8. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Angličtina 7.B

Publikováno: 16.5.2021 Autor(ka): Anna Boková
Angličtina 7.B

the 17th - 21st of May

Hello children :)

 

TEST: 20.5. 9:50 (3. Hodina), cca 20 min. Učivo upřesním v online hodinách. 

 

Hopefully, the last week of online learning is here. 

Here are your tasks: 

1) zopakujte si pravidla předpřítomného času na tomto odkaze: 

https://www.onlinejazyky.cz/files/anglicka_gramatika_zdarma/predpritomny-cas-v-anglictina-present-perfect-vyklad-stavba-vety-ukazky.pdf

2) 

Napište mi každý v předpřítomném čase do sešitu: 

1 kladnou větu

1 zápornou větu

1 otázku

1 krátkou odpověď

3) zopakujte si tato cvičení: 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-present-perfect-tense-2-uroven/597

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense

 => toto vše by vám mělo sloužit jako opakování na test

 

That's all, prepare for the test and see you soon!

 

Have a wonderful week!

 

A.B.

 

 

the 3rd - 7th of May

Hello everybody, 

this week, we will practise present perfect. I'm also looking forward to your speaking!

 

Here are your tasks: 

1) WB p. 47, ex. 4 tvorba otázek a odpovědí v předpřítomném čase => napište a pošlete fotografii

2) WB P. 48, ex. 2 and 3 (u cvičení 3 si pro pomoc otevřete učebnici na straně 61 cv. 4 nebo použijte slovníček)

3) čtení s porozuměním, přečtěte a odpovězte na 4 otázky: https://www.umimeanglicky.cz/reading-films/98

4) smíšené cvičení - present perfect: https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-4.html

Have a beautiful week :)

 

A.B.

 

 

the 26th - 30th of April

Hello children :) 

This week you will concentrate on speaking and usage of present perfect. 

 

Here are your tasks: 

 

1. Připravte si speaking na 3 minuty, můžete zvolit jedno z těchto témat: 

 a) Ambitions - what are your ambitions, who is your hero, what would you like to do in the future

 b) Social media - read a short article "Online friends"(p. 11) and prepare speaking

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2021-05.pdf

- what social media do you use regularly

- what apps have you tried/used

- what is your opinion on social media (pros x cons - klady x zápory)

podmínka: použijte alespoň jednou PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

 

2. WB p. 46, ex. 1,2 and 3

 

3. online cvičení:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_og38040he

 

Have a great week!

 

Anna Boková

 

the 19th - 23rd of April

!!! přidána prezentace (soubor č.10) - je zde tabulka se slovesy - doplňte si prosím 3. tvary sloves, ať s ní můžeme v hodinách pracovat. 

Hello boys and girls, 

 

this week, we are going to practise present perfect!

Procvičování bude intenzivnější, abyste si novou strukturu zažili.

 

Here are your tasks: 

Nezapomeňte, že v struktura present perfect je: HAVE/HAS + PAST PARTICIPLE (třetí tvar slovesa)

I have studied/ She has studied

 

1) online pracovní list: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_perfect_simple_em143476nz

vyberte možnost: send answers to my teacher

2) online pracovní list - procvičení kladných a záporných vět https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/LET'S_PRACTISE_THE_PRESENT_PERFECT_TENSE!_ss1294868da

vyberte možnost: check my answers

3) workbook: 

p. 44, ex. 3 and 4

- pošlete foto

4) student's book p. 58, ex. 1

přečtěte si článek na příští hodinu, podtrhněte všechny otázky v předpřítomném čase (present perfect)

- mějte připraveno na další hodinu (26. 4.) 

 

That's all,have a wonderful week!

 

A.B.

 

the 12th - 16th of April

Hello children :)

 

Tento týden se seznámíme s nový časem v angličtině  - PRESENT PERFECT. Vytvořila jse pro Vás interaktivní pracovní list: https://app.wizer.me/learn/7IVI2B

Pro přihlášení: stačí zvolit: sign up as a student - zvolíte si nějaké jméno (nemusíte dávat e-mail) a heslo - po přihlášení se Vám načte pracovní list. 

 

1. Vaším úkolem bude zejména vytvořit si zápis do sešitu - struktura, použití - vše najdete v pracovním listu. 

2. online cvičení - v pracovním listě - na konci pracovního listu si zobrazte vyhodnocení cvičení.

