8. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Ruský jazyk 7. ročník

Publikováno: 17.5.2021 Autor(ka): Jana Klusová

17.5.2021

Milí žáci.

Připravte si učebnici a pracovní sešity. Zopakujeme si slovíčka k tématu Chci bydlet ve městě, ve vesnici. Na straně 54 je cv. 16a,b naším úkolem je rozhodnout, jaké je pokračování příběhu. Společně si přečteme cv. 18/str.55 Jak jsem učil mluvit kočku. V lekci 14 v úvodním textu vyhledejte a spočítejte, kolik tam nových písmen.

Další informace v hodině.

Jana Klusová

 

3.5.2021

Milí žáci.

Poslední písmeno pro nácvik psaní v 13.lekci je Цц a vy si připravte všechna ruská slovíčka, která znáte a která obsahují toto písmeno. V hodině budeme procvičovat čtení, slovíčka a seznámíme se s číslovkami 11-20. Na hodinu si připravte učebnici a pracovní sešit. Níže odkaz na výslovnost číslovek.

https://www.loecsen.com/cs/naucitse-ru%c5%a1tina#/cs/%C4%8C%C3%ADsla

Jana Klusová

26.4.2021

Ruštináři.

 V pracovním sešitě nacvičujte písmena na str.43 ё Ё, х Х, ж Ж a řešte cvičení 6, 7/str.44-  v 7.cv. jsme společně v hodině věty očíslovali a vy je napište. Nezapomeňte na klíč, že vám slouží ke kontrole a ověřte si správnost řešení, opravte chyby ( pošlete do pátku). Opakujte si písmena azbuky, text z učebnice Chci bydlet na venkově str.48 -číst.

Jana Klusová

25.4.2021

Milí žáci.

V učebnici si připravte na pondělní on-line hodinu 1a,b,d /str.49 - hledáme a spočítáme písmena v prvním a druhém inzerátu v úvodním textu Я хочу жить в деревне. Opakujte si nová slovíčka. Středeční skupina se připojí v pondělí 26.4. v 9.50 na třetí hodinu, mimořádně budeme pracovat společně.

Jana Klusová

 

21.4.2021

Žáci, v PS na str.42 vyřešte úvodní cvičení- doplnít odpovídající česká písmena, cv. 1, 3, 4 ( pošlete do pátku 23.4.) a v učebnici si připravte na pondělní on-line hodinu 1a,b,d /str.49 - hledáme a spočítáme písmena v prvním a druhém inzerátu v úvodním textu Я хочу жить в деревне. Středeční skupina se připojí v pondělí 26.4. v 9.50 na třetí hodinu, mimořádně budeme pracovat společně.

Jana Klusová

18.4.2021

Milí ruštináři.

Tento týden začneme 13. lekci, seznámíme se s novými slovy PS str. 47-48 a poté se naučíme postupně další čtyři nová písmena Ёё, Жж, Хх,Цц. Na hodinu si připravte učebnici, PS a slovníček. V úvodním textu v učebnici na straně 48 spočítejte, kolik je písmen Жж (cvičení na zrakové rozlišování), abyste v hodině dokázali na tuto otázku odpovědět. A stále trénujeme výslovnost číslovek 1-10.

Jana Klusová

12.4.2021

Milí ruštináři.

V hodině budeme opakovat číslovky 1-10, nácvik poslechu a výslovnosti viz odkaz :

https://www.loecsen.com/cs/naucitse-ru%C5%A1tina#/cs/%C4%8C%C3%ADsla

Společně provedeme kontrolu cvičení v PS 9,10/39 a připravíme se k samostatné práci,informace, které umíme o sobě napsat. Zatím nepokračujte v nácviku písmen, jsme stále ve 12.lekci. Pondělní skupina zpracovává v PS cv.11 na str. 40. Středeční skupina dostane informace k tomuto cvičení v hodině.

Mějte se hezky.

Jana Klusová

6.4.2021

Milí ruštináři.

Zatím nemám od vás všech vybarvené velikonoční vajíčko s dokreslenými zvířátky, která umíme rusky pojmenovat. Vaším úkolem tento týden bude dokončit v PS úkoly 12.lekce: 6,7,8,9,10 na str.38-39. U všech cvičení můžete použít ke kontrole klíč, opravte případné chyby a podepište, že je provedena kontrola. 13 -samostatné doplnění psacích tvarů vás přesvědčí, že toho už hodně umíte, tabulka se zaplňuje. Opakujte číslovky 1-10 viz odkaz níže.

