8. B

Mgr. Pavla Podeszwová Třídní učitel učitel

Dějepis - 6. ročník

Publikováno: 15.3.2021 Autor(ka): Jan Turek

Odkaz na online výuku:

(6.A - každé pondělí - 10:40 - 11:25)

(6.B - každý pátek - 7:55 - 8:40)

Dějepis (6.) - online výuka - přihlášení zde!

17. - 21. 5. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat zánikem římské republiky. Vaším úkolem bude vypracovat stranu 56 (cv. 19, 20, 21 a 22) v pracovním sešitě. Nastudujte si rovněž strany 100 - 103 v učebnici. Kontrolu vyplněných stran poté provedeme následující týden ve škole, tudíž mi nic posílat nemusíte.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

3. - 7. 5. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat punskými válkami. Vaším úkolem bude vypracovat stranu 53 (cv. 9, 10, 11 a 12) v pracovním sešitě. Nastudujte si rovněž strany 96 - 99 v učebnici. Vyplněné strany mi poté vyfoťte a pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 7. 5.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

26. - 30. 4. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu i nadále zabývat Starověkým Římem. Vaším úkolem bude si přepsat, či vytisknout a nalepit zápis do sešitu (Starověký řím III.), který naleznete v příloze. Nastudujte si rovněž stránky 94-95 v učebnici.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

19. - 23. 4. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu nadále zabývat Starověkým Římem, konkrétně římskou republikou. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 92 -93 a následně vypracovat pracovní list (Římská republika). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 23. 4.

Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

12. - 16. 4. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu nadále zabývat Starověkým Římem. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 90 -91 a následně vypracovat pracovní list (Starověký Řím II.). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 16. 4.

Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

6. - 9. 4. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat Starověkým Římem. Vaším úkolem bude si přepsat, či vytisknout a nalepit zápis do sešitu (Starověký řím), který naleznete v příloze. Nastudujte si rovněž stránky 88-89 v učebnici.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

29. - 31. 3. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat opakováním učiva starověkého Řecka. Vaším úkolem bude vypracovat stranu 47 a 48 v pracovním sešitě. Vyplněné strany mi poté vyfoťte a pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 2. 4.

Od příštího týdne se máte na co těšit, začneme probírat starověký Řím. :-)

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví a přeje krásné Velikonoce

Jan Turek :-)

22. - 26. 3. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat každodenním životem Řeků. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 78 -82 a následně vypracovat stranu 45 v pracovním sešitě. Vyplněné strany mi poté vyfoťte a pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 26. 3.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

15. - 19. 3. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat říší Alexandra Velikého. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 75 -76 a následně vypracovat pracovní list (Alexandr Veliký). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 19. 3.

Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

8. - 12. 3. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat Peloponéskou válkou. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 73 -74 a následně vypracovat pracovní list (Peloponéská válka). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 12. 3.

Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

22. - 26. 2. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat Řecko-Perskými válkami. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 71 -72 a následně vypracovat pracovní list (Řecko-Perské války). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 26. 2.

Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

15. - 19. 2. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat Athénami a Spartou. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 69 -70 a následně vypracovat pracovní list (Athény + Sparta). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 19. 2.

Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

8. - 12. 2. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat rozkvětem antického Řecka a také starověkými Athénami. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 67 a 69 a následně vypracujete pracovní list (Rozkvět Řecka + Athény). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 12. 2. Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

1. - 5. 2. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat novým učivem, rozkvětem antického Řecka. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 66 a 67 a následně vypracujete pracovní list (Období rozkvětu antického Řecka). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 5. 2. Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

25. - 28. 1. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat novým učivem, mykénskou civilizací. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 63 a 64 a následně vypracujete pracovní list (Mykénská civilizace). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 29. 1. Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

18. - 22. 1. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat novým učivem, starověkým Řeckem. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 62 a 63 a následně vypracujete pracovní list (Starověké Řecko + Mykénská civilizace). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 22. 1. Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

