8. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Český jazyk a literatura 7.B

Publikováno: 6.5.2021 Autor(ka): Iveta Janiková
Český jazyk a literatura 7.B

6.5.2021

Knihovnická lekce

Prezentaci z knihovnické lekce naleznete v příloze č.9.

 

 

27.4.

Vyřešit v pracovním sešitě na s. 29/ cv.2 (bílé).

Snímek nezasílejte. Práci si společně zkontrolujete v on-line vyučování ve čtvrtek.

Po dobu mé pracovní neschopnosti se přihlašujete do výuky viz Třída - Aktuality - Nepřítomnost p.uč. I.Janikové.

Přeji všem hezké jarní dny a buďte pilní.         I.Janiková

        

Úkol z literatury pro období 26.4. – 2.5. 2021

V týdnu od 3.5 – 7.5. budete v on-line vyučování sdílet četbu úryvku z vybrané knihy.

Na úvod sděl posluchačům autora a název knihy, zařaď knihu žánrově (literatura  dobrodružná, fantasy, dívčí román apod.)

Připrav si krátký úryvek z přečtené či rozečtené knihy a odůvodni, proč jsi vybral právě tuto ukázku, co tě v ní zaujalo.

Délka četby – do tří minut.

  Mluvený projev je vnímán sluchem, využívá proto zvukové prostředky – slovní a větný přízvuk, důraz, tempo řeči, pauzy. Jimi lze na posluchače účinně zapůsobit.

V případě, že nemáš svou knihu, můžeš pracovat s čítankou.

26.4.2021

Shoda podmětu s přísudkem

Vyřešit v pracovním sešitě na s. 29/cv.1(bílé), zkontrolovat dle řešení vzadu a snímek své práce zaslat do dnešní 18. hodiny do napadnicku.

Přeji hezký týden     I.Janiková

 

20.4.2021

Podmět

V učebnici na s.77 prostudovat modré poučení.  V pracovním sešitě na s. 26/cv. 2 - vypracovat a zkontrolovat podle řešení vzadu. Snímek zaslat do dnešní 18.hodiny.        

Ve čtvrtek si sdělíme správné řešení testu.           I.Janiková

P19.4.-23.42021

Podmět, přísudek

Vyřešit v prac. sešitě na s. 25/cv.9 - zknotrolovat si doplňovačku dle řešení vzadu.

Zítra píšeme test na podmět, přísudek(druh přísudku). Můžete si zopakovat učivo zde .

 

Přeji hezký týden    I.Janiková

 

13.4.2021

Tento týden máte úkol z literatury. Přečtěte si pozorně pokyny v příloze č. 9. Odpovědi zašlete jako zprávu (ne jako přílohu) do napadnicku do 18.4.2021. Předmět zprávy: Melodram.

Ve čtvrtek 15.4. není on-line výuka z důvodu odstávky elektřiny.

                                                                                                                I.Janiková

12.4.-16.4.2021

Základní skladební dvojice

Vypracovat v prcovním sešitě na s. 24/ cv. 4 (dole).

Procvičit si hlasité čtení své slohové práce, budete ji prezentovat .

Zítra na slyšenou         I.Janiková

 

6.4.-9.4.2021

Základní skladební dvojice

V pracovním sešitě podtrhnout ve cv. 2 a 3/ s. 24 podmět a přísudek (druh přísudku).

Snímek své práce zaslat do 7.4. do 18 h na adresu :   napadnicek@centrum.cz

Ve čtvrtek na slyšenou    I.Janiková

 

30.3.2021

Vypracovat v pracovním sešitě úkol na s. 24/1 (bílý) a  snímek zaslat do 31.3. do 18 h.

Přeji všem pohodové velikonoční svátky      I.Janiková

 

29.3.-31.3. 2021

Přísudek

Zopakovat si druhy přísudku, naučit se slovesa zúůsobová, fázová a sponová.

Dokončit na s. 75/cv. 1 a snímek zaslat 29.3. do 18 h. 

