8. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Matematika 7.B

Publikováno: 21.5.2021 Autor(ka): Pavel Kantor

28. týden 17. 5. - 21. 5. 2021

Milí žáci,

na začátku týdne si zopakujeme ještě učivo o násobení a dělení racionálních čísel a pak se vrhneme na geometrii.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Zopakujte si násobení a dělení racionálních čísel. Vypracujte živý pracovní list Násobení a dělení racionálních čísel, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do středy 19. 5. 2021 20:00 hod. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Násobení a dělení racionálních čísel

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se začneme zabývat geometrií, konkrétně trojúhelníkem. Nachystejte si rýsovací potřeby, úhloměr a pracovní sešit Geometrie pro 6. třídu. Zde budeme řešit úlohy v kapitole Trojúhelník na straně 27 a 28 cvičení 1, 2.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 46 - Trojúhelníky - označování, součet úhlů v trojúhelníku, dobře si jej prostudujte a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh ve večerních hodinách na webové stránky školy. 

 

Čtvrtek

Na on-line hodině se bude zabývat úhly v trojúhelníku. V pracovním sešitu budeme řešit úlohy na straně 28 cvičení 3 a 4.

 

Pátek

Procvičte si učivo o vnitřních úhlech trojúhelníku a zopakujte si učivo o druzích úhlů na níže uvedených online cvičeních. U každého cvičení máte k dispozici zpětnou vazbu a kontrolu.

Trojúhelník - vnitřní úhly   (z nabídky si vyberte úlohu Trojúhelník - vnnitřní úhly)

Úhly - druhy (A)               (z nabídky si vyberte úlohu Trojúhelník - vnnitřní úhly)

 

 

 

27. týden 10. 5. - 14. 5. 2021

Prezenční výuka

 

 

26. týden 3. 5. - 7. 5. 2021

 

Milí žáci,

v tomto týdnu prohloubíme své znalosti o násobení a dělení racionálních čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 44 - Racionální čísla - násobení - zlomky, dobře si jej prostudujte a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové stránky školy. 

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině budeme procvičovat násobení racionálních čísel. V pracovním sešitě budeme řešit úlohu 4 na straně 30 a 31.

 

Středa

Procvičte si násobení racionálních čísel na níže uvedeném odkazu:

Násobení racionálních čísel - desetinná čísla

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině se zaměříme na dělení racionálních čísel. Budeme pracovat v pracovním sešitě na straně 31 a vyřešíme úlohy 5, 6 a 7.

 

Pátek

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 45 - Racionální čísla - dělení, dobře si jej prostudujte a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové stránky školy. 

 

 

25. týden 26. 4. - 30. 4. 2021

 

Milí žáci,

na začátku týdne si ještě procvičíme sčítání a odčítání racionálních čísel a dále se zaměříme na násobení a dělení.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

V pracovním sešitě na straně 29 a 30 vypracujte cvičení 12. Řešení úloh si zkontrolujeme na úterní on-line hodině.

 

Úterý

Na on-line hodině si zkontrolujeme řešení úlohy 12 z pracovního sešitu na straně 29 a 30. Dále se začneme věnovat násobení racionálních čísel a budeme řešit úlohu 1 z pracovního sešitu na straně 30.

 

Středa

Na včerejší on-line hodině jsme si připomněli, jak se násobí celá čísla a desetinná čísla. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 43 - Racionální čísla - násobení - desetinná čísla, dobře si jej prostudujte a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové stránky školy. Dále si vyřešte úlohu 2 v pracovním sešitě na straně 30. Řešení úlohy si zkontrolujeme na čtvrteční on-line hodině.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině se budeme zabývat násobením racionálních čísel - zlomků. Připravte si pracovní sešit na straně 30, kde budeme řešit úlohu 3.

 

Pátek

Zopakujte si sčítání a odčítání racionálních čísel. Vypracujte živý pracovní list Sčítání a odčítání racionálních čísel, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do neděle 2. 5. 2021 20:00 hod. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Sčítání a odčítání racionálních čísel

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

24. týden 19. 4. - 23. 4. 2021

 

Milí žáci,

v tomto týdnu se budeme stále zabývat sčítáním a odčítáním racionálních čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 41 - Racionální čísla - sčítání a odčítání - zlomky, dobře si jej prostudujte a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové stránky školy.