11. - 15. 1. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat novým učivem, minojskou civilizací. Vaším úkolem bude si nastudovat stranu 61 a následně vypracujete pracovní list (minojská civilizace). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 15. 1. Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

4. - 8. 1. 2021

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat starověkou Čínou a poté opakováním starověkých států (Palestina, Indie a Čína). Vaším úkolem bude si nastudovat strany 58 a 59. Následně vypracujete v učebnici cvičení 1/ str. 60 (do sešitu). Hotové úkoly mi poté vyfoťte a pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 8. 1.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

7.12 - 11. 12. 2020

Zdravím vás, milí šesťáci! :-)

V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu zabývat starověkou Palestinou. Vaším jediným úkolem bude vypracovat stranu 31 v pracovním sešitě. Tento úkol vypracujte společně s učebnicí. Hotové úkoly mi poté vyfoťte a pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 13.12. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

23. - 27. 11. 2020

Zdravím vás, šesťáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly na tento týden do dějepisu. V tomto období budeme pokračovat tématem starověkého Egypta. V příloze naleznete soubor (starověký Egypt II), ve kterém se nachází zápis + otázky, na které s pomocí učebnice odpovíte. Zápis s otázkami si přepište do sešitu, nebo vytiskněte a vlepte. Odpovědi na dané otázky naleznete v učebnici na stranách 46 - 47. Odpovědi mi pošlete do 29. 11. na pracovní email : jan.turek@zsmostyujablunkova.cz

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

16. - 20. 11. 2020

Krásný dobrý den, milí šesťáci! :-)

Zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály do dějepisu na dané období. V rámci tohoto týdne se budeme zabývat novým učivem, starověkým Egyptem. V příloze naleznete soubor (starověký Egypt), ve kterém se nachází zápis + otázky, na které s pomocí učebnice odpovíte. Zápis s otázkami si přepište do sešitu, nebo vytiskněte a vlepte. Odpovědi na dané otázky naleznete v učebnici na stranách 39 - 42. Odpovědi mi pošlete do 22. 11. na pracovní email : jan.turek@zsmostyujablunkova.cz

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Se srdečným pozdravem

Jan Turek :-)

P.S. - Nezapomeňte si připomenout události, které jsou spojené se 17. listopadem! Zde vám posílám odkaz na video, týkající se daného data.

Odkaz: 17. listopad

9. - 13. 11. 2020

Hezký den, milí žáci! :-)

Zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na daný týden do dějepisu. Minulý týden jsme otevřeli nové téma, starověk, ve kterém budeme pokračovat. Především nás bude zajímat starověká Mezopotamie a vznik prvních států. Za úkol si přečtěte v učebnici strany 30 až 35. V příloze naleznete zápis, který si přepište, nebo vytiskněte a nalepte do sešitu. Když budete číst jednotlivé strany, pracujte se zápisem a ukažte si na mapě jednotlivé lokality, místa, města apod. 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

2. 11 - 6. 11. 2020

Zdravím vás, šesťáci! :-)

Jak je již zvykem, zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály do dějepisu. Ukončíme dobu pravěku a přecházíme do starověku! Tento týden se budeme zabývat obecně starověkem. Za úkol si ústně udělejte cvičení 2/str. 26 a cvičení 5/str. 27. Následně si v učebnici přečtěte stránky 28 a 29. V příloze budete mít zápis, který si přepíšete, nebo vytisknete a vlepíte do sešitu.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-)

Srdečně zdraví

Jan Turek :-)

19. - 23. 10. 2020

Krásný dobrý den, šesťáci! :-)

Zasílám vám jednotlivé úkoly a materiály na tento týden. V rámci dějepisu se budeme zabývat novým učivem, konkrétně dobou bronzovou a dobou železnou. V učebnici si přečtěte stránky 19 - 24. V příloze naleznete zápis, který si přepíšete, nebo vytisknete  a nalepíte do sešitu. :-) 

V případě jakýchkoliv dotazů mi napište. :-)

Se srdečným pozdravem 

Jan Turek :-)