Jak si zkontrolovat úkol: hand in work => confirm hand in work

3. projděte si slovíčka - kapitola 5A + na straně 56 ex. 2 vyhledejte tvary předpřítomného času (stačí vypsat nebo podtrhnout). 

4. zaznačte si na přední straně WB všechny třetí tvary slovesa (past participle), se kterými se setkáte.

 

That's all for this week! :), you don't have to send anything!

 

Anna Boková

 

6th - 9th of April

 

Hello everybody, 

this week, we are going to revise in the workbook - next week, there's going to be a test focused on ARTICLES, giving directions (go straight, go along...) and indefinite pronouns (somebody, anybody, someone...).

Here are your tasks: 

1. WB p. 42, ex. 1,3 and 4., WB p. 38, ex. 2, 3 

=> připravte si cvičení na další hodinu, zkontrolujeme, NEMUSÍTE MI POSÍLAT FOTKY, berte to jako vaši přípravu a opakování na UNIT test.

2. Zopakujte si "Directions"  - tedy dávání pokynů (soubor máte zde přiložený), naučte se fráze - jako slovíčka

Test bude příští středu v hodině.  

 

 

Have a great week!

 

Anna Boková

the 29th - 31st of March

Hello children!

 

Easter is coming, so we will talk about Easter traditions, typical food and customs. 

 

1. Read and listen to a short text about Easter, to the exercise below the text. 

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/easter-reading-quiz.html

 

2. Do the quiz about Easter: 

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/pre-intermediate/warm-up.html

 

3. Write 3 sentences about traditions in the Czech Republic to your exercise book. 

 

 

That is all :) Enjoy the holidays and be safe and healthy!

 

Anna Boková

 

the 22nd - 27th of March

 

Hello everybody!, 

 

this week, we will talk about giving directions (viz soubor č. 9) and definite and indefinite articles. 

 

Here are your tasks:

 

1. Copy the grammar summary (to your exercise books): 

Určitý a neurčitý člen: the/a,an

Člen THE používáme:

-mluvíme o něčem znovu: I had a great meal at the restaurant. The meal was .....

- 3. stupeň přídavných jmen: the oldest, the biggest, 

- řadové číslovky: the second, the fifteenth, 

- když je jen jedna varianta: He wrote a letter to the Prime Minister /je jen jeden premiér/

Člen a/an používáme:

- když o něčem mluvíme poprvé: I had a great meal at the restaurant. The meal was .....

- často po There's/Is there...? Is there doctor in the building? There's a fly in my soup.

2. WB p. 36, ex. 1,2, 3

- pošlete fotografii do pátku

3. procvičte online členy: 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

4. přečtěte si článek na straně 48, seřaďte obrázky (cvičení 1b) a odpovězte na otázky (cvičení 2)

- mějte PŘIPRAVENO na další hodinu (středa  31. 3.)

 

Have a great week and see you on Wednesday!

 

 

A.B.

 

 

 

the 15th - 19th of March

Hello students, 

this week, we are going to talk about London and articles

 

Here are your tasks: 

1) Podívejte se na video a odpovězte na otázky (pod videem můžete kliknout na trascript = zobrazí se vám i text). Nezapomínejte odpovídat v minulém čase, pokud je tak otázka položena. Odpovědi napište do sešitu a pošlete fotografii. 

Questions: 

a) What's the name of the guide? 

b) What was the weather like in London? 

c) How did they travel (by tube/train/bus)? 

d) What monuments did she see? 

e) What is Sophia's favourite season in London? 

+ Did YOU visit London or Britain in the past? 

 

2)

Opište si zápis (soubor č.8) do sešitu  - pravidla používání členu the u názvů míst

3)

procvičte ve workbooku: 

WB p. 35/ex. 4 and 5 => pošlete foto

4) na příští hodinu mějte přečten text v učebnici, strana 46 (komiks). Připravte si odpovědi na otázky ve cvičení 1 a 2, tak ať s tím můžeme na hodině pracovat. 

 

 

Have a great week, 

 

A.B.

 

10th March 

Nezapomeňte na test v pátek :) 

 

TEST UNIT 3 -  12th March 9:50

 

8th -12th of March

 

Hello everybody!!