 

Úterý

Na on-line hodinu si připravte pracovní sešit s vypracovanými úkoly. Provedeme kontrolu řešení úkolů. Dále se budeme zabývat sčítáním a odčítáním racionálních čísel. V pracovním sešitě na straně 28 vypracujte úlohu 5 (první sloupec).

 

Středa

Dnes si dále procvičujte sčítání a odčítání zlomků. V pracovním sešitu na straně 28 a 29 vypracujte první sloupce ve cvičení 6 a 8 a ve cvičení 7 vypracujte úlohy a) - d). Řešení úloh si zkontorlujeme na čtvrteční on-line hodině.

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině si zkontrolujeme řešení úloh z pracovního sešitu, které jste měli vypracovat ve středu. Dále budeme řešit v pracovním sešitě na straně 29 úlohy 9, 10, 11 (první sloupce).

 

Pátek

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 42 - Racionální čísla - sčítání a odčítání - smíšená čísla a příklady, dobře si jej prostudujte a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh během víkendu na webové stránky školy.

 

 

23. týden 12. 4. - 16. 4. 2021

 

Milí žáci,

v tomto týdnu se budeme zabývat sčítáním a odčítáním racionálních čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Připomeňte si, jak se sčítají a odčítají zlomky, desetinná čísla a celá čísla. Vyřešte on-line cvičení na níže uvedených odkazech:

Sčítání a odčítání zlomků - krok za krokem

Sčítání a odčítání celých čísel

Sčítání a odčítání celých čísel - složitější příklady

Sčítání a odčítání desetinných čísel - pexeso

 

Úterý

Na on-line hodině si zkontolujeme úlohy 8 a 9 z pracovního sešitu na straně 27 a dále se budeme zabývat sčítáním a odčítáním racionálních čísel. V pracovním sešitu budeme řešit úlohu 1 na straně 27.

 

Středa

Zopakujte si porovnávání racionálních čísel. Vypracujte živý pracovní list Porovnávání racionálních čísel, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do pátku 16. 4. 2021 20:00 hod. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Porovnávání racionálních čísel

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Čtvrtek

Pokračujte v řešení úloh na sčítání a odčítání racionálních čísel. Vypracujte cvičení 2, 3 a 4 v pracovním sešitě na straně 28, kde si zopakujete sčítání a odčítání desetinných čísel. Kontrolu cvičení provedeme na příští on-line hodině, tak si úlohy vyřešte.

 

Pátek

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 40 - Racionální čísla - sčítání a odčítání - desetinná čísla, dobře si jej prostudujte a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové stránky školy.

 

 

22. týden 5. 4. - 9. 4. 2021

 

Milí žáci,

po velikonočních prázdninách navážeme na učivo z minulého týdne a dále se budeme zabývat porovnáváním racionálních čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Státní svátek

 

Úterý

Na on-line hodinu si přichystejte pracovní sešity. Nejdříve si zkontrolujeme úlohy, které jste měli dořešit samostatně (na straně 26 úlohy 3 a 4). Dále budeme na straně 27 řešit úlohy 5 až 7.

 

Středa

Procvičte si převádění zlomku na desetinné číslo a porovnávání racionálních čísel na třech on-line cvičeních. V prvním cvičení převeďte zlomek na desetinný zlomek a pak na desetinné číslo. Ve druhém cvičení porovnejte dvě desetinná čísla a ve třetím vás čeká porovnávání zlomků. Svá řešení si můžete ihned zkontrolovat.

Převody zlomků na desetinná čísla

Porovnávání - desetinná čísla

Porovnávání - zlomky      (zde si vyberte jedno ze dvou cvičení)

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině dokončíme kapitolu o porovnávání racionálních čísel. Nejdříve si zkontrolujeme úlohy 6 b, c, d a 7 b, c, d ze strany 27 v pracovním sešitě, které jste si měli dopracovat. Dále budeme pokračovat řešením úloh 8 a 9 na straně 27.

