli na můj pracovní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do pátku 19.2.2021 do 14:00.

 

 

Distanční výuka v období 1.-5.2.2021

Ptáci v krmítku - dokončení

Dokonči práci z minulého týdne. Přečti si nejprve pokyny k práci, které jsou zapsané v příloze VV - č.5 Pokyny - Ptáci v krmítku.

Vytiskni si přílohu VV - č.5 Ptáci v krmítku. Ptáčky, krmítko, větve vybarvi a kolem krmítka nalep vystřižené sněhové vločky podle pokynů.

Svou práci vyfoť a pošli na můj pracovní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do pátku 5.2.2021.

 

 

Distanční výuka v období 25.-29.1.2021

Ptáci v krmítku

 Přečti si nejprve pokyny k práci, které jsou zapsané v příloze VV - č.5 Pokyny - Ptáci v krmítku.

Vytiskni si přílohu VV - č.5 Ptáci v krmítku. Ptáčky, krmítko, větve vybarvi a kolem krmítka nalep vystřižené sněhové vločky podle pokynů.

Svou práci vyfoť a pošli na můj pracovní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do pátku 5.2.2021.

 

 

Distanční výuka v období 18.-22.1.2021

Rybky (mozaika) - dokončení

Dokonči práci z minulého týdne. Přečti si nejprve pokyny k práci, které jsou zapsané v příloze VV - č.4 Rybky - pokyny.

Vytiskni si jednu z příloh: VV - č.4a) Rybky bez vzoruVV - č.4b) Rybky se vzorem. Rybky i pozadí vybarvi podle pokynů.

Svou práci vyfoť a pošli na můj pracovní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do pátku 22.1.2021. (Známka bude započítána do klasifikace 2. pololetí.)

 

Distanční výuka v období 11.-15.1.2021

Rybky (mozaika)

Přečti si nejprve pokyny k práci, které jsou zapsané v příloze VV - č.4 Rybky - pokyny.

Vytiskni si jednu z příloh: VV - č.4a) Rybky bez vzoruVV - č.4b) Rybky se vzorem. Rybky i pozadí vybarvi podle pokynů.

(Práci budeme dokončovat ještě příští týden. Hotová musí být do 22.1.2021.)

 

 

Distanční výuka v období 4.-8.1.2021

Ilustrace knihy (leporela) - dokončení

Protože jste ještě mnozí nestihli ilustrace knihy, budete na nich pracovat ještě tento týden. V průběhu tohoto týdne svou práci - knížku odevzdáte (do čtvrtku 7.1.2021) mně nebo paní učitelce Bartečkové. (Tento týden v době od 7:30 do 7:40 budu čekat u vchodu školy.)

 

Distanční výuka v období 14.-18.12.2020

Ilustrace knihy (leporela) - dokončení

V rámci mezipředmětových vztahů (JČ-Vv) budeš ilustrovat svou knihu (leporelo), kterou budeš vytvářet v hodinách JČ podle pokynů p. uč. Bartečkové. K ilustrování používej pastelky, aby nedocházelo k propíjení barvy na druhou stranu listu. Tento týden bys měl(a) ilustrace dokončit.

 

 

Prezenční výuka v období 7.-11.12.2020

Výuka probíhá ve škole podle rozvrhu hodin.

 

 

Distanční výuka v období 30.11.-4.12.2020

Ilustrace knihy (leporela)

V rámci mezipředmětových vztahů (JČ-Vv) budeš ilustrovat svou knihu (leporelo), kterou budeš vytvářet v hodinách JČ podle pokynů p. uč. Bartečkové. K ilustrování používej pastelky, aby nedocházelo k propíjení barvy na druhou stranu listu.

 

 

Distanční výuka v období 23.-27.11.2020

Pavouk (dokončení práce)

Dokonči práci z minulého týdne.

Fotografii svého díla mi pošli do pátku 27.11.2020 na můj pracovní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz

 

 

Distanční výuka v období 16.-20.11.2020

Pavouk

Vyber si jednu ze dvou příloh (přílohy VV č.3 a) Pavouk a VV č.3 b) Pavouk) a vytiskni ji - nejlépe na tvrdý papír (bílý). Vyber si podle vlatního vkusu tři kontrastní barvy fixů. Nyní se podívej na vzory (přílohy: VV - vzor č.3 a) Pavouk a VV - vzor č.3 b) Pavouk), kde jsou pavouci už vybarveni. Ty svého pavouka vybarvi třemi fixy obdobně.

Pokud potřebuješ vytisknout pavouka na tvrdý papír, protože tvá tiskárna má s tiskem na tvrdý papír problém, napiš mi na školní email.

 

Distanční výuka v období 9.-13.11.2020

Modelování těles - hranoly (dokončení)

Vytiskni sítě těles - hranolů (přílohy VV8 č.1 Hranol čtyřboký a VV8 č.2 Hranol trojboký) - nejlépe na tvrdý papír (bílý nebo barevný). Síť vystřihni, vyšrafované plochy natři lepidlem a slep hranol.

Pokud potřebuješ sítě hranolů vytisknout na tvrdý papír, protože tvá tiskárna má s tiskem na tvrdý papír problém, napiš mi na školní email. Sítě ti vytisknu.

Do pátku 13.11.2020 mi pošli fotografie obou svých prací (1.geometrická mozaika vystínovaná pastelkami a 2. dva slepené hranoly) na můj školní email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz

 

Distanční výuka v období 2.-6.11.2020

Modelování těles - hranoly

Vytiskni sítě těles - hranolů (přílohy VV8 č.1 Hranol čtyřboký a VV8 č.2 Hranol trojboký) - nejlépe na tvrdý papír (bílý nebo barevný). Síť vystřihni, vyšrafované plochy natři lepidlem a slep hranol.

 

Distanční výuka v období 26.-30.10.2020

Prodloužené podzimní prázdniny

 

Distanční výuka v období 19.-23.10.2020

Geometrická mozaika - vybarvování pastelkou, stínování  (Dokončení práce)

(Výkres jsi obdržel ve škole před začátkem distanční výuky.)

 

Distanční výuka v období 12.-16.10.2020

Geometrická mozaika - vybarvování pastelkou, stínování

(Výkres jsi obdržel ve škole před začátkem distanční výuky.)