Mějte se hezky.

Jana Klusová

28.3.2021

Milí žáci.

Závěr tohoto týdne je příjemný, čekají nás velikonoční svátky. A já jsem pro vás připravila úkol se svátky jara spojený. V příloze máte pracovní list PL Velikonoce str.4, na kterém ozdobíte velikonoční vajíčko, ale netradičním způsobem, fantazii se meze nekladou ( vajíčko s ručičkami, s obličejem, veselé....) a vedle nakreslete obrázek velikonočních symbolů, které umíme pojmenovat rusky, jenom zalovte v paměti. Přečtěte si informace, jak slaví Velikonoce Rusové.

V on-line hodině další informace.

Jana Klusová

24.3.2021

Děti, vyzkoušejte na odkazu poslech,výslovnost k tématu Rodina, členové rodiny.

https://www.loecsen.com/cs/naucitse-ru%C5%A1tina#/cs/Rodina

Jana Klusová

 

22.3.2021

Milí žáci.

V minulém týdnu jsme úspěšně zvládli písmeno Лл, takže můžeme přejít k písmenu Шш ( vyslovujeme vždy tvrdě) a měkkému znaku ь (označuje měkkost předcházející souhlásky, velký měkký znak neexistuje). V hodině se naučíme rusky počítat do deseti a  také krátké rozpočítadlo. Připravte si PS, učebnici a nastříhané kartičky s písmeny.

Jana Klusová

15.3.2021

Milí žáci.

V tomto týdnu začneme psát písmena z 12.lekce PS str. 35, první je písmenko Лл. V hodinách společně vyřešíme cv.9,10/str.42 v učebnici. Připravte si PS, učebnici a slovníček. Kolik slov, která obsahují písmena l,š,č, dokážeš říct rusky.

Ať se vám daří a jste zdraví.

Jana Klusová

8.3.2021

Milí ruštináři.

Zdravím vás po jarních prázdninách, doufám, že jste si užili sluníčka a krásných dnů. V pondělí 8.3.2021 si (2.skupina ve středu 10.3.2021) na hodinu připravte učebnici str.40, čeká nás 12.lekce a téma Seznamte se, to je moje rodina. Zopakujeme si názvy členů rodiny a v této lekci se naučíme číslovky od 1-10. Těším se na pondělní i středeční skupinu.

Klidné dny přeje 

Jana Klusová

 

 

22.2.2021

Dobrý den ruštináři.

Středeční skupinka -procvičujte si písmenka, v hodině budu zkoušet podle karet, další informace budou sděleny v hodině. Pondělní skupina má zadaný úkol ( PS str.32 čtení psaného textu cv.6, vypracování úkolu 7,8/str.33). 

Přeji vám pevné zdraví.

Jana Klusová

15.2.2021

Dobrý den děti.

11.lekce: Budeme pokračovat v nácviku čtení a seznámíme se s psanou podobou pozdravu Здравствуй, здравствуйте. Výslovnost těchto slov vám jde perfektně, jen nacvičit správné psaní těchto slov. Na hodinu si připravte PS, učebnici a tři barevné pastelky.

Jana Klusová

8.2.2021

Здравствуйте.

Děti, věnujeme se 11.lekci, těším se na to, jak vám půjde čtení nových slov a co jste zjistili o městech, která jsme se naučili vyslovovat v ruštině. A v PS na str. 31 začneme psát písmenka Сс, Гг, Йй - ať se vám daří. Níže máte odkaz na hry k procvičování azbuky. Další pokyny v hodině.

http://www.hello-world.com/Russian/children.php/?topic=connect-alphabet&translate=English

 

Mějte se krásně, přeji pevné zdraví.

Jana Klusová

 

1.2.2021  

Dobrý den ruštináři.

11.lekce

Čekají nás další písmena- seznamte se s nimi v učebnici na str.34, hledejte nové tvary písmen v úvodním textu, ať si osvojíte jejich podobu.

V hodinách se seznámíme s novými slovy PS str.34 a začneme psát písmeno p,r -PS 11.lekce,str.29,30. Nezapomeňte na čtení, jde vám to velmi dobře, takže procvičujte stále krátké texty v celé 10.lekci. Další informace na on-line hodinách.

Mějte se hezky.

Jana Klusová

25.1.2021

Dobrý den ruštináři.

Tento týden nás čeká shrnutí 10.lekce, pokračujeme v nácviku čtení a vyrobíte kartu Как тебя зовут? s vlastním obrázkem a odpovědí Меня зовут........ Středeční skupina dostane informace v on-line hodině). V pracovních sešitech procvičujte psaní  písmen, která umíme.