 

Pátek

Dnes si dokončete úlohy 8 a 9 (první dva sloupce) z pracovního sešitu na straně 27. Zkontrolujeme si je na příští on-line hodině.

 

 

21. týden 29. 3. - 31. 3. 2021

 

Milí žáci,

v tomto zkráceném týdnu se budeme zabývat porovnáváním racionálních čísel.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Zopakujte si, jak se porovnávají desetinná čísla, zlomky a celá čísla (podívejte se na pracovní listy 4 a 25). Pak si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 38 - Racionální čísla - porovnávání a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové stránky školy.

 

Úterý

Na on-line hodině budeme procvičovat porovnávání racionálních čísel. Nachystejte si pracovní sešit na straně 26, kde budeme řešit úlohy 1-4

 

Středa

Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků. Při této příležitosti si vypočítejte "Velikonoční úlohy" uložené v souboru 39 - Velikonoční počítání. Počítejte sami a řešení odešlete na e-mail Pavel.Kantor@zsmostyujablunkova.cz do neděle 4. 4. 2021.  

 

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny

 

Pátek

Státní svátek

 

 

 

20. týden 22. 3. - 26. 3. 2021

 

Milí žáci,

tento týden budeme věnovat procvičování učiva o zlomcích a dozvíte se, co to jsou racionální čísla.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Procvičte si počítání složitějších složených výrazů na pracovním listě 35 - Složené zlomky - složitější výrazy. Pracovní list si vytiskněte (případně přepište) a vyřešte v něm všechny úlohy. Abyste si mohli příklady zkontrolovat, vložím řešení úloh večer na webové stránky školy.

 

Úterý

Na on-line hodině si zopakujeme, co jsme se dosud naučili o zlomcích a celých číslech, a řekneme si, co jsou to racionální čísla. Mějte připravený čistý list papíru a psací potřeby.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište do sešitu) pracovní list 36 Racionální čísla a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Na dobrovolné on-line hodině můžete konzultovat řešení úloh v tomto pracovním listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si svá řešení mohli zkontrolovat.

 

Čtvrtek

Vytiskněte si (případně přepište do sešitu) pracovní list 37 Převody čísel na zlomky. Na on-line hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si svá řešení mohli zkontrolovat.

 

Pátek

Během dne obdržíte na váš e-mail úkol, který se bude týkat opakování učiva o zlomcích. Tento úkol vypracujte a zašlete na e-mail pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz do neděle 28. 3. 2021.

 

 

19. týden 15. 3. - 19. 3. 2021

 

Milí žáci,

v tomto týdnu dokončíme učivo o zlomcích.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Zopakujte si dělení zlomků. Vypracujte živý pracovní list Dělení zlomků, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do středy 17. 3. 2021 20:00 hod. Tento pracovní list budu hodnotit do klasifikace, splnění termínu odevzdání je součástí klasifikace.

Dělení zlomků

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si vysvětlíme, co je to složený zlomek. Budeme pracovat s pracovním sešitem na straně 18, kde v kapitole 5. Složené zlomky budeme řešit úlohu 1.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište do sešitu) pracovní list 34 Složený zlomek a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Na dobrovolné on-line hodině můžete konzultovat řešení úloh v tomto pracovním listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si svá řešení mohli zkontrolovat.

K učení můžete rovněž využít video:   

Složený zlomek

 

Čtvrtek

Dnes budeme na on-line hodině řešit složitější úlohy se složenými zlomky. Připravte si pracovní sešit, kde budeme v kapitole 5. Složené zlomky na straně 18 řešit úlohu 2.

 

Pátek

Procvičte si učivo o zlomcích na níže uvedeném odkazu. Vypracujte test, ve kterém jsou pro vás připraveny úlohy na porovnávání, krácení, sčítání, odčítání, násobení i dělení zlomků. Po ukončení testu dejte test vyhodnotit, vytvořte Printscreen obrazovky, uložte ho v programu Malování jako soubor png nebo jpg a uložený soubor pak odešlete na e-mail pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz.