I hope that you enjoyed the spring holidays and are ready to learn English! This week, we will revise for the test and we will aslo start UNIT 4.

Tento týden budeme hlavně opakovat a začneme novou lekci 4. V online hodině si určíme termín testu - před prázdninami jsme se domluvili, že proběhne tento týden.

 

Here are your tasks: 

1. zkuste si pro zopakování tento test: 

https://kahoot.it/challenge/0347805?challenge-id=bb0b012c-0621-41e2-92a5-2420a3cece34_1615151778899

2. při přípravě na test se podívejte na cvičení ve WB, která jsem vám zadávala v týdnu před prázninami

3. Projděte si novou slovní zásobu v kapitole 4A- Our trip to London (WB p. 84), slovíčka budu zkoušet v další hodině, podívejte se také na slovíčka v učebnici (p. 45 ex. 3a)

procvičte online: https://kahoot.it/challenge/05658952?challenge-id=bb0b012c-0621-41e2-92a5-2420a3cece34_1615154309715

 

4. Přečtěte si článek na straně 44 (zde je i poslech )

=> na příští online hodinu si vyberte jednu památku a najděte na internetu 2 zajímavosti, které v textu nejsou - popište v angličtině a pošlete mi do e-mailu do pátku 12.3.

 

 

That's all!

 

Have a good week and see you on Wednesday!

 

 

Anna Boková

 

22nd - 26th of February, 

 

Hello boys and girls :)

This week, we will finish UNIT 3. 

 

=> dokončníme lekci (opakování učebnice 42)

 

Here are your tasks: 

p. 30 and 31 (ex. 2, 3 and 4)

p. 32 (ex. 1 and 2)

=> tentokrát vám přikládám řešení (soubor č. 7). Vypracujte si do do WB a poté zkontrolujte. Berte to jako opakování před UNIT testem (bude po prázdninách).

 

Enjoy the holidays next week, watch a favourite movie, read a favourite book.... go outside, be in the fresh air and rest :)

 

Have a good week, 

 

 

A.B.

 

15th - 19th of February

Hello everybody!

 

This week you will rest a little. We have a test on Wednesday - IRREGULAR VERBS

 

Here are the tasks for this week: 

1) watch a video: https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE

 It's about St. Valentine. I recommend turning the subtitles on, you can also switch them into Czech (můžete si zapnout automatické titulky a dokonce je převést do češtiny,není to dokonalé, ale určitě vám to pomůže)

=> answer the questions: 

             1.What couln't the emperor's soilders do? 

             2. How did Valentine help them? 

             3. What was the miracle? 

             4. How did he sign the last letter? 

=> Write answers to the exercise book.  SEND ME A PICTURE.

 

That's all for this week :)

 

Anna Boková

 

 

 

 

8th - 12th of February

Hello everybody! :)

Another weekend is gone and it's Monday again. 

Thanks to all who solved the murder case - the killer was Mrs Clare :)

 

Tento týden se zaměříme na opakování minulých časů a na přípravu speakingu. 

 Here are your tasks: 

1) https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

na tomto odkaze si udělejte online cvičení

2) procvičení nepravidelných tvarů sloves

https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test/IRVER03

=> na nepravidelná slovesa bude příští hodinu (15.2.) online test. Procvičujte důkladně a učte se z tabulky, (ve workbooku)

=> doporučuji učit se najednou všechny 3 tvary: např. fall fell fallen 

zanedlouho budeme potřebovat i 3.tvar.

 

3) Ve dvojicích (můžete tak, jak standardně sedíte ve škole, pokud někdo bude sám, ať se přidá k jiné dvojici) vytvořte alternativní příběh k vraždě v knihovně. Vrahem bude někdo jiný. 

Napište: 

kdo to udělal, proč, jakKde byla daná osoba, když se vražda stala a co právě dělala

Použijte minulý čas prostý i průběhový a tato slova: a garden, an oven, a cupboard, a rug, a mirror, a sofa, a knife

Vyprávění zpracujte formou dialogu mezi "detektivem - Smart Alec" a vámi. Ve dvojicích úkol na příští online hodině převyprávíte. Za úkol bude známka ze speakingu. 

Upozorňuji, že z tohoto úkolu budou hodnoceni všichni. Pošlete do pátku 8:00 k náhledu, ať vám mohu zaslat zpětnou vazbu a vyprávění máte v pořádku. 