Mějte se hezky, ať se vám daří.

Jana Klusová

 

18.1.2021

Dobrý den ruštináři.

V hodinách budeme trénovat čtení a odpovědi na otázky Как тебя зовут? 

Na A4 napíšete podle vlastního výběru (tabulka učebnice str.33) psací a tiskací písmena a nakreslíte obrázek slova,které na dané písmeno začíná. V příloze máte sebehodnocení, prosím vyplňte a pošlete do středy do 14.30 hod.

Mějte se hezky, přeji pevné zdraví.

Jana Klusová

10.1.2021

Ruštináři, 

tento týden se budeme v hodině věnovat nácviku čtení, nachystejte si učebnici, pracovní sešit, slovníček a pexeso. Rozdělila jsem vás na dvě skupiny podle abecedy, první (Klárka až Šimon M.) v pondělí, druhá skupina (Matěj až Zuzka) beze změny ve středu.

Ostatní informace dostanete v hodinách.

Jana Klusová

4.1.2021 se na středeční hodinu a vaše informace, zda jste si pohráli s pexesem a jestli umíte nějaká nová slova. Předpokládám, že všichni viděli o Vánocích ruskou pohádku Mrazík, tak zkuste, jestli zvládnete azbukou napsat jméno jedné postavy z této pohádky. Čeká nás poslední stránka 10.lekce v PS str. 27/ cv. 4,5,6,7 a str. 28/cv. 8,9. Nezapomeňte na kontrolu s Klíčem.

Děti opatrujte se,buďte zdrávy, myslím na vás.

Jana Klusová

14.12.2020

Dobrý den ruštináři (7.B).

Tento týden máte před sebou v PS 10.lekci, str. 24 - obvyklým způsobem doplníte na volný řádek odpovídající česká písmena a začněte řešit 1,2 a pak už nacvičujeme psaní písmen Б б   Д д   З з.

V učebnici na straně 28 se seznamte s novými slovíčky a frázemi.

Mějte se hezky.

Jana Klusová

 

 

7.12.2020

Dobrý den ruštináři.

Dokončete prosím v PS 9.lekci, vypracujte cvičení 6a,b,c/str.22 cv.7,8/str.22, proveďte kontrolu v Klíči a doplňte tabulku10 na str.23. Opakujte si slovíčka, fráze. Komu něco nešlo, využijte řádky na str.22/cv.9 a procvičte si jevy, které potřebujete.

On-line hodina bude ve středu v obvyklou dobu.

Mějte se hezky.

Jana Klusová

 

30.11.2020

Milí ruštináři.

Zdravím vás všechny ze 7.B a zde máte úkoly na tento týden.

Pokračujte v nácviku psaní v PS str.21  cv. 4.5 písmeno Ээ, zase má jiný tvar, než jsme zvyklí z latinky, takže malujte a pokračujte cv.5a,b. Úkoly mi prosím neposílejte, zkontrolujeme ve škole.

Zároveň procvičujte slovíčka a čtení textů v učebnici.

Přeji vám hodně úspěchů a pevné zdraví.

Jana Klusová

 

23.11.2020

Milí ruštináři.

Krásně nám jdou písmena a také se vám daří čtení. Tento týden budete pokračovat v nácviku psaní PS: str.20 Нн  a  Яя, přeji vám v psaní hodně úspěchů.

A v učebnici na straně 24 procvičujte čtení úvodních rozhovorů a přidejte cv.6 ( četli jsme v hodině) a cv.7 na str.25.

Na středu připravte sešity, učebnice, opakujte slovíčka.

Zdravím a těším se na vás.

Jana Klusová

 

 

16.11.2020

Dobrý den ruštináři.

Máme za sebou úvodní azbukovou 8.lekci a vy už dokážete sestavit první slova a krátkou větu. Přejdeme k 9.lekci: PS str.18 doplňte podle pokynů odpovídající česká písmena, zkontrolujte s tabulkou na str.10 a opravte, pokud najdete chybu. 

cv.1 - spojuj stejná slova

cv.2 - v básničce barevně označ nová písmena, tři z nich už ovládáš

cv.3 - přiřaď správně obrázky k písmenům

str.19/4 Nácvik písmen 4.1 písmeno Мм, cv.4.2 -písmeno Аа  - malé je stejné jako v Č, ale velké nám dá zabrat, podle návodu třemi tahy krásně malujte.