Zlomky - test

 

 

18. týden 8. 3. - 12. 3. 2021

 

Milí žáci,

máme po jarních prázdninách a nadále budeme pokračovat v distanční výuce. Doufám, že jste si během prázdnin odpočali a načerpali nové síly. V tomto týdnu se v matematice budeme věnovat dělení zlomků.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedených odkazech:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Procvičte si násobení zlomků na následujícím on-line cvičení. Dovednost násobit zlomky pro nás bude důležitá i při dělení zlomků.

Násobení zlomků - online cvičení

Dále si vytiskněte (případně přepište do sešitu) soubor 32 - Převrácený zlomek a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení pracovního listu vložím večer na webové stránky školy.

Nezapomeňte dnes popřát všem maminkám, babičkám, tetám, .... k Mezinárodnímu dni žen.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodinu si připravte pracovní sešit. Seznámíme se s tím, jak se dělí zlomky a budeme řešit úlohy z pracovního sešitu v kapitole Dělení zlomků na straně 17 cvičení 1 a 2.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište do sešitu) pracovní list 33 Zlomky - dělení a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. V případě potřeby můžete konzultovat řešení úloh na dobrovolné on-line hodině. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si svá řešení mohli zkontrolovat.

K učení můžete rovněž využít krátká vzdělávací videa:

Dělení celého čísla zlomkem

Dělení zlomku celým číslem

Dělení zlomků - vysvětlení principu

Dělení zlomků - příklad

Dělení zlomků - slovní úloha

 

Čtvrtek

Na on-line hodině si zkontrolujeme úlohy, které jste měli dopočítat v úterý (Pracovní sešit strana 17 cvičení 1 a 2). Dále budeme procvičovat dělení zlomků na úlohách v pracovním sešitu na straně 17 cvičení 3 a na straně 18 cvičení 4 a 5.

 

Pátek

Procvičte si dělení a násobení zlomků na online cvičeních:

Umíme matiku - násobení a dělení zlomků - krok za krokem

Umíme matiku - násobení a dělení zlomků - pexeso

Online cvičení - dělení zlomků   (zde si vyberte jedno ze dvou cvičení)

 

 

17. týden 22. 2. - 26. 2. 2021

 

Milí žáci,

na začátku týdne si připomeňte, jak se sčítají a odčítají zlomky. Dále se budeme věnovat násobení zlomků.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Procvičte si sčítání a odčítání zlomků na následujícím on-line cvičení. Snažte se dosáhnout štítu 4.

Sčítání a odčítání zlomků - Přesouvání

 

Úterý

Na dnešní on-line hodinu si připravte pracovní sešit. Seznámíme se s tím, jak se násobí zlomky a budeme řešit úlohy z pracovního sešitu v kapitole Násobení zlomku zlomkem na straně 15 a 16 cvičení 1-3.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 31 - Zlomky - násobení zlomku zlomkem. Zopakujte si pravidla pro násobení zlomků a vyřešte úlohy v pracovním listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si mohli provést kontrolu svých výpočtů.

 

Čtvrtek

Na čtvrteční on-line hodinu si opět připravte pracovní sešit. Zkontrolujeme si cvičení 3 na straně 16, které jste měli dopočítat a pak budeme dále řešit úlohy v pracovním sešitě na straně 16 cvičení 4-6 (první sloupce) a na straně 17 cvičení 7 a 9.

 

Pátek

Procvičte si násobení zlomků na živém pracovním listu s názvem Násobení zlomků, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do neděle 28. 2. 2021 20:00 hod.. Pracovní list bude hodnocen známkou.

Násobení zlomků

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

16. týden 15. 2. - 19. 2. 2021

 

Milí žáci,

po odčítání zlomků se tento týden budeme věnovat násobení zlomků.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Zopakujte si odčítání zlomků. Vypracujte živý pracovní list Odčítání zlomků, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do středy 17. 2. 2021 20:00 hod.. Pracovní list bude hodnocen známkou.

Odčítání zlomků

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na on-line hodině se seznámíme s násobením zlomků přirozeným číslem. Budeme řešit úlohy z pracovního sešitu na stranách 14 a 15 - cvičení 1, 3 a 4. Mějte pracovní sešity na hodinu nachystány.