 

I'm looking forward to unexpected twists in the plot  (těším se na nečekané zvraty v zápletce :)!

 

Have a great week, 

 

Anna Boková

 

1st - 5th of February

Hello boys and girls :)

We are starting a new "semestr"  or "school term" this week! Hopefully, we'll soon get back to school!

This week, we will focus on chapter 3C. Learn vocabulary!

V hodině budeme číst článek o "vraždě v knihovně". Vaším úkolem bude udělat následná poslechová cvičení a zjistit, kdo byl vrahem. 

Here are your tasks: 

1) LISTENING p. 37, ex. 4a and b, here's a LINK

=> poslechněte si cvičení, napište do sešitu odpovědi na otázky

a)vypište věci, které se v poslechu zmiňují (vyberte slovíčka ze zeleného rámečku)

b) napište si do sešitu jména a doplňte informace o dané osobě (co dělala)

2) find out who is the killer - zjistěte, kdo je vrah, ex. 5b: LINK

k poslechu mi pošlete fotografie toho, co jste si napsali do sešitu - SEND ME A PICTURE

3) Workbook:

p 28, ex. 3 - přiřaďte slovíčka k obrázkům

p 29, ex. 4 - vytvořte slovní spojení

 

 

That's all, have a great time!

 

Anna Boková

25th - 28th of January

 

Hello everybody :)

This week's shorter, we'll be practising online an in workbook. 

Here are your tasks: 

1) online exercise: https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-vs-past-continuous-2-uroven/3461

2) skladba vět online: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-past-simple-continuous-1/2848

=> projděte si pečlivě tato cvičení

3) WB, p. 27, ex 5 - send me a picture

4) listen to a song Castle on the Hill 

=> vyznačte v textu všechny tvary minulých časů - prostého i průběhového (soubor 6) a pošlete :)

 

That's all for this week, enjoy the day off on Friday!

 

Anna Boková

 

18th - 22nd of January

Hello boys and girls, 

this week we are going to practise past continuous and past simple. 

 

Here are your tasks: 

1) WB p. 26, ex. 1, 2 and 3

2) writing - napište VLASTNÍ příběh o nějaké katastrofě (povodeň, hurikán, zemětřesení)

Určete si "hrdinu" nebo vyprávějte o sobě. Alespoň 10 vět, může být i více. Tento úkol bude opět na známky (vyšší váha). 

Musíte: použít minulý čas prostý i minulý čas průběhový (dejte si pozor na tvary minulých časů)

Jako inspirace Vám můžou sloužit cvičení 2 a 5 na straně 35 v učebnici. POŠLETE fotografii nebo napište ve WORDU a pošlete jako soubor. Tento úkol zpracujte až po online hodině ve středu, kdy si vysvětlíme danou látku. 

deadline: PÁTEK 22.1.

3) WB p. 26 ex 1, 2 and 3 => toto nemusíte posílat, ale mějte nachystáno na příští online hodinu!

 

That's all for this week! Focus on the writing :)

 

Anna Boková

 

 

11th - 15th of January

Hello boys and girls, 

this week we are going to practise past continuous, make questions and short answers. 

Your tasks: 

1) WB p 24, ex. 1 and 2 - send me a picture

=> myslete na to, kde použít WAS a kde WERE

2) procvičte si online otázkyhttps://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-exercise-2.html

3) procvičte si online tvorbu minulého průběhového časuhttps://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_continuous/Past_continuous_du7862cq

=> všimněte si, že minulý průběhový čas je použit u děje, který trval déle, nebo trval, když ho přerušil jiný děj/akce

např: He was playing the guitar when his mum came home. Hrál na kytaru, když jeho mamka přišla domů. 

4) přečtěte si slovíčka z kapitoly 3B (ve workbooku), přepište si do sešitu "natural disasters" - přírodní katastrofy (strana 82)

 

That's all! Don't forget - there's an online test on Wednesday (vocabulary - phrases, 3a) + past continuous

(nezapomeňte, ve středu je test - fráze + kladná věta v minulém čase průběhovém)

 

Have a great week!

 

A.B.

 

 

4th of January - 8th of January

 

Hello everybody! 

 

I hope you are well and ready for online English lessons!