Přeji vám, ať se daří a na středu 18.11. připravte učebnici str. 24 - 9.lekce a samozřejmě sešit.

Mějte se hezky, zdravím.

Jana Klusová

 

 

9.11.2020

Dobrý den ruštináři.

Úkoly na tento týden:

Učebnice str.21 Procvičujte čtení textu Кто тут? Ve středu budeme číst. Na str. 22/cv.8 přečti a rozhodni, zda jsou texty stejné, na str. 23 Rozluštíš rébusy? 

PS str.15 V písance pokračujeme s nácvikem písmen cv.4  В в , cv.5,6/16  a cv.7/16 -věty. 

Ve středu zkusíme napsat obrázkový diktát (PS str.7), řeknu několik slov rusky a vy je nakreslíte do prázdných rámečků. Vložila jsem vám pracovní list s azbukou a spojovačku.

Mějte se hezky, přeji příjemný podzimní týden a ve středu se těším:  https://meet.google.com/pqc-xfay-edd

Jana Klusová

 

2.11.2020 

Dobrý den milí ruštináři.

Doufám, že jste prožili příjemný prázdninový týden a jste všichni zdrávi. Dnes vám zadám úkoly na celý týden a ve středu zkusíme on-line spojení. Odkaz viz níže.

Děkuji všem za zpětnou vazbu a za zpracované úkoly.

Učebnice str. 19/cv. 2 pomocí tabulky s azbukou vylušti jména chlapců a dívek a zapiš si je do slovníčku latinkou ( pokus se rozluštit alespoň 8 jmen), podobně na str. 20 si prohlédni obrázky, vyber si dárek, který by sis přál/a a opět s pomocí tabulky vylušti jeho ruský název, zapiš opět do slovníčku latinkou.

PS 8.lekce str. 14-15 začínáme psát azbuku, v sešitě si vždy barevně obtáhněte vzorová písmena a začněte psát O,K,U,T. Latinkou si pod jednotlivá písmenka napište slovíčka, ve kterých se tato písmena vyskytují a pamatuješ si je.

Srdečně vás zdravím a přeji, ať se vám daří. Zde odkaz na on-line hodinu: https://meet.google.com/pqc-xfay-edd

 

Jana Klusová

 

 

19.10.-23.10.2020

Dobrý den milí ruštináři.

Doufám, že se vám daří dobře a jste všichni doma zdrávi.Ještě jednou vás informuji, že úkoly budu zadávat vždy v pondělí na celý týden a nejpozději v pátek očekávám od vás zpětnou vazbu (ofotit a poslat vyřešené úkoly na e-mail jana.klusova@zsmostyujablunkova.cz). V PS si najděte str. 10 - 7.lekce Azbuka, připravte si 3 pastelky a pracujte:

a) jednou barvou označ ta písmena, která jsou podobná písmenům latinky 

b) jinou barvou ta písmena, která mají stejný tvar, ale jiný význam než v ČJ

c) třetí pastelkou označ písmena zcela odlišná

Pak se pokuste vyluštit svoje jméno.

A je tu konečně 8.lekce, na kterou jste tak čekali a seznámení s tvary písmen: str.13-nejdříve doplňte na volný řádek odpovídající česká písmena a zkontrolujte podle tabulky na str.10 a pak cv.1,2. Obrázky  vybarvěte barevnými pastelkami.

Přeji vám děti, ať se vám daří práce s písmeny, některá jsou opravdu záludná, ale určitě se nám podaří osvojit si je.

Mějte se moc hezky, přeji pevné zdraví...

Jana Klusová

 

 

 

14.10.2020

Dobrý den milí ruštináři.

Blížíme se k závěru předazbukového období, kromě 6. lekce jsme zvládli všechny, umíte spoustu říkanek, básniček, rozhovory. Doplňte si slova na přání a nejvíc se mi líbilo,pokud vám v PS ( pracovní sešit) něco chybí. V pracovním sešitě na str.9 je Domácí zkouška na závěr předazbukového období, sami odpovězte na všechny otázky a oznámkujte se. Všimněte si, že známka 5 je podle ruské stupnice nejlepší.

Níže odkaz na hravou azbuku a výslovnost.

Mějte se hezky, buďte zdraví a těším se na vás.

Příští pondělí vám opět zadám úkoly.

Jana Klusová

httphttps://www.youtube.com/watch?v=YPHliiUc7zgs://www.youtube.com/watch?v=YPHliiUc7zg

https://www.youtube.com/watch?v=wtF--lG5sSM