 

Středa

Vytiskněte si (nebo přepište) pracovní list 30 - Násobení zlomků přirozeným číslem a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si svá řešení mohli zkontrolovat.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině si zkontrolujeme úlohy 1, 3, 4 z pracovního sešitu na straně 14 a 15 a dále budeme pokračovat v řešení úloh 2, 5, 6 a 7.

 

Pátek

Vyzkoušejte si  logickou hru Skákačka. Procvičí vaše logické myšlení a zajisté vás i pobaví. Úkolem je dostat se do cíle, číslo na políčku prozrazuje, o kolik polí se můžete pohybovat doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Odkaz na hru uvádím níže:

Skákačka

 

 

15. týden 8. 2. - 12. 2. 2021

 

Milí žáci,

v tomto týdnu se nadále budeme věnovat početním úlohám se zlomky.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Zopakujte si sčítání zlomků. Vypracujte živý pracovní list Sčítání zlomků, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do středy 10. 2. 2021 20:00 hod.. Pracovní list bude hodnocen známkou.

Sčítání zlomků

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na on-line hodině se seznámíme s tím, jak se odčítají zlomky. Připravte si pracovní sešit, ve kterém budeme řešit cvičení 8-10 na straně 12 a 13.

 

Středa

Vytiskněte si (nebo přepište) pracovní list 29 - Odčítání zlomků a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh vložím pro vaši kontrolu na webové stránky školy večer.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině budeme procvičovat dále odčítání zlomků. Zaměříme se i na počítání se smíšenými čísly a desetinnými čísly. V pracovním sešitě na straně 13 a 14 budeme řešit úlohy 11-15.

 

Pátek

V pracovním sešitě vyřešte na straně 14 úlohy 16-18. Dále si procvičte odčítání zlomků na webové stránce onlinecviceni.cz - odkazy uvádím níže:

Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

Odčítání zlomků s různým jmenovatelem

 

 

14. týden 1. 2. - 5. 2. 2021

 

Milí žáci,

tento týden budeme už počítat se zlomky. Začneme sčítáním a odčítáním.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Dnešní den si ještě zopakujte převádění zlomků na desetinná čísla a smíšená čísla a opačně. Vypracujte živý pracovní list Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do dnešního večera. Pracovní list bude hodnocen známkou.

Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si vysvětlíme, jak se sčítají zlomky a následně budeme řešit úlohy v pracovním sešitě na straně 11 cvičení 1-3.

 

Středa

Procvičujte si sčítání zlomků - v pracovním sešitě si dokončete cvičení 3 na straně 11, vypočítejte cvičení 4 na straně 12 a vyřešte jednu ze slovních úloh 5, 6, 7 na straně 12. Řešení úloh budeme kontrolovat na čtvrteční on-line hodině.

 

Čtvrtek

Na čtvrteční on-line hodinu si připravte pracovní sešity s vypracovanými úkoly, zkontrolujeme si je. Dále si vytiskněte (případně přepište) pracovní list 28 - Sčítání zlomkůNa on-line hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu.

 

Pátek

Procvičte si sčítání zlomků na internetových stránkách onlinecviceni.cz. Vyřešte jedno cvičení na sčítání zlomků se stejnými jmenovateli a jedno cvičení na sčítání zlomků s různými jmenovateli. Pomocné výpočty si provádějte na papír. Níže uvádím odkazy na jednotlivá cvičení:

Sčítání zlomků se stejnými jmenovateli

Sčítání zlomků s různými jmenovateli

 

 

 

13. týden 25. 1. - 28. 1. 2021

 

Milí žáci,

v tomto týdnu se nadále budeme zabývat zlomky. procvičíme si porovnávání a seznámíme se vztahy mezi zlomky a desetinnými čísly, řekneme si, co jsou smíšená čísla.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Na dnešní hodině si procvičte porovnávání zlomků na živém pracovním listu, jehož odkaz naleznete níže. Řešení zašlete dle pokynů níže do dnešního večera. Pracovní list bude hodnocen známkou.