 

Zdravím Vás všechny, bohužel opět v rámci distanční výuky.... :) Společně to ale zvládneme.

Ráda vás opět uvidím i na dobrovolných hodinách. Po dobu plné distanční výuky budou opět 2 hodiny týdně, tedy povinná ve středu a dobrovolná v pondělí ráno. 

 

Tento týden začneme probírat novou látku - minulý čas průběhový, velmi se podobá přítomnému času průběhovému, tedy času, který již velmi dobře znáte.

1) Napsat zápis do sešitu (text zápisu je v prezentaci, kterou zde přidám po povinné online lekci). 

2) reading and listening

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/audio?cc=global&selLanguage=en

SB p 32 ex. 2a and 2b

=> přečtěte si a poslechněte článek. Doplňte časy do bublin a do k obrázkům doplňte jméno a zemi (jako ve vzoru). Odpovědi napište do sešitu

3) ex. 3a (SB p. 33)

=> spojte slovesa a fráze. Některé z nich se objevují i v textu, takže vám to může pomoci. 

=> napište do sešitu.

 

=> pošlete mi fotografii sešitu a zápisu do pátku do 12 hodin. PROSÍM, dodržujte tento termín. 

 

Have a great week and see you today at 10:40!

 

Best regards,

Anna Boková

 

 

the 14th December - the 18th of December

 

Hello everybody, 

This week, you are going to read about Christmas and watch a video about it. 

Tento týden si přečtete článek o Vánocích a podíváte se na krátké video. Pod článkem si můžete udělat cvičení na T/F. Uvidíme se ve čtvrtek na online hodině :)

 

1. Here's the link for reading:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/christmas

2. Here's the video: https://www.youtube.com/watch?v=v2W3QR9WXdA

3. Write 1 or 2 sentences what does Chrismas mean to you. Send it to my e-mail :)

 

That's all, enjoy the week!

 

Anna Boková

 

the 30th of November - 4th of December

Hello boys and girls!

One more week and you're going to be back at school!

 

Here are the tasks:

1. přečtěte si používání will x going to na tomto odkaze: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-will-going-to

2. udělejte si obě cvičení - rozhodovačku i skladbu vět 

rozhodovačka

skladba vět

3. doplňte si cvičení ve WB, p. 20, ex. 1 and 2

=> u prvního cvičení - slovíčko latest - ve smyslu nejnovější hudba

=> jinak byste měli zvládnout doplnit

 

 

That's all :)

See you on Wednesday - online lesson - and on Monday (7th) back at school!!!

 

 

Anna Boková

 

 

the 23rd - 27th of November

Hello boys and girls! 

This week, we ARE GOING TO START a new chapter 1D!

 

Here are the tasks: 

1. Přečtěte si slovíčka z kapitoly 1D, učte se hlavně fráze (you're kidding, I can't make it...)

2. Read and listen to the article about James's party p. 26, ex. 1b, click here

3. Vypracujte cvičení 3A, str. 27

Opište si celé fráze do sešitu: I'm really looking forward to it. 

4. VAZBA GOING TO  - opište si 4. slide z prezentace do sešitu (soubor č. 4). 

=> úkoly zkontroluji na prezenční výuce ve škole!

 

That's all, have a great last week at home :)

 

Next week we're going to see each other in person!

 

the 16th-20th of November

Hello everybody!:)

 

Děkuji všem, kteří mi minulý týden zaslali včas domácí úkol, až na výjimky jste to byli všichni. Také děkuji těm, kteří se účastní dobrovolných hodin!

 

This week, we are going to work in the book and continue with chapter 2C

Here are the tasks: 

1) SB p. 25, ex 3a - do sešitu

=> napište si do sešitu 2 sloupečky: Places to live        Places to work

=> zkuste napsat co nejvíce míst, kde můžete žít/bydlet a míst, kde můžete pracovat (minimálně 5 u každého)

2) SB p. 25, ex. 3b - do sešitu

=> rozdělte slova/fráze podle toho, které se pojí s předložkou IN a ON

=> opět si vytvořte 2 sloupce (IN a ON)

3) WB p. 18 - ex. 2, 4, 6 => vocabulary and will/won't practise

=> vypracujte si cvičení a poté si sami zkontrolujte v řešení (soubor 3_řešení_16.-20.11.)