Nezapomeňte na slohovou práci.   

Na slyšenou     I.Janiková

 

23.3.2021

Přísudek

s.74/2 Vypsat z vět základní skladevní dvojice do sešitu a snímek zaslat do 24.3.do 18h do napadnicku -  předmět:PŘÍSUDEK.       

                                     I.Janiková

Připomínám úkol z literatury a slohu, který byl zadán 15.3. Předmět: VYNÁLEZ.

22.3.- 26.3.2021

V dnešní hodině jsme si zopakovali pravopis - psaní velkých písmen.

Zítra budeme probírat kapitolu Skladba.

Začneme přísudkem, budeme pracovat s učebnicí na s.74, s přehledem v pracovním sešitě na s.VI (uprostřed sešitu). Budeme psát i do sešitu z mluvnice, mějte připraveny dvě pastelky či jiné barevné psací potřeby.

Zítra na slyšenou   I.Janiková

Připomínám úkol z literatury a slohu, který byl zadán 15.3.

18.3.2021

V hodině jste měli vyřešit v prac.sešitě úkoly na s. 19/4,5,6 a zaslat snímek své práce. Kdo to nestihl, pošle jej do 18 h.

Přeji hezký víkend     I.Janiková

Nezapomeňte průběžně řešit úkol z literatury a ze slohu (zadáno 15.3.).

 

16.3.2021

Na fólii vyřeši s.49/cv.11. Společně zkontrolujeme a opravíme ve čtvrtek. Snímek nezasílejte.

Hezký den  I.Janiková

15.3.-19.32021

Téma tohoto týdne v mluvnici : Pravopis - psaní velkých písmen

Vypracuj v pracovním sešitě na s. 18/cv. 2. Práci zkontroluj podle řešení vzadu, oprav chyby, snímek zašli do 18 h. Zítra s tímto úkolem budeme dále pracovat.

V úterý  budeme pracovat s aplikací whiteboard, kterou znáte již z jiných předmětů.

Další pokyny k práci vyplynuou z on-line hodiny a budou zde zadány.

 

Literatura sloh: Dobrodružná literatura viz pokyny v přílohách č.7 a 8.

Zítra na slyšenou    I.Janiková

 

 

9.3.2021Pravopis - psaní velkých písmen

Vyřeš do pracovního sešitu s.18/ 1 a) bílé - cvičení nepřepisuj, pouze tužkou zakroužkuj, kam patří velká písmena. Úkol je na pondělí 15.3. Ve čtvrtek máme knihovnickou lekci.

                                                                                                                        I.Janiková

8.3.-12.3.2021

Tvarosloví - opakování

Dokončit v PS na s.17 cv.5, 6 a 7. Vypsat do sešitu alespoň pět zajímavostí o Antarktidě. Na zítřejší hodinu si také nachystejte učebnici Čítanku 7.

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY. U této příležitosti bude naším hostem v on-line hodině jablunkovská knihovnice Mgr. H.Himlar. Téma: dobrodružná literatura.        Přeji úspěný týden     I.Janiková

24.2.2021

Na zítřejší výuku si nachystete učebnici Čítanku 7 a vypracované odpovědi na téma Rozdělat oheň.

Kdo nezaslal práce ze slohu a z literatury, urychleně tak učiňte! Ve své poště najdete ode mne potvrzení, že jsem práci obdržela. Pokud tomu tak není, pošlete práci znovu. Děkuji.       Zítra na slyšenou      I.Janiková

 

22.2.2021

Tento týden opakujeme tvarosloví, kontrolujeme testy z učebnice a z pracovního sešitu.

Úkol z literatury - viz příloha č.6.

V úterý na slyšenou     I.Janiková

18.2.2021

Kyberšikana - reflexe

Napiš dle pokynů v příloze č. 5 zprávu o včerejším semináři a zašli do konce on-line hodiny do napadnicku.