Porovnávání zlomků - živý pracovní list

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině si ukážeme, jaký je vztah mezi desetinným číslem a zlomkem, vysvětlíme si, co je to desetinný zlomek, jak se převádí zlomek na desetinné číslo a opačně. Dále budeme vypracovávat úlohy v pracovním sešitě na straně 10 cvičení 3-5 a na straně 11 cvičení 6 a 7.

 

Středa

Na včerejší hodině jsme začali převádět desetinné číslo na zlomek a opačně. Dnes si učivo procvičte na pracovním listu. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 26 - Zlomky a desetinná čísla a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si mohli provést kontrolu úkolů.

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině si ukážeme další ze způsobu zápisu čísla. Budeme se učit o smíšených číslech. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 27 - Smíšená čísla. Na on-line hodině budeme řešit úlohy z tohoto pracovního listu a dále z pracovního sešitu na straně 10 cvičení 1 a 2.

 

Pátek

Pololetní prázdniny

 

 

12. týden 18. 1. - 22. 1. 2021

 

Milí žáci,

tento týden budeme věnovat pozornost krácení a provnávání zlomků a vysvětlíme si vztahy mezi desetinnými čísly a zlomky. V tomto týdnu se rovněž uzavírají známky za 1. pololetí, proto si zkontrolujte, zda máte odevzdány všechny úkoly, splněny všechny práce, aby vaše hodnocení bylo co nejlepší.

On-line hodiny matematiky budete moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Na pondělní hodině si procvičte krácení zlomků. V pracovním sešitě na str. 9 vypracujte cvičení 10 (první tři sloupce), cvičení 11, cvičení 14 (první tři sloupce) a cvičení 15 (první dva sloupce).

Pro připomenutí učiva můžete zhlédnout následující video: Krácení zlomků

 

Úterý

Na úterní on-line hodinu si připravte pracovní sešit. Zkontrolujeme si úlohy z pondělní hodiny a dále si řekneme, jak se zlomky porovnávají.

 

Středa

Vypracujte živý pracovní list, jehož odkaz je níže, a odevzdejte jej dle pokynů do středy 20. 1. 2021 do 20:00. Tento pracovní list bude ještě součástí hodnocení za první pololetí. Dále se věnujte dokončení a odevzdání úkolů, které jste prozatím nesplnili. Informace o nesplněných úkolech jsem zaslal žákům, kteří neměli všechny úkoly splněny, na jejich e-mail.

Rozšiřování a krácení zlomků

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

Čtvrtek

Na dnešní on-line hodině budeme věnovat pozornost porovnávání zlomků. Ukážeme si, jak se zlomky porovnávají, a budeme řešit úlohy v pracovním sešitě na str. 7 cv. 5 a 6 a na str. 8 cv. 7, 8 a 9. Mějte proto na hodinu nachystaný pracovní sešit.

 

Pátek

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 25 - Zlomky - porovnávání a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úloh vložím v neděli 24. 1. na webové stránky školy, abyste si mohli provést kontrolu úkolů.

V úkolu č. 4 bylo chybné zadání. Kdo si list vytiskl v pátek před 11:00, opravte si zadání.

 

 

11. týden 11. 1. - 15. 1. 2021

Milí žáci,

v tomto týdnu si zopakujeme, co jsme se dozvěděli doposud o zlomcích a budeme procvičovat rozšiřování a krácení zlomků.

On-line hodiny matematiky už budou probíhat dle rozvrhu a budete je moci navštěvovat na níže uvedeném odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 22 - Zlomky - znázornění a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úloh si zkontrolujeme na úterní on-line hodině.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině budeme kontrolovat úlohy, které jste měli vypracovat v pondělí a dále budeme pracovat s učebnicí. Na hodinu mějte připraven vypracovaný pracovní list, školní sešit a učebnici.

 

Středa

Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 23 - Zlomky - rozšiřování a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si mohli provést kontrolu úkolů.

 

Čtvrtek

Na on-line hodině budeme procvičovat rozšiřování zlomků a úpravu na společné jmenovatele. Budeme řešit úlohy z pracovního sešitu ze str. 7 cvičení 3 a 4.

 

Pátek

Poslední hodinu tohoto týdne budeme věnovat krácení zlomků. Vytiskněte si (případně přepište) pracovní list 24 - Zlomky - krácení a vypracujte úkoly v tomto listu. Řešení úloh vložím večer na webové stránky školy, abyste si mohli provést kontrolu úkolů.