 

Tento týden nemusíte posílat fotografie. Pracujte svědomitě a  užijte si den volna 17.11. :) A taky si připomeňte, proč tento den slavíme jako státní svátek! Zeptám se na to v příští hodině ;).

 

Have a great time and enjoy the public holiday!

A.B.

 

the 9th-13th of November

 

Ahoj 7.B,

 

test jste zvládli dobře :) Jsem moc ráda a jen tak dál!

Link na online hodiny máte nově u záložky rozvrh ve vaší třídě. 

Here are the tasks: 

 

1) opište si zápis do sešitu (soubor č. 1)

2) WB p 15, ex 6

- vypracujte sami a potom se podívejte, jak vám to šlo (řešení soubor č. 2)

 

3) písemná práce - My future

Na straně 24 v učebnici máte reading (ex.1)  - jaká bude vaše budoucnost. 

Do wordu vypracujete otázky - odpovědi celými větami. Můžete i do sešitu, co je pro vás lepší.

U každé věty napíšete:

 I think - myslím si

I don't think - nemyslím si

I hope - doufám

Např.:

Question: Where will you live? 

I think I will live in a big city.

Question: Where will you work?

I hope I will work in a hospital

 

=> na každou otázku odpovíte. Nemusíte otázky opisovat, stačí čísla. 

=> odpovídejte podle pravdy. Používejte i zápor (např. otázka 7 - I think Aliens won't visit Earth)

 

Tuto práci oznámkuji

 

That's all! Wish you good luck with the questionnaire!

 

 

 

 

 

 

the 5th of November, Thursday - online test

Ahoj sedmáci, přihlaste se prosím na google meet chvíli před 9. hodinou, ať můžeme začít včas. 

ODKAZ:

https://meet.google.com/ght-akka-ecm

Po přihlášení vám do chatu dám odkaz na samotný test. Pokud budete potřebovat, můžete se mě v čase od 9 - 9:25 ptát na dotazy. Měli byste to stihnout během těch 20-25 min...

9:30 mám další výuku. 

Zkontroluji si, jestli mi do 9:45 všichni odevzdali, poté již test nebude možné odevzdat. 

 

Po vyplnění zvolíte FINISH a poté: email my answers to my teacher:

name: celé jméno (Anna Boková)

level: 7.B

sujbect: AJ

email: anna.bokova@zsmostyujablunkova.cz

 

the 2nd - 6th of November

 

Zdravím žáci 7. B

 

Věřím, že jste si o prázdninách odpočali. 

Tento týden se rozjíždí online výuka, vy jste si to už před prázdninami vyzkoušeli. 

 

Pravidla práce: 

1. úkoly odevzdat vždy do pátku. Později zaslané práce bez předchozí omluvy budou známkovány. 

2. online hodiny jsou povinné - je nutné se z nich omlouvat třídnímu učiteli. Během online hodin mějte připraveny sešity, učebnice i pracovní sešity a psací potřeby. Budu vyžadovat, abyste se při odpovídání vždy zapli i na kameře, případně ukázali, co jste napsali. 

3. online testy - pravděpodobně budu využívat platformu live worksheets. Link na test vám zveřejním vždy v daný čas a také jej v daný čas smažu. Prosím buďte při psaní testu poctiví. 

Pozn.: Dobrovolné online hodiny (v pondělí 7:55) - budu přítomna na stejném linku, prosím kontaktujte mě třeba s dotazy - když něčemu nerozumíte, chcete něco dovysvětlit, budu tam. 

 

A nyní už zadání úkolů na další týden: 

1) Unit test 1 - čtvrtek 5.11.

=> invitations

=> Like + ing  (I like swimming, he likes playing football)

=>Online – the test will be available from 9:00 – 9:35 (v tomto čase bude dostupný link pro test)

  • Look at exercises in WB:
  • Page 12 and 13, EX. 1, 4 and 5
  • Page 10 – ex. 3 and 4

můžou se objevit i nepravidelná slovesa

=> pokud objevím stejné/identické chyby, přezkouším v online hodině další týden a případně upravím známku. Proto pracujte samostatně (během testu)

=> pokud máte nějaké dotazy ke cvičením výše, sdělte mi je ve středu na online lekci. 