Tvé postřehy a názory mě zajímají   I.Janiková

 

15.2.-19.2.2021

Dnes jsme společně provedli kontrolu a opravu prověřovací práce.

Řešili jsme  test č.9 v učebnici na s. 45 ( do sešitu, snímek se nezasílá, pouze si práci zkontrolujte podle řešení vzadu).

Úkol pro tento týden je z dobrodružné literatury.  Pokyny máte v příloze č. 4.

Přeji příjemnou četbu         I.Janiková

Připomínám, že od 1.2. máte napsat a zaslat slohovou práci - návod.

  

 

10.2.2021

Dobrý den,

zítra si provedeme kontrolu úkolu z pracovního sešitu s.15/6,7(úkol byl zadán v úterý), jehož snímek mi máte dnes zaslat.

Také celkově zopakujeme učivo o slovních druzích.

Na stránky jsem vložila k nahlédnutí zpět zadání testu.

Zítra na slyšenou     I.Janiková

 

   9.2.2021

Opakování slovních druhů a mluvnických kategorií.

Test příloha č.3. Test byl odstraněn. Bude znovu k nahlédnutí. ve středu po 12.00h.   

8.2.2021

Citoslovce

 Dokončete úkol s. 42/2 na fólii nebo do sešitu.

Zíra píšeme desetiminutovku na určování slovních druhů a mluvnických kategorií(podobné úlohy jsme řešili v předchozí hodině). Práci budete řešit přímo v on-line hodině českého jazyka, vyfotíte a snímek zašlete do konce vyučovací hodinyk hodnocení. Vyskytne-li se během testu problém s odesláním a podobně, budete psát test druhý ve čtvrtek 11.2. rovněž v on-line hodině. O této skutečnosti mě ale musíte informovat. Test najdete na začátku on-line hodiny na webové stránce školy v předmětu Český jazyk.

Ti, kteří odevzdají test rychleji před koncem hodiny, budou řešit úkol z pracovního sešitu na s. 15/6,7. Svou práci zkotrolují dle řešení vzadu, opraví a snímek listu z pracovního sešitu zašlou do středy 10.2.2021 do 18 h do napadnicku.

Ve čtvrtek budete mít nachystány u vchodu do školy  učebnici - Čítanku pro 7.r. Vyzvedněte si ji v průběhu dne od 7.30 do 13.30h.

Zítra na slyšenou        I.Janiková

 

3.2.2021

Částice

Dnes jsme si zopakovali částice. Na pondělní on-line výuku vyřešte, jak jsme se domluvili, úkol : s.41/1a na fólii . Snímek práce nezasílejte. Práci si společně zkontrolujeme a opravíme.

Přeji hezký víkend      I.Janiková                         

 

2.2.2021

Opakování příslovcí a slovních druhů

Pracujte podle pokynů v příloze č.2.               I.Janiková

 

1.2.2021

Opakování příslovcí a slovních druhů

Urči slovní druhy čísly nad slova :

Trefil terč přímo doprostřed.

Postav vázu doprostřed stolu.

Prořezal desku skrz.

Skrz zablácené přední sklo nic neviděl.

Pavel je dnes trochu mimo.

Přišli všichni mimo Jirk .  (Zde doplň kocovku jména.)

Přeji ti dobré ráno.

Ráno jsem vstal velice brzy.

Udělal to rodičům navzdory.

Navzdory špatnému počasí na výlet půjdeme.

Urči mluvnické kategorie těchto slov z textu : trefil, prořezal, přední, počasí

 

Zítra si práci společně zkontrolujeme a opravíme. Snímek nezasílej, pouze se snaž úkoly vyřešit co nejlépe. 

                                                                             I.Janiková

 

26.1.2021

Příslovce, příslovečné spřežky

Do pracovního sešitu 1.díl vyřešit úkoly pod modrým rámečkem  : s. 13/1 a 2 (bílé). Řešení si zkontroluj a oprav - vzadu najdeš řešení na s.3. Snímek svého snažení zašli do napadnicku do středy do 18 h.