 

 

10. týden 4. 1. - 8. 1. 2021

Milí žáci,

úvodem bych vám chtěl popřát vše nejlepší v novém roce, zejména ať jste zdraví a podaří se vám dosáhnout všech cílů, které jste si vytyčili.

První lednový týden budeme věnovat prohlubování učiva o zlomcích.

Po celý týden se do on-line hodin budete moci přihlásit na následujícím odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

V učebnici si prostudujte kapitolu 1E Zlomky - Celek nemusíme jen dělit, k celku můžeme i přidávat na str. 15 a 16. Následně v pracovním sešitu vypracujte úlohy 8, 10, 11, 12, 13, 14 na str. 5 a 6.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině budeme kontrolovat úlohy, které jste měli vypracovat v pondělí a dále budeme pracovat s učebnicí. Na hodinu mějte připraven školní sešit, pracovní sešit a učebnici.

 

Z důvodu nemoci nebude až do konce týdne probíhat on-line výuka. Řešte samostatně níže zadané úkoly.

 

Středa

V učebnici si prostudujte na str. 17 kapitolu 1G - Znázornění zlomků na číselné ose. V pracovním sešitu pak vypracuj cv. 5 na str. 4 a cv. 9 na str. 6

 

Čtvrtek

V učebnici si prostudujte kapitolu 3A - Rozšiřování zlomků na str. 18-20. Podívejte se rovněž na video Rozšiřování zlomků. V pracovním sešitě vyřešte cvičení 1 a 2 na straně 7.

 

Pátek

V dnešní hodině si procvičte práci se zlomky na třech živých pracovních listech. Pracovní listy na níže uvedených odkazech vypracujte a odevzdejte dle pokynů do neděle 10. 1. 2021. Práce budou hodnoceny, tak si dejte záležet.

Zápis zlomků

Zlomky

Rozšiřování zlomků

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

 

9. týden 14. 12. - 18. 12. 2020

Milí sedmáci,

tento týden si připomeneme, jak jsme v šesté třídě rozkládali složená čísla na součin prvočísel, jak jsme hledali společné dělitele a násobky a jakým způsobem se určoval největší společný dělitel a největší společný násobek. Na konci týdne pak budeme pozornost věnovat učivu o zlomcích.

Po celý týden se do on-line hodin budete moci přihlásit na následujícím odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

S pomocí pracovního listu si připomeňte, co to jsou prvočísla a čísla složená, a jak lze číslo složené rozložit na součin prvočísel. Vytiskněte si pracovní list 17 - Dělitelnost - prvočísla a čísla složená, rozklad na součin prvočísel, vypracujte úkoly v něm a list vlepte do sešitu (případně přepište).

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se budeme věnovat problematice společných dělitelů a společných násobků. Na hodinu mějte připravený vytisknutý pracovní list 18 - Dělitelnost - společní dělitelé a společné násobky. Úlohy z pracovního listu budeme řešit právě během on-line hodiny.

 

Středa

Zopakujte si učivo o největším společném děliteli a nejmenším společném násobku. Vytiskněte si pracovní list 19 Dělitelnost - největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, vlepte si jej do sešitu a vypracujte si úkoly v tomto pracovním listu.

 

Čtvrtek

Na čtvrteční on-line hodině se začneme zabývat zlomky. Řekneme si, co zlomky vyjadřují, jak se zapisují a čtou. Vytiskněte si pracovní list 20 Zlomky - čtení a zápis, vlepte si jej do sešitu a vypracujte si úkoly v tomto pracovním listu. Na on-line hodině budeme pracovat i s učebnicí a pracovním sešitem, tak je mějte připravené. Ústně vyřešíme v učebnici cvičení 1 a 2 na straně 12 a cvičení 1 na straně 4 v pracovním sešitu. V pracovním sešitu pak budeme pokračovat cvičeními 2-4 na straně 4 a 6-7 na straně 5.

 

Pátek

Na poslední hodinu matematiky v letošním roce jsem pro vás připravil úlohy s vánoční tématikou. V souboru máte 3 úlohy.

