8. B

Janika Bartečková
Mgr. Janika Bartečková Třídní učitel učitel

Rozhovor s panem Liborem Kluzem a panem Tomášem Kohutem

Publikováno: 14.2.2021 Autor(ka): Kamila Szotkowská
Rozhovor s panem Liborem Kluzem a panem Tomášem Kohutem
Erasmus
Hrdinové – toto téma bylo stěžejní v průběhu druhého roku mezinárodního projektu Erasmus. Děti téma postupně zpracovávaly: 1) Co to je hrdinství 2)Vlastnosti superhrdinů a hrdinů 3) Hrdinové v historii země 4) Hrdinové současnosti 5) Hrdinové kolem nás.
Žáci došli k tomu, že hrdina nemusí zachraňovat svět svými supervlastnostmi jako Spiderman či agentka Romanovová. Jsou všude kolem nás v běžném životě. Poznali je ve svých nejbližších.
Na závěr děti vytvořily rozhovory se dvěma hrdiny z mnoha. Rozhovory byly přeloženy do angličtiny, ale zde si je můžete přečíst v originále. Rozhovory - e-book
 
Jak vypadají rozhovory našich zahraničních partnerů, se můžete podívat na webu projektu:
 
Mgr. Kamila Szotkowská