Úkol - to je trénink.

                                                                                       Trénuj poctivě !           I.Janiková 

Milí žáci,
v pondělí 25.1. nebude on-line vyučování z českého jazyka. 

Na úterní hodinu si zapište vše o příslovcích na s.34 - modrý přehled. Snažte se psát čitelně a bezchybně.

 Přeji hezký víkend    I.Janiková​

 

19.1.2021

Vyřešit test (viz 7.A) a zaslat snímek vyhodnocení do napadnicku do středy do 18.00h.

Zopakovat spojovací výrazy.

Je třeba se učit průběžně!         I.Janiková

18.1.2021

Spojovacími výrazy podřadicími mohou být také :

- vztažná zájmena: kdo,co, jaký, který,čí, jenž

- vztažné číslovky. kolik, kolikátý, kolikery, kolikrát

- vztažná příslovce: kde, kdy, jak, kam, odkud

                                kudy

 

!! To nejsou spojky, jsou to spojovací výrazy daného slovního druhu!

 Úkol : s.40/1 Zakroužkuj na fólii spojovací výrazy a urči je. Nezapomeń také zaslat zápisy z četby - termín dnes končí. 

V zápisech z četby často chybí hodnocení.              Zítra na slyšenou      I.Janiková

 

 

 

14.1.2021

Naučte se spojky souřadicí zpaměti. Věty z dnešní hodiny naleznete v příloze č. 1.

Pěkný víkend  I.Janiková

 

12.1.2021

Napsat do sešitu zápis _ Spojky souřadicí

Spojky souřadicí

  • Spojky slučovací– a, i, ani, nebo, či,  

                                 ani-ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak,

                                 zčásti-  zčásti, dílem-dílem

  • Spojky odporovací– ale, avšak, však, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, sice-ale,
  • Spojky stupňovací– i, ba, ba i, ba ani, dokonce,     nejen-ale i, nejen-nýbrž i
  • Spojky vylučovací– nebo, anebo,    buď - nebo, buď – anebo
  • Spojky příčinné– neboť, vždyť, totiž,
  • Spojky důsledkové– proto, a proto, tak , a tak, tudíž, a tudíž, tedy

S těmito spojkami budeme pracovat ve čtvrteční on-line hodině.

           

Do 18.1.2021 mi zašlete jako přílohu snímky vašich dvou zpráv(referátů) z četby - zápisy včetně charakteristiky postavy. Do emailu - pozdravu - mi napište autory a názvy knih.

Tyto referáty vložíte do složky a po příchodu do školy předložíte. Knihy a referáty pak budeme společně prezentovat.   I.Janiková

11.1.2021

Napsat pouze správné tvary sloves ze cv. 7/32. Kontrola a oprava bude provedena v zítřejší on-line hodině. I.Janiková

 

4.1.-8.1.2021

Vítejte v novém roce!

Opakování učiva  - slovesa

Přečíst v učebnici s. 25/ modré poučení – zaměř se na rozlišení slovesných tvarů

s.26/6 na fólii vyřešit pouze slovesný způsob

s.26/9  podtrhnout na fólii pouze tvary jednoduché

s.27/3 vypsat ze cvičení slovesa v určitém tvaru, určit u nich vid, třídu a vzor

s.27/3  převést slovesa ve větách do rodu trpného, věty napsat

Tato cvičení budeme řešit v úterý 5.1. v on-line hodině.

 

Na pátek si připrav zápis do sešitu:

s.31/Význam termínů – modrá tabulka dole – zapsat do sešitu

Dále budete dělat výpisky z modrých poučení na s. 30  :

Infinitiv – druhý černý puntík ( péci, moci…)

Oznamovací způsob – druhý černý puntík (sloveso moct/moci….. a ty tři kostičky)

Oznamovací způsob  -  tuto třetí modrou tabulku opište celou (kryje…)

 

s.31/Rozkazovací způsob – modré poučení – vypiš z něj pouze  poslední černý puntík ( pomoz,…)

 

S těmito poučkami budeme v pátek pracovat a řešit další cvičení.