 

2) Reading - SB, p 20 + poslech

=> udělejte cvičení 1a, 2a a 3 => do sešitu, pošlete mi fotografii

přečtěte si slovíčka 2A

=> vypracujte do pátku

 

3) FUTURE FORMS - online lekce, středa 4.11. 10:40-11:25

link: https://meet.google.com/xji-pwjr-viu

zápis: doplnit po prezentaci po online lekci (vložím Vám ji sem na stránky)

 

Have a great day and see you on Wednesday!

 

Anna

 

Pondělí 19.10.2020

Prosím přečtěte si pozorně následující informace!

Děti! Dnes jsme zjistili, že jitsi meet nefunguje. Proto je potřeba, abyste si dnes zařídili účet google (gmail). Postup přikládám do souborů. 

Každý mi prosím dnes napište, jestli se Vám to podařilo - vyzkoušejte se přihlásit do google meet.

Pro přihlášení do lekce použijte tento link:

https://meet.google.com/sbi-yurd-eeu

 

Skupiny:

Středa: 10:00  Eliška, Míša, Ivana, Vojta Ž., Vojta H., Tereza M., Anežka, Pindej A., Šimon Sz.

Středa: 10:30 Vašek, Šimon M., Roman, Štěpán, Verča, Lenka, Petr, Brigita, Zuzana

 

 

Zadání úkolů:

 

1) Halloween

- v souborech máte fotografie článku v Ready (kdo má říjnové číslo, nalistuje si ve svém časopise)

- přečtěte si článek o Halloweenu a poslechněte si ho ZDE

- o Halloweenu a našich svátcích budeme mluvit s Tonym ve středu

 

2) 1D - slovíčka, workbook - přečíst, poslechnout

- přečíst si článek Layla's new friend (SB p. 14), zde máte odkaz na poslech

- vypracovat cvičení 3a - Invitations - do sešitu - poslat fotku

 

3) Zápis - opište si soubor v příloze INVITATIONS

Vazba I like + ING 

- I like skiing, Honza likes playing computer games.

=> používáme, mluvíme-li o svých koníčcích

 

4) WB P 10, ex. 1,3 a 4 - vyfotit a poslat

 

Přeji pěkný den, opět je zde hodně informací. Kdyby cokoli, posílejte mi dotazy!

 

Anna Boková

 

15.10.2020

Zdravím žáci 7.A a 7.B

 

prosím o vypracování pracovních listů, které jsem Vám v úterý rozdala. Zašlete mi fotografii na e-mail: anna.bokova@zsmostyujablunkova.cz

Čas máte do neděle 18.10., v pondělí zadám úkoly na další týden. 

 

ONLINE lekce. Příští týden budou probíhat online lekce. V pátek Vám zašlu časový harmonogram. Výuka bude probíhat následovně:
 
   > zašlu Vám do vaší e-mailové adresy (z minulého roku) odkaz na videokonferenci (nejspíše přes platformu jitsi, nemusíte se nikam hlásit přes e-mail)
Připomínám - holky z Hrčavy, napište mi mail :), ať mám Vaše adresy.
 
=> na odkaz kliknete a zobrazí se Vám "tabulka" join meeting => napíšete jen své jméno a kliknete na join meeting.
 
=> měli bychom se pak vidět na obrazovce.
 
=> online lekce budou s Tonym + budeme rozděleni na 2 skupiny, menší skupina se lépe uslyší.
 
=> technické záležitosti - zvuk, obraz - vyřešíme na začátku lekce, funguje to i přes chytrý telefon (vyzkoušeno). Kdo nemám počítaš s mikrofonem/kamerou a ani chytrý telefon, mi napíše zprávu!
 
=> lekce nebude 45 min, spíše kratší, předpokládám tak kolem 20 min.
=> Berte to jako příležitost vyzkoušet si něco nového a zároveň se trochu procvičit v konverzaci
 
=> účast je povinná! Kdo nebude moci mi dopředu napíše (+ odůvodnění).
 
 
 
Zkouška: pro dobrovolníky, zítra v 12:30 hodin na Vás budu čekat, zkuste se přihlásit, ať vyzkoušíme, zda to funguje. Nemusíme mluvit anglicky - pouze pro vyzkoušení. 
 
 
 
Snad jsem Vás nezahltila informacemi, kdyby cokoli, pište mi dotazy!
 
 
Anna B.