Ten, kdo mi jako první odešle správné řešení jedné úlohy, získá jedničku. (celkem tedy jsou k dispozici tři jedničky) U jedné z úloh mi zašlete tabulku s vyškrtanými písmeny, já vám pak v případě, že máte správné řešení, zašlu klíč k vyřešení tajenky.

Přeji vám hezké prožití vánočních svátků a hodně síly do nového roku.

 

 

8. týden 7. 12. - 11. 12. 2020

 

Prezenční výuka.

 

 

7. týden 30. 11. - 4. 12. 2020

 

Milí sedmáci,

tento týden uzavřeme učivo o celých číslech. Podíváme se na složitější úlohy a výpočty. V příštím týdnu, kdy se potkáme opět ve škole, si učivo o celých číslech zopakujeme ve škole.

Po celý týden se do on-line hodin budete moci přihlásit na následujícím odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Vytiskněte si pracovní list 14 - Celá čísla - slovní zápis početních úloh a vlepte do sešitu (případně přepište). Vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Řešení úkolů z pracovního listu budete mít k dispozici ke kontrole na webových stránkách školy.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině budeme procvičovat slovní zápis početních úloh. V pracovním sešitu budeme řešit úlohy 7 a 8 na straně 25 v kapitole Násobení celých čísel. Řešení úloh bude pak k dispozici na webových stránkách školy.

 

Středa

Dnešní hodinu budeme naposledy věnovat celým číslům. Čekají nás složitější početní úlohy. Připravený pracovní list 15 - Celá čísla - složitější početní úlohy si vytiskněte a vlepte do sešitu (případně přepište) a vyřešte úlohy v tomto pracovním listu. Řešení úloh z tohoto pracovního listu budete mít k dispozici na webových stránkách školy.

Dobrovolnou on-line hodinu můžeme věnovat procvičování těchto složitějších úloh.

 

Čtvrtek

Po ukončení učiva o celých číslech se v následujícím období budeme zabývat tématem Zlomky. Dříve, než se na toto téma vrhneme, si ale zopakujeme učivo o dělitelnosti čísel. Začneme násobky a děliteli čísel. Vytiskněte si pracovní list 16 - Dělitelnost - násobek a dělitel, vlepte si ho do sešitu (případně přepište) a vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Řešení úloh pro kontrolu vlastní práce budete mít k dispozici na webových stránkách školy.

Danému tématu se budeme věnovat i na on-line hodině.

 

Pátek

Vypracujte živý pracovní list na Násobení a dělení celých čísel a dále postupujte podle pokynů uvedených níže. Dejte si na práci záležet, budu vás za ni hodnotit. Hodnocení vám zašlu na e-mail a zapíšu do Bakalářů. 

 

Odkaz na živý pracovní list: 

https://www.liveworksheets.com/fm1415547zd

 

1, Po vypracování pracovního listu stiskněte tlačítko FINISH
2, Zvolte možnost: Email my answers to my teacher
3, ​Vyplňte: Enter your full name (Jméno a příjmení)
4, Vyplňte: Group/level: 7, School subject: MAT
5. Vyplňte: Enter your teacher's email or key code: pavel.kantor@zsmostyujablunkova.cz
6, Stiskněte tlačítko SEND

 

 

6. týden 23. 11. - 27. 11. 2020

 

Milí sedmáci,

v tomto týdnu se budeme zabývat násobením a dělením celých čísel. Po celý týden se do on-line hodin budete moci přihlásit na následujícím odkazu:

meet.google.com/wyp-dpyx-mca

 

Pondělí

Vytiskněte si pracovní list 11 - Celá čísla - násobení a vlepte do sešitu (případně přepište). Vypracujte úkoly v tomto pracovním listu. Řešení úkolů z pracovního listu budete mít k dispozici ke kontrole na webových stránkách školy.

 

Úterý

Na dnešní on-line hodině se budeme věnovat vlastnostem násobení celých čísel. Vytiskněte si proto pracovní list 12 - Celá čísla - vlastnosti násobení. V tomto pracovním listu budeme plnit úkol

Soubory ke stažení