Třída 7.A již toto učivo zapsáno má, tudíž si doplní pouze to, co jsme ve škole nedopsali.

Od 11.1. 2021 dochází v distanční výuce českého jazyka ke změně v rozvrhu hodin. Změna bude zveřejněna v pátek 8.1.2021 na stránkách třídy.

Přeji všem zdraví, hodně energie a veselou mysl!       I.Janiková

 

 

14.12.-18.12.2020

Slovesné třídy a vzory

s.29/ Slovesné vzory – modrá tabulka – dopsat zápis 3.,4.,5. třídu

s.29/cv.2  - Napiš si do sešitu na řádek zakončení (oranžová kolečka ve cvičení) – vytvoříš tak pět sloupců – roztřiď do nich slovesa, všímej si zakončení . Vzory neuváděj, to budeme řešit v on-line hodině.

Třídy a vzory se uč zpaměti. Budeš je muset znát .

                                                Přeji hezký týden       I.Janiková      

Dorovolný úkol zadaný v on-line hodině 4.12.2020

Napiš věty s těmito předložkami tak, aby všechna slova začínala stejným písmenem jako u předložky :

kolem…………         K

místo…….               M

uprostřed

mezi

bez

blízko

poblíž

vedle

 

30.11.-4.12.2020

Předložky

37/Modré poučení nahoře napsat do sešitu.

s.37/1 Vypsat předložky společně se jmény, ke kterým patří.

s.37/ Předložka – přečíst a zapsat poučku o 2.a7. pádě.

s.37/2 Napsat na fólii.

s.37/5  Vyřešit na fólii.

 s.37/Modré (třetí) poučení – Předložky kromě a mimo – zapsat do sešitu.

s.37/3 a)  b)   Napsat do sešitu pouze správné tvary slov s předložkami :

                      vzor: mimo Jerolíma, kromě Jerolíma

 

 Uvedená cvičení budeme řešit v hodinách on-line. V on-line hodině bude i upřesněno zadání domácího úkolu. Uvidíme, kolik se nám toho podaří společně vyřešit.

 

Slovesa budeme spolu probírat  ve škole, učivo je náročnější a potřebuje více vysvětlit a procvičit.      Tak zítra !    I.Janiková

 

 

 

23.11.-27.11.2020

Slovesa

  1. Vyluštěte si v učebnici na s. 25/1 křížovku do sešitu, neobkresluji ji, pouze piš slova a podtrhni v nich písmeno patřící do tajenky.
  2. Přečti si modré poučení – s. 25 – slovesa.
  3. Vypiš do sešitu slovesa dle pokynu z úkolu 2 /s.25
  4. Do sešitu napiš správné tvary sloves – s. 25/4

Uvedené úkoly budeme společně psát i řešit v on-line hodinách. Tyto informace Ti slouží  k tomu, abys věděl, co budeme probírat a kterými úkoly se budeme zabývat.

Do napadnicku pošli jako zprávu správné tvary těchto sloves ve všech osobách ( v čísle jednotném i množném) :

       1.přál bych si

       2.

       3.

 

               1.těšil jsem se

               2.

               3.

Termín odevzdání úkolu : 27.112020

 

Úkol z literatury :

Nezapomeňte pokračovat v četbě své vybrané knihy a zpracovat zápis z četby. Termín : do 16.12.2020. Práce může být psaná ručně či na počítači. Všichni budou mít tudíž přečtenu a zpracovánu jednu knihu a připravenu k následné prezentaci ve škole.

Těším se na Vás           I.Janiková

 

 

16.11.2020 – 20.11.2020

Milí sedmáci,

většinu plánovaných úkolů jsme v on-line hodinách zvládli, k některým se ale v tomto týdnu vrátím( s.22/5,   s.23/8,   s.23/12). Společně si je procvičíme a zaměříme na jazykový rozbor na s. 23.

