8. B

Mgr. Pavla Podeszwová Třídní učitel učitel

Informace platné od 12. 4. 2021

Publikováno: 8.4.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Co bude platit od 12. 4. 2021:

 • Do škol se vrátí první stupeň základních škol.
    -  Žáci malotřídní školy na Hrčavě se budou vzdělávat prezenčně.
    -  Žáci 1. stupně v Mostech u Jablunkova se budou vzdělávat v týdenních rotacích celých tříd (bude se střídat prezenční a distanční výuka).

 

 

od 12. 4. do 16. 4. 2021
(LICHÝ TÝDEN)od 19. 4. do 23. 4. 2021
(SUDÝ TÝDEN)

 

1.A, 1.B, 4. tř., 5. tř.


prezenčně

 

distančně

2.A, 2.B, 3. tř.

distančně


prezenčně

 

 

 • Do škol se nevrátí druhý stupeň základních škol, žáci vzdělávají se distančně.

 • Povinné budou zdravotní roušky či respirátory.

 • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek

 • Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel (žák nemusí být testován). Dle zájmu mohou probíhat skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené školním neúspěchem či pro žáky devátých tříd, kteří se připravují k příjímacím zkouškám na střední školy. Ve skupině může být přítomno maximálně 6 žáků. Tyto skupiny lze vytvořit po dohodě se zástupcem ředitele. Tito žáci budou muset být testováni.

 • Školní družiny jsou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.

Pokyny a návod k testování žáků:

 1. Jak často a jakým způsobem se bude testovat?

Testování bude probíhat dvakrát týdně před začátkem vyučování vždy pondělí a ve čtvrtek. Používat se budou neinvazivní antigenní testy.

 1. Kdy a kde bude testování probíhat?

Testování bude probíhat od 7:20hod. na určených místech (pokud žák navštěvuje ranní družinu, bude testován při příchodu do školy na určeném místě).

Lichý týden:
1. třídy
budou do školy vcházet bočním vchodem do jídelny, kde zároveň proběhne testování.

4. a 5. třídy vstupují hlavním vchodem do školy, přecházejí do tělocvičny, kde proběhne testování.

Sudý týden:
2. třídy
budou vstupovat hlavním vchodem do školy, přecházejí do tělocvičny, kde proběhne testování.

3. třída bude vcházet bočním vchodem do jídelny, kde zároveň proběhne testování.

    3. Kdo bude testy žákům provádět? 

Žáci si budou odběry provádět sami. Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché. U testování bude vždy přítomen zaměstnanec školy, který dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat. Při testování žáků 1. - 3. tříd umožní škola rodičům nebo osobě, která má písemný souhlas zákonného zástupce, aby tomuto dítěti s odběrem pomohla. Tyto osoby musí mít respirátor.

 1. Co když test vyjde pozitivně?

V tomto případě škola kontaktuje rodiče, aby si své dítě vyzvedli. Povinností zákonného zástupce je poté spojit se s praktickým lékařem a požádat ho o vystavení elektronické žádanky k provedení potvrzovacího PCR testu v některém z odběrových míst.

Pokud se u pondělního testování a následném PCR testu covid-19 u žáka potvrdí, zůstane ve dvoutýdenní domácí izolaci. Ostatní žáci dané třídy se vzdělávají podle harmonogramu.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině při čtvrtečním testování prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny). Rodiče si musí své děti neprodleně vyzvednout a o následujícím postupu budou informováni.

 1. Je testování povinné?

Testování je povinné pro účast na prezenční výuce. Pokud se žák nevzdělává prezenčním způsobem z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola nemá povinnost zajistit takovému žákovi distanční způsob vzdělávání. Zde je tedy situace obdobná tomu, když žák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. O této skutečnosti (odmítnutí testování dítěte) je zákonný zástupce povinen předem informovat třídního učitele.

 1. Kteří žáci se testovat nemusejí?

Z testování ve škole jsou omluveni žáci s negativním PCR testem nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Zároveň nesmějí mít příznaky nemoci covid-19. Testovat se nemusí ani děti, které nemoc prodělaly a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře musejí předložit před vstupem do školy.

 1. Co se stane, když se žák nestihne otestovat?

Pokud žák nebude přítomný při testování před zahájením vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

 1. Postup při samotném testování

Naše škola bude využívat Singclean testy.

Odkaz na video k testování naleznete zde.

Návod naleznete v příloze.

1

 

        9. Další informace

Další informace jsou k dispozici zde

nebo v přílohách.

                                                                                                         Mgr. Kamil Bula

                                                                                                            ředitel školy