Také jste měli za úkol sami si vyřešit test č.5 na straně 24, odpověď zkontrolovat podle učebnice na s. 152. Budu mít k němu pár „zvědavých otázek“, které se budou týkat právě zadání v tomto testu.

Dobrovolný úkol : Napiš do napadnicku jako zprávu co nejvíce slov – různé slovní druhy, ve kterých bude schována číslovka (např.medvěd). Pozor! Slova ale nesmějí mít nic s číslovkou společného ( nesmí být příbuzná – např. pětina)!

Mějte se na jedničku!     I.Janiková

 

 

Upozornění : Někteří z Vás mi nezaslali úkol s.18/10 skloňování ten,náš ( zadáno v on-line vyučovací hodině). Dodržujte termín. Pošlete mi jej nejpozději  během středy 11.11. Je nutné zasílat práce včas, nemohu se stále vracet ke starším pracím. 

I.Janiková

 

9.11.-13.11.

Dobrý den,

tento týden  budeme procvičovat číslovky. Přehed učiva zasílám v příloze. Uslyšíme se zase v on-line hodinách. 

Přeji úspěšné řešení    I.Janiková

 

Dobrý den,

děkuji všem za účast na on-line hodině. Jsem ráda, že jsem Vás mohla zase slyšet, některé i vidět :)

Do přílohy vkládám přehled učiva, na pátek máte dokočit cv.3. Ostatní látku zopakujeme příští hodinu. 

Mějte se hezky   I.Janiková

 

 

 

2.11.-6.11.2020

Milí žáci,

tento týden nám již začíná pravidelná on-line výuka českého jazyka. Zasílám Vám přihlašovací údaje :

 

úterý 7.55-8.40

Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/igf-siaq-qqp

 

pátek 9.50-10.35

Připojit se přes Google Meet

meet.google.com/ogv-iutf-oqa

 

K výuce si připravte učebnici, fólii, sešit z mluvnice, tužku, psací potřeby.

Po přihlášení si vypněte kameru i mikrofon.

Poslouchejte pokyny, mikrofon zapněte na vyzvání vyučující.

Na uvedených adresách se v tyto dny vždy pravidelně připojíte. Nebudete-li se moci on-line výuky zúčastnit, informujte mě o tom předem -   iveta.janikova@zsmostyujablunkova.cz

Rodiče omlouvají veškerou absenci  emailem  třídnímu učiteli do tří dnů. 

Těším se na naše společné netradiční hodiny češtiny          I.Janiková

19.10.-23.10.2020

Dobrý den,

kdo jste nezaslali slohovou práci, učiňte tak do zítřka. Ostatním děkuji za včasné splnění úkolu.

Tento týden vyřešte úkoly z pracovního listu - přídavná jména :

s.5/cv.3

s.6/cv.4

s.6/cv.7

Řešení zaznamenejte buď do vytištěného pracovního listu, nebo do školního sešitu z mluvnice - zde pište pouze řešení,neopisujte celé cvičení.

Pro zopakování jmenných tvarů příd.jmen si prostudujte modré poučení v učebnici s. 15.

Pro kontrolu přikládám v příloze i řešení. Napište mi prosím, jak jste uspěli s řešením úkolu 7, kde jste museli napsat devět jmenných tvarů přídavných jmen ze závorek. Hodnocení : 9-8 b   1,    7 - 6b   2,  5-4b  3,      3b   4,      2b   :(

Odpovězte vždy nejpozději do pátku.   

Kdo chce a má zájem, může řešit i další úkoly, které nebyly zadány. Jejich řešení naleznete rovněž v příloze.

Přeji úspěšné řešení. 

Po prázdninách se na Vás těším ve škole.            I.Janiková

 

14.10.- 16.10.2020

Milí žáci,

     tento týden máte za úkol přepsat své práce na téma Džungle. Pošlete mi je prosím jako přílohu a nezapomeňte se dolů podepsat. Přeji všem zdraví a chuť do práce.

                                                                                